Now Reading
ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

  • Στην χώρα µας, ο σεισµός αποτελεί την συχνότερη αιτία ζηµιών σε κατοικίες και ακολουθούν τα έντονα πληµµυρικά φαινόµενα

Σε µεγάλες φυσικές καταστροφές που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα και τις αποζηµιώσεις που έχουν καταβληθεί από την ασφαλιστική αγορά αναφέρεται σε συνέντευξή της η Θεοφανώ Κελέκη, προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης Αναλήψεων Πυρός & Λοιπών Γενικών Κλάδων στην Εθνική Ασφαλιστική. Όπως επισηµαίνει η αγορά στέκεται στο πλευρό των ασφαλισµένων σε φυσικές καταστροφές κάθε µεγέθους.

Έχει η ασφαλιστική αγορά τη δυνατότητα να καλύψει φυσικά φαινόµενα σε µαζικό επίπεδο, όπως οι πυρκαγιές που σηµειώθηκαν το καλοκαίρι; Αν αυτό συνέβαινε θεωρείτε ότι θα βλέπαµε υψηλότερα ή χαµηλότερα ασφάλιστρα στην κάλυψη της περιουσίας;

Η Ελληνική ασφαλιστική αγορά διανύοντας την 2η εκατονταετία της ζωής της, αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες της οικονοµίας της χώρας και µια δοκιµασµένη και αξιόπιστη αγορά. Ενταγµένη πλήρως στο Ευρωπαϊκό Κανονιστικό Πλαίσιο λειτουργίας των Ασφαλιστικών Εταιρειών, το Solvency ΙΙ, διασφαλίζει τη φερεγγυότητα του Κλάδου και τα συµφέροντα των ασφαλισµένων. Ως εκ τούτου, οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα στέκονται στο πλευρό των ασφαλισµένων, σε καταστροφικά γεγονότα ευρείας ή µικρής κλίµακας, ανταποκρινόµενες πλήρως στις ευθύνες που έχουν αναλάβει.

Ανακαλώντας στη µνήµη µας µεγάλα καταστροφικά γεγονότα της χώρας, η ελληνική ασφαλιστική αγορά αποζηµίωσε χιλιάδες περιπτώσεις ζηµιών περιουσίας, όπως στον σεισµό του 1999 στην Αττική. Το 2007 στην Αττική, την Ηλεία και την υπόλοιπη Ελλάδα, οι ζηµιές από τις δασικές πυρκαγιές ήταν ύψους άνω των 5 εκατ. ευρώ, ενώ το 2009 στην Αττική ξεπέρασαν τα 4 εκατ. ευρώ, αλλά και το 2018 στις δασικές πυρκαγιές στην Ανατολική και ∆υτική Αττική το ύψος υπολογίζεται άνω των 34 εκατ. ευρώ. Επίσης, σε καταστροφές από πληµµύρες σε όλο τον ελλαδικό χώρο, όπως στην Μάνδρα Αττικής από τον τυφώνα «Ιανός», αλλά και στις φετινές δασικές πυρκαγιές στην Εύβοια, την Αττική και την Πελοπόννησο, όπου η ασφαλιστική αγορά κατέβαλε ή θα κληθεί να καταβάλει αποζηµιώσεις δεκάδων εκατοµµυρίων, χωρίς να δηµιουργηθούν προβλήµατα στην φερεγγυότητα των εταιριών που κατέβαλαν τις αποζηµιώσεις.

Θα πρέπει να σηµειώσουµε επίσης, ότι παρά το γεγονός πως και η χώρα µας πλήττεται από φυσικές καταστροφές (nat cat), η ασφαλιστική αγορά έχει επιδείξει αυτοσυγκράτηση στο κόστος ασφάλισης της περιουσίας, παρά την αύξηση του κόστους αντασφάλισης που παρατηρείται το τελευταίο διάστηµα, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσµίως.

Ποια είναι η συχνότερη αιτία από την οποία καταγράφονται ζηµιές στις οικίες από φυσικές καταστροφές;

∆υστυχώς στις µέρες µας παρά την εξέλιξη της τεχνολογίας και την πρόοδο της επιστήµης γενικότερα, το φαινόµενο του θερµοκηπίου έχει επηρεάσει ολόκληρο τον πλανήτη και οι φυσικές καταστροφές πλήττουν ολοένα και συχνότερα την ζωή των ανθρώπων, διαταράσσοντας την οµαλότητα της καθηµερινότητάς τους. Στη χώρα µας, ο σεισµός αποτελεί τη συχνότερη αιτία ζηµιών σε κατοικίες και ακολουθούν τα έντονα πληµµυρικά φαινόµενα.

Το κόστος των ασφαλίστρων για την κάλυψη µίας κατοικίας είναι υψηλό;

Η σηµερινή µορφή των ασφαλιστηρίων κατοικίας, πέραν της βασικής κάλυψης της πυρκαγιάς, ενσωµατώνει και πολλές προαιρετικές καλύψεις (όπως φυσικές καταστροφές, σεισµός, κλοπή, αστική ευθύνη τρίτων κ.λπ.) προσαρµοσµένες σε πακέτα ασφάλισης, µε σκοπό την κάλυψη των απαιτήσεων κάθε ασφαλισµένου.

Ο υπολογισµός των ασφαλίστρων γίνεται σε ποσοστό επί τις χιλίοις που εφαρµόζεται στο ασφαλιζόµενο κεφάλαιο του κτιρίου ή/και του περιεχοµένου και παραµετροποιείται ανάλογα µε το πλήθος των καλύψεων που έχουν επιλεγεί.

Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί, ότι το µέσο ύψος των ασφαλίστρων, σε συνδυασµό µε το πλήθος των παρεχόµενων καλύψεων, είναι ιδιαιτέρως χαµηλότερο του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού και σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να λογίζεται ως είδος πολυτελείας. Μία online αναζήτηση στα προγράµµατα ασφάλισης κατοικίας των ασφαλιστικών εταιρειών, θα σας εκπλήξει ευχάριστα σχετικά µε το κόστος ασφάλισης.

See Also

Θεωρείτε ότι τα µοντέλα καταστροφής που χρησιµοποιούνται ανταποκρίνονται στις καταστροφές που βλέπουµε τον τελευταίο χρόνο στην Ευρώπη;

Η δύναµη της τεχνολογίας, αλλά και η πρόοδος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια στον σχεδιασµό και την επικαιροποίηση των µοντέλων καταστροφής που χρησιµοποιούνται από τους Ευρωπαϊκούς και Παγκόσµιους Οργανισµούς, έχουν συµβάλει ουσιαστικά στην πρόγνωση και την πρόληψη τέτοιων φαινοµένων, µε σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας.

Η µελέτη των παραπάνω µοντέλων, αποτελεί πεδίο έρευνας της Ασφαλιστικής / Αντασφαλιστής Αγοράς παγκοσµίως, όπου η ανάλυση των δεδοµένων και η ένταξή τους σε αντίστοιχα ασφαλιστικά / αναλογιστικά µοντέλα, συµβάλει τα µέγιστα στον σχεδιασµό και την αποτελεσµατική προετοιµασία.

Κατά συνέπεια, τα µοντέλα αυτά αποτελούν πολύτιµο εργαλείο όχι µόνο για της κρατικές επεµβάσεις και παρεµβάσεις, αλλά και για το “underwriting” των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιριών.

Θεοφανώ Κελέκη, προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης Αναλήψεων Πυρός & Λοιπών Γενικών Κλάδων, Εθνική Ασφαλιστική

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top