Now Reading
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα η Ομαδική Ασφάλιση

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα η Ομαδική Ασφάλιση

  • Οι επιχειρήσεις κατανοούν απόλυτα πως ένα πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης σημαίνει ικανοποίηση των εργαζομένων ενώ για την ίδια την επιχείρηση σημαίνει καλύτερο εργασιακό περιβάλλον

Οι Ομαδικές Ασφαλίσεις, κόντρα στην κρίση, κερδίζουν συνεχώς έδαφος και αποτελούν έναν σημαντικό και εξαιρετικά ενδιαφέροντα ασφαλιστικό κλάδο. Η ευρεία δε αποδοχή αυτών, αποτυπώθηκε και στα αποτελέσματα της Εταιρείας μας, όπου οι ομαδικές ασφαλίσεις για το έτος 2019 κατέγραψαν ιδιαίτερη ανάπτυξη.

Στην Interlife Ασφαλιστική στόχος μας για το 2020 είναι να επενδύσουμε ακόμα περισσότερο στον τομέα της διαχείρισης και εξυπηρέτησης των ομαδικών ασφαλιστηρίων προκειμένου να αναβαθμιστούν στο έπακρο οι υπηρεσίες που προσφέρουμε στους ασφαλισμένους μας και, παράλληλα, να συνεχίσουμε να προωθούμε την ανάπτυξη των πωλήσεών τους, προσφέροντας στο Δίκτυο των περισσότερων από 2.000 Συνεργατών μας άρτια εκπαίδευση και ενημέρωση στον τομέα αυτό.

Αυξημένη πιστότητα και παραγωγικότητα

Γνωρίζουμε όλοι πως οι Ομαδικές Ασφαλίσεις στην σημερινή Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, της ανασφάλειας αλλά και της διαρκούς υποβάθμισης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης αναδεικνύονται σε ένα μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των σύγχρονων εταιρειών που στοχεύουν στη δημιουργία ικανοποιημένου και αποδοτικού ανθρώπινου δυναμικού. Οι επιχειρήσεις κατανοούν, πλέον, απόλυτα πως ένα πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης σημαίνει ικανοποίηση των εργαζομένων ενώ για την ίδια την επιχείρηση σημαίνει καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, αυξημένη αφοσίωση και παραγωγικότητα.

Παράλληλα, ένα συμβόλαιο ομαδικής ασφάλισης προσφέρει στους εργαζόμενους καλύψεις που τους δημιουργούν επιπρόσθετη ασπίδα προστασίας, τόσο στους ίδιους όσο και στις οικογένειές τους, μεγαλύτερη σιγουριά για το μέλλον, αλλά συμβάλλουν και σημαντικά στην ικανοποίησή τους. Αυτή η ικανοποίηση σημαίνει για την επιχείρηση αυξημένη – σε πολύ μεγάλο βαθμό – πιστότητα και παραγωγικότητα των εργαζομένων.

Μεγάλο και έτοιμο πελατολόγιο προς αξιοποίηση

Το Cross Selling ειδικά για την δική μας αγορά, την Ασφαλιστική Αγορά, είναι σημαντικότατη υπόθεση. Ωστόσο, ενώ όλοι γνωρίζουν την αξία του, τελικά θεωρώ πως λίγοι είναι εκείνοι οι Διαμεσολαβητές που το εφαρμόζουν στην πράξη.

Με την εφαρμογή του Cross Selling και την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου με γνώμονα τη συνεχή πελατοκεντρική εξυπηρέτηση, επιτυγχάνεται η ποσοτική αλλά και η ποιοτική αύξηση των πελατών/ασφαλισμένων. Δηλαδή, περισσότεροι πελάτες αλλά και πελάτες σε περισσότερα προϊόντα.

Η Ομαδική Ασφάλιση προσφέρει στους εργαζόμενους καλύψεις που τους δημιουργούν επιπρόσθετη ασπίδα προστασίας

Συνεπώς νομίζω πως το «κλειδί» για την επιτυχία του Cross Selling, γενικότερα, αλλά και μέσω των ομαδικών ασφαλίσεων, είναι, αφενός μεν η καλή γνώση και ανάλυση των αναγκών του κάθε υποψήφιου ασφαλισμένου, αφετέρου δε, η επαρκής και πλήρης ενημέρωσή του για τα επιπλέον ασφαλιστικά προϊόντα που μπορούμε να του προσφέρουμε.

Επομένως, το πλεονέκτημα όσον αφορά τις Ομαδικές Ασφαλίσεις είναι ότι υπάρχει ήδη ένα μεγάλο και έτοιμο πελατολόγιο προς αξιοποίηση.

Εμείς στην Interlife Ασφαλιστική στο πλαίσιο των τακτικών εκπαιδευτικών και ενημερωτικών σεμιναρίων που διοργανώνουμε για τους Συνεργάτες μας, φροντίζουμε εκτός των άλλων να τους προσφέρουμε και την απαραίτητη τεχνογνωσία για τον τρόπο ανάπτυξης των πωλήσεων και του χαρτοφυλακίου τους μέσω του Cross Selling.

Τα ΤΕΑ θα αποτελέσουν διασφάλιση των ίδιων των εργαζομένων
Το επόμενο διάστημα γνωρίζουμε πως ένα νέο ασφαλιστικό σύστημα θα έρθει σε ισχύ, το οποίο θα στηρίζεται, όχι σε έναν πυλώνα ασφάλισης, αλλά σε τρεις. Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης είναι η κυρίαρχη μορφή συνταξιοδοτικής ασφάλισης του δεύτερου πυλώνα και αποτελούν μια μορφή μακροχρόνιας και συμφέρουσας αποταμίευσης.

Επομένως, η εισαγωγή ή η ενίσχυση των ΤΕΑ θα αποτελέσει διασφάλιση των ίδιων των εργαζομένων από την πολιτική του κράτους, η οποία πολλές φορές είναι ανακόλουθη.

Σε καμία περίπτωση πάντως δεν θεωρώ πως η καθιέρωση των Επαγγελματικών Ταμείων και γενικότερα των κεφαλαιοποιητικών συστημάτων δεν θα σημαίνει την κατάργηση του Δημόσιου συστήματος ή την ενδεχόμενη υποχώρηση του κράτους έναντι των δεσμεύσεών του με τη μείωση της συμμετοχής του στις δαπάνες συνταξιοδότησης. Αξίζει σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι η Interlife Ασφαλιστική τον Ιούνιο του 2019 ίδρυσε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, το ΤΕΑ Interlife, με σκοπό τη χορήγηση στους ασφαλισμένους επαγγελματικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν αυτής που παρέχεται από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.

Σχεδιασμός βάσει της ιδιαιτερότητας κάθε επιχείρησης

Πάντα στα Ομαδικά Ασφαλιστήρια τα κεφάλαια ασφάλισης καθορίζονται από τον ίδιο τον εργοδότη, ο οποίος γνωρίζει ποιες είναι οι καλύψεις που ταιριάζουν καλύτερα στους εργαζόμενους της επιχείρησής του, όπως γνωρίζει επίσης και το ύψος του κόστους που θα διαθέσει η επιχείρηση για την δημιουργία του προγράμματος ομαδικής ασφάλισης.

Εμείς, στην Interlife Ασφαλιστική διαθέτουμε την τεχνογνωσία ώστε να έχουμε τη δυνατότητα και την ευελιξία να σχεδιάσουμε και να διαμορφώσουμε ένα πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top