Now Reading
ΓΙΑΤΙ Η GENERALI ΕΞΑΓΟΡΑΣΕ ΤΗΝ ΑΧΑ

ΓΙΑΤΙ Η GENERALI ΕΞΑΓΟΡΑΣΕ ΤΗΝ ΑΧΑ

  • Η εξαγορά αυτή συνάδει µε τη στρατηγική της Generali να εδραιώσει την ηγετική της θέση στην Ευρώπη

To 2021 η Generali ανακοίνωσε την εξαγορά της ΑΧΑ στο πλαίσιο της οποίας σύναψε συµφωνία συνεργασίας µε την Alpha Bank σε αποκλειστική βάση για 20 χρόνια.

H συναλλαγή ύψους 165 εκατ. ευρώ έγινε γνωστή στα τέλη του ∆εκεµβρίου του 2020. Τον Απρίλιο και το Μαίο του 2021 εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισµού και την ΤτΕ, η απόκτηση άµεσης ειδικής συµµετοχής ποσοστού 99,9843% από την ASSICURAZIONI GENERALI Società per Azioni στο µετοχικό κεφάλαιο της AXA.

Η εξαγορά της AXA Ελλάδος και η επέκταση της συµφωνίας µε την Alpha Bank εντάσσεται στη στρατηγική αξιοποίησης κεφαλαίων και στοχευµένης αξιολόγησης ευκαιριών για κερδοφόρο ανάπτυξη της Generali.

Το 2019, ένα χρόνο πριν την εξαγορά, η AXA Ελλάδος παρουσίασε συνολικά ακαθάριστα ασφάλιστρα ύψους 168 εκατ. ευρώ περίπου και το δίκτυό της περιλάµβανε αφενός 600 διαµεσολαβητές και αφετέρου το δίκτυο της AlphaBank, που έχει πάνω από 3 εκατ. πελάτες και 347 καταστήµατα. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 13,5 εκατ. ευρώ και ο δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ στις 31 ∆εκεµβρίου 2019, ανήλθε σε 167%.

Ο Jaime Anch stegui Melgarejo, CEO International της Generali, υπογράµµισε: «Η εξαγορά αυτή συνάδει µε τη στρατηγική της Generali να εδραιώσει την ηγετική της θέση στην Ευρώπη. Έχουµε εξασφαλίσει ηγετικό ρόλο στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, αποτελώντας κορυφαίο παράγοντα στον κλάδο των Γενικών ασφαλίσεων και στην Υγεία, ενισχύοντας παράλληλα τον τοµέα της Ζωής. Η αποκλειστική, µακροχρόνια συνεργασία µε την Alpha Bank εξασφαλίζει πρόσβαση σε 3,1 εκατοµµύρια πελάτες στην Ελλάδα µέσω ενός δικτύου περισσότερων από 300 καταστηµάτων, τα οποία θα ενισχύσουν το εκτεταµένο δίκτυο διανοµής µας, ώστε να διασφαλιστεί ότι περισσότεροι πελάτες από ποτέ θα έχουν πρόσβαση στο εξαιρετικό και ολοκληρωµένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Generali».

O CEO της Alpha Bank, κος Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε: «Η στρατηγική µας συνεργασία µε τη Generali είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της φιλοδοξίας µας να εδραιώσουµε την ανταγωνιστική µας θέση στον τοµέα των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων και αποτελεί µέρος του επικαιροποιηµένου στρατηγικού µας σχεδίου, «Project Tomorrow». Καλωσορίζουµε την Generali και προσβλέπουµε σε εξαιρετική συνεργασία προς όφελος των πελατών µας και των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούµαστε».

Στις 30 ∆εκεµβρίου του 2021 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση από την Generali Hellas AAE, της ασφαλιστικής εταιρείας AXA, µε την καταχώριση στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Όπως ανέφερε ο κος Πάνος ∆ηµητρίου της Generali «ξεκινάει και επίσηµα µία νέα εποχή για την Generali στην ελληνική αγορά. Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή µου για την επιτυχή και εντός χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωση της νοµικής συγχώνευσης και να δώσω τα θερµά µου συγχαρητήρια στη νοµική και επιχειρησιακή οµάδα που διαχειρίστηκε το απαιτητικό αυτό έργο. Ο νέος ενιαίος οργανισµός, µάς δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσουµε τη νέα χρονιά σε γερές βάσεις και να θέσουµε σε λειτουργία το στρατηγικό πλάνο του Οµίλου Generali, Lifetime Partner 24, στην ελληνική αγορά. Βασικοί µας στόχοι το επόµενο διάστηµα θα αποτελέσουν, η διασφάλιση της βιώσιµης ανάπτυξής µας µέσα από την ενίσχυση της καινοτοµίας σε όλες µας τις λειτουργίες και η ανανέωση της ασφαλιστικής µας πρότασης για τους καταναλωτές. Επιπλέον, η συνεργασία µας µε την Alpha Βank δηµιουργεί µια µοναδική συνθήκη για την εκπλήρωση των κοινών στρατηγικών µας στόχων που συνδέονται µε την προσήλωση στον πελατοκεντρικό τρόπο προσέγγισής µας και την περαιτέρω επένδυση στον ψηφιακό µετασχηµατισµό των οργανισµών µας προς όφελος όλων. Έχουµε, εποµένως, πολλούς λόγους να ατενίζουµε µε ιδιαίτερη αισιοδοξία τη νέα χρονιά».

Generali

See Also

Η Generali δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1886 και είναι η έκτη µεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της χώρας, µε µερίδιο αγοράς 5,3%. Η Generali προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις σε όλους τους κλάδους ασφάλισης διαθέτοντας περισσότερους από 305.000 πελάτες σε όλη την Ελλάδα.

Το εκτεταµένο δίκτυο πωλήσεων της εταιρείας αποτελείται από σχεδόν 3.000 ανεξάρτητους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές, που καλύπτουν ολόκληρη τη χώρα σε εθνικό επίπεδο και υποστηρίζεται από 268 υψηλά καταρτισµένους εργαζοµένους. Το 2019, τα συνολικά της εγγεγραµµένα ακαθάριστα ασφάλιστρα ανήλθαν σε περίπου 218 εκατ. ευρώ.

Axa

Η ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. το 2019 βρισκόταν στην έβδοµη θέση στον τοµέα των Γενικών Ασφαλίσεων και την όγδοη θέση στον τοµέα των ασφαλίσεων Ζωής στην Ελλάδα. Συνολικά, το πελατολόγιο της εταιρείας αριθµούσε περίπου 600.000 ασφαλισµένους (ιδιώτες και επιχειρήσεις) και απασχολούσε 249 εργαζοµένους. Τα συνολικά έσοδα και τα καθαρά λειτουργικά κέρδη των δραστηριοτήτων της AXA στην Ελλάδα, που καταγράφηκαν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου για το 2019, ήταν 168 εκατ. ευρώ και 15 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top