Now Reading
Άσκηση αντοχής η πανδημική κρίση για την Ασφαλιστική Αγορά

Άσκηση αντοχής η πανδημική κρίση για την Ασφαλιστική Αγορά

  • Το αποτύπωμα του κορωνοϊού στην αγορά καταγράφει η έκθεση της Allianz “Bruised but not broken”
allianz-global-insurance-report-2021-bruised-but-not-broken

Το 2020 ήταν η χρονιά του… κορωνοϊού. Ο Covid-19 κατέστρεψε αμέτρητες ζωές και η παγκόσμια οικονομία βυθίστηκε στη χειρότερη ύφεση που κατεγράφη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σύμφωνα με την έκθεση της Allianz “Bruised but not broken” τα ακαθάριστα γραπτά ασφάλιστρα στους κλάδους Ζωής (εκτός Υγείας) και τις Γενικές Ασφάλειες μειώθηκαν κατά -2,1%, ή περίπου 80 δισ. ευρώ, φτάνοντας σε 3,730 δισ. ευρώ. Ο ρυθμός μείωσης της ασφαλιστικής παραγωγής ήταν σχεδόν διπλάσιος από αυτόν που παρατηρήθηκε μετά τη Μεγάλη Χρηματοοικονομική κρίση (GFC) το 2009. Η εξέλιξη, ωστόσο, ήταν καλύτερη από την αναμενόμενη, καθώς η αγορά περίμενε μείωση της τάξεως του 4% και το γεγονός ότι τα πράγματα δεν αποδείχθηκαν τόσο άσχημα αποδόθηκε σε μεγάλο βαθμό στην ασφάλιση Ζημιών, που σημείωσε αύξηση 1,1%, όταν η Ζωή έφτασε στο -4,1%.

Ο παράγοντας που συνέβαλε στις αύξηση των Γενικών Ασφαλίσεων ήταν η ψηφιοποίηση. Η γρήγορη και ομαλή μετάβαση σε ψηφιακές διαδικασίες στις πωλήσεις και τις εσωτερικές διαδικασίες δεν οδήγησαν σε πάγωμα των εργασιών. Όπως ήταν αναμενόμενο αυτό λειτούργησε λιγότερο καλά στον τομέα της Ζωής, ενώ από την πλευρά των πελατών καταγράφηκε και απροθυμία να προβούν σε σημαντικές ή μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις κατά τη χειρότερη οικονομική κρίση της ζωής τους.

Ωστόσο, το εύρος των αποτελεσμάτων σε αυτό το επιχειρηματικό πεδίο είναι πολύ ευρύ, δηλαδή γενικό χαρακτηριστικό του προηγούμενου έτους είναι οι διαφορές στην απόδοση μεταξύ διαφορετικών επιχειρηματικών τομέων και αγορών. Φυσικά, σε πολλές περιπτώσεις τα αποτελέσματα αυτά αντανακλούν τους διαφορετικούς βαθμούς επιτυχίας στην αντιμετώπιση της ίδιας της πανδημίας. Για παράδειγμα μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ (το ποσοστό αυτό ανήλθε στο + 4,2% έναντι -2,5%) ή μεταξύ Ασίας (π.χ. Ιαπωνία) και Δυτικής Ευρώπης (+ 2,9% έναντι -5,1%). Ακόμα και οι διαφορές σε αυτές τις περιοχές είναι μεγάλες. Ενώ, λόγου χάρη, η Γερμανία εξακολουθεί να καταγράφει αύξηση στην παραγωγή της το 2020, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ελβετία κατέγραψαν διψήφιες μειώσεις. Παρόμοια εικόνα μπορεί να παρατηρηθεί στην Ασία, όπου οι περισσότερες αγορές αντιμετώπισαν σχετικά γρήγορα την πανδημία. Ωστόσο, τα ασφάλιστρα στην Ταϊβάν, για παράδειγμα, μειώθηκαν σχεδόν στο -10%, ενώ αυξήθηκαν με διψήφια νούμερα στη γειτονική Σιγκαπούρη.

Γενικά η Έκθεση δείχνει ότι ο ασφαλιστικός κλάδος αποδείχθηκε ανθεκτικός στην κρίση του κορωνοϊού. Η ασφάλιση ακινήτων σημείωσε μικρή αύξηση 1,1%, ενώ οι επιχειρήσεις ζωής υποχώρησαν κατά 4,1%. Συνολικά, ωστόσο, αυτή η μείωση ήταν πιο απότομη από ό,τι το 2009 (-1,1%) μετά την οικονομική κρίση. Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων ήταν κατά περίπου 80 δισ. ευρώ μειωμένη από ό,τι πριν από την κρίση και ανήλθε σε 3.730 δισ. ευρώ (ασφάλιση Ζωής: 2.267 δισ. ευρώ και στις Γενικές Ασφαλίσεις 1.463 δισ. ευρώ). Ωστόσο, αυτό ήταν το σχετικά πιο εύκολο μέρος της άσκησης. Η κρίση έχει αυξήσει μαζικά τις απαιτήσεις των καταναλωτών και έχει δημιουργήσει νέες προσδοκίες. Για τη βιομηχανία, αυτό σημαίνει απομάκρυνση από την προϊοντική λογική και τον προσανατολισμό σε μια ολιστική προσέγγιση υπηρεσιών που εστιάζει όχι στην αποζημίωση αλλά στη διαχείριση και την πρόληψη των κινδύνων.

Στη Δυτική Ευρώπη καταγράφεται η πιο απότομη πτώση ασφαλίστρων παγκοσμίως το 2020 (-5,1%). Ενώ η ασφάλιση ακινήτων κατάφερε να διατηρήσει την παραγωγή της (+0,5%) τα έσοδα από τον τομέα ζωής μειώθηκαν κατά 7,8%. Το συνολικό εισόδημα από ασφάλιστρα έφτασε τα 1.062 δισεκατομμύρια ευρώ, μειώθηκε κατά 60 δισεκατομμύρια ευρώ από το προηγούμενο έτος. Η ανάκαμψη αναμένεται επίσης να είναι πιο αργή από ό, τι στον υπόλοιπο κόσμο. Αν και το παγκόσμιο επίπεδο ασφαλίστρων αναμένεται να φτάσει σε επίπεδα προ κρίσης στο τέλος του 2021, ωστόσο στην Ευρώπη θα δούμε αυτή την εξέλιξη το 2023.

Η ασφάλιση Ζωής είναι το προβληματικό παιδί της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής βιομηχανίας. Κατά την τελευταία δεκαετία, ο ρυθμός αύξησης ήταν 0,6% ετησίως – ενώ ήταν τέσσερις φορές υψηλότερος στην ασφάλιση Ακινήτων. Η μετά Covid-19 εποχή αποτελεί μοναδική ευκαιρία να αντιστραφεί η τάση αυτή. Όχι επειδή είναι επικείμενη μια ανάκαμψη των επιτοκίων, σίγουρα όχι, αλλά επειδή στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά η επιπλέον εξοικονόμηση φτάνει περίπου στα 500 δισ. ευρώ. Εάν η βιομηχανία καταφέρει να μεταφράσει την εμπειρία της στη βιώσιμη επένδυση σε ελκυστικά προϊόντα για τους πελάτες της, θα εξασφαλίσει και εργασίες.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top