Now Reading
Αύξηση της Αφερεγγυότητας πάνω από 30% μέχρι τέλος του 2021

Αύξηση της Αφερεγγυότητας πάνω από 30% μέχρι τέλος του 2021

  • Η Euler Hermes έχει δημιουργήσει προστατευτική ασπίδα έναντι των καθυστερημένων πληρωμών και των πρόσθετων κινδύνων βάσει τριών πυλώνων

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις (-4,7% παγκόσμιο ΑΕΠ, -13% παγκόσμιο εμπόριο) αντιμετωπίζουμε μια ύφεση άνευ προηγουμένου χαρακτήρα, βαθύτερη από την Παγκόσμια Χρηματοπιστωτική Κρίση του 2008/2009. Ως αποτέλεσμα, αναμένουμε ότι η αύξηση της αφερεγγυότητας θα κυμαίνεται στα επίπεδα +31% μέχρι το τέλος του 2021. Με βάση αυτά τα δεδομένα, η Euler Hermes συνεχίζει να αξιολογεί τον κίνδυνο αγοράς σε πραγματικό χρόνο και παραμένει δεσμευμένη να παρέχει στους πελάτες της την υποστήριξη για να πραγματοποιούν τις εμπορικές συναλλαγές τους με αυτοπεποίθηση.

Προστατευτική ασπίδα για τις επιχειρήσεις

Η τρέχουσα κρίση συνεπάγεται σημαντική αύξηση των καθυστερημένων πληρωμών και πρόσθετους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι πελάτες μας λόγω μη εξοφλημένων τιμολογίων. Η Euler Hermes έχει δημιουργήσει μια προστατευτική ασπίδα έναντι αυτών των κινδύνων βάσει τριών πυλώνων. Ο πρώτος είναι η διαχείριση κινδύνου: Η Euler Hermes προωθεί τη συνετή διαχείριση κινδύνου παρέχοντας στους πελάτες της τακτικές συμβουλές σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα των αγοραστών τους. Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι εκ φύσεως δυναμικός και τα επίπεδα κινδύνου διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες. Λόγω της τρέχουσας κρίσης, ορισμένοι αγοραστές ενδέχεται να παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα κινδύνου μη πληρωμής και επιδείνωση της πιστοληπτικής ικανότητας.

Ως απάντηση, η Euler Hermes μπορεί να προσαρμόσει τις αξιολογήσεις κινδύνου αυτών των αγοραστών. Αυτό στοχεύει πρωτίστως στο να προστατεύσει τους πελάτες από τον επικείμενο και προβλέψιμο κίνδυνο μη πληρωμής. Ο δεύτερος πυλώνας προστασίας είναι η αποζημίωση έναντι ζημιών: Όταν οι πελάτες συναλλάσσονται εντός των πιστωτικών ορίων που ορίζονται βάσει της σύμβασή τους, όλες οι συναλλαγές επωφελούνται από την ασφάλεια που παρέχει η Euler Hermes. Ο τρίτος πυλώνας είναι η είσπραξη απαιτήσεων: Στην περίπτωση καθυστέρησης ή αδυναμίας πληρωμής, η Euler Hermes θα βοηθήσει τους πελάτες της – μέσω του παγκόσμιου δικτύου της Εταιρείας – να εισπράξει το χρέος είτε φιλικά είτε μέσω νομικών ενεργειών.

Συμμαχίες έκτακτης ανάγκης και εξειδικευμένες ενέργειες

Εταιρείες ασφάλισης πιστωτικού κινδύνου και κυβερνήσεις δημιούργησαν στο εξωτερικό συμμαχίες έκτακτης ανάγκης για να στηρίξουν την οικονομία και τις εταιρείες που υποστηρίζονται από την ασφάλιση πιστώσεων. Αυτές οι συμμαχίες εργάζονται για τη δημιουργία στοχευμένων πακέτων σταθεροποίησης των αλυσίδων ανεφοδιασμού, αποτροπής αλυσιδωτών αντιδράσεων και ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των εμπορικών σχέσεων. Αυτό είναι το κλειδί ώστε η οικονομία να παραμείνει λειτουργική και σταθερή και ως εκ τούτου συνεισφέρει στη διαχείριση του οικονομικού αντίκτυπου της πανδημίας Covid-19. Στην Ελλάδα, μέχρι στιγμής μια τέτοια συμμαχία δεν έχει σχηματιστεί. Παρόλα αυτά, γνωρίζουμε ότι οι έκτακτες καταστάσεις απαιτούν έκτακτες αντιδράσεις. Έχοντας αυτά υπόψη, εφαρμόσαμε εξειδικευμένες ενέργειες για την υποστήριξη των πελατών μας παρέχοντας ευελιξία στη διαχείριση του συμβολαίου και εξειδικευμένη υποστήριξη ταμειακών ροών για τις μικρές εταιρείες που ήταν περισσότερο ευάλωτες στην ταχεία πτώση της δραστηριότητας που βιώνουμε. Σε αυτό το πλαίσιο η Euler Hermes Hellas παρακολουθεί συνεχώς όλες τις αλυσίδες παραγωγής στη χώρα και στις χώρες οι οποίες παραδοσιακά είναι ο προορισμός των ελληνικών εξαγωγών, με έμφαση στη διαφύλαξη της κερδοφορίας και μακροπρόθεσμα στην υγιή ανάπτυξη.

Οι επιπτώσεις του Covid-19 στον τομέα της ασφάλισης πιστώσεων

Πιστεύουμε ότι επί του παρόντος βρισκόμαστε στο μάτι της καταιγίδας και δεν αναμένουμε επιστροφή σε προ κρίσεως επίπεδα του ΑΕΠ, πριν από το 2022. Δυστυχώς, σχεδόν όλοι οι επιχειρηματικοί κλάδοι υποφέρουν. Όσον αφορά τις υπηρεσίες, ο τουρισμός, οι μεταφορές, τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια είναι προφανώς στο επίκεντρο του προβληματισμού, δεδομένου ότι υπήρξαν περιορισμοί στις μετακινήσεις. Ως συνέπεια, αναμένουμε διψήφια μείωση του κύκλου εργασιών για το τρέχον έτος που θα έχει άμεσο αντίκτυπο στα ασφάλιστρα πιστώσεων. Είμαστε μια επιχείρηση 100 ετών, που έχει ξεπεράσει πολλές κρίσεις, και είμαστε σε θέση να οδηγήσουμε με ασφάλεια την Εταιρεία μας και να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας εν μέσω της παρούσας ανασφάλειας από τον Covid-19.

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top