Now Reading
ΓΙΑΤΙ ΟΛΑ ΝΑ ΜΕΝΟΥΝ ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΑ;

ΓΙΑΤΙ ΟΛΑ ΝΑ ΜΕΝΟΥΝ ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΑ;

Αµετακίνητες πολιτικές

Τι µας δείχνουν τα τελευταία επίσηµα στατιστικά στοιχεία για τον κλάδο Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Οχηµάτων και το 2021; Ότι βρέξει – χιονίσει η αγορά ακολουθεί το δικό της δρόµο. Τι και αν έχουµε πανδηµία; Τι και αν είχαµε µνηµόνια; Τα επιτόκια και τα τιµολόγια των εταιρειών παραµένουν προσανατολισµένα στην ίδια κατεύθυνση. Ποια; Μα στην εξασφάλιση των υψηλότερων δυνατών µεριδίων αγοράς και στον βωµό αυτού του στόχου οι περισσότερες ασφαλιστικές επιλέγουν να… σκοτώνουν τους τιµοκαταλόγους τους, αδιαφορώντας για τις όποιες πιθανές αρνητικές µακροπρόθεσµες συνέπειες. Τι να πούµε… κουλτούρα είναι αυτή και δύσκολα αλλάζει, όµως κάποια στιγµή θα έλθει το σοκ στον κλάδο και τότε δε θα είναι λίγοι αυτοί που θα βρεθούν ακάλυπτοι.

Αµετακίνητα µερίδια

Από τα στατιστικά του 2021 ανακύπτει ένα ακόµη ενδιαφέρον συµπέρασµα. Τα µερίδια αγοράς στο ΤΟΡ 10 του κλάδου δεν παρουσιάζουν εµφανείς διαφοροποιήσεις κατά την τελευταία τριετία, εξαιρουµένων φυσικά των εξαγορών που ανακοινώθηκαν. Αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι οι 10 πρώτοι της αγοράς κρατούν τις ίδιες δυνάµεις. ∆ιατηρούν δηλαδή ένα
συµπαγές υψηλό ποσοστό ελέγχου των συνολικών ασφαλίστρων, το οποίο ωστόσο ανακατανέµουν µεταξύ τους. Αν κάτι, λοιπόν, θα µπορούσε
να αλλάξει το σηµερινό status είναι  µόνο η µεγαλύτερη συγκέντρωση της αγοράς, που θα µετακινήσει µερίδια από τα χαµηλά στα υψηλά του κλάδου και που µε την πάροδο του χρόνου θα επιβάλλει µια διαφορετική πολιτική  τιµών, µε στόχο τον εξορθολογισµό των τιµολογίων.

Κι όµως µετακινούνται

Μένοντας στα ίδια στοιχεία, αυτά του 2021 και στον ίδιο κλάδο, αυτόν της Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Οχηµάτων, σηµειώνουµε ένα ακόµη ενδιαφέρον συµπέρασµα. Ότι οι ανασφάλιστοι κάτοχοι ΙΧ οχηµάτων αρχίζουν να συνειδητοποιούν το πόσο επικίνδυνο είναι να οδηγούν δίχως σήµα ασφάλισης. Ουσιαστικά, είναι σαν να τρέχουν µε 100 χιλιόµετρα σε µια πολύ κλειστή στροφή, αδιαφορώντας για το που θα καταλήξουν. Γεγονός, λοιπόν, είναι ότι τα ανασφάλιστα οχήµατα έχουν πλέον µειωθεί σηµαντικά και όπως όλα δείχνουν, µόλις συγχρονιστούν πλήρως οι βάσεις δεδοµένων των συναρµόδιων υπουργείων και της αγοράς, τότε το να παραµένεις ανασφάλιστος θα αποτελεί µια πολύ ακριβή υπόθεση, ακριβότερη από το να οδηγείς ασφαλισµένος.

Αµετακίνητη κουλτούρα

Βέβαια από τα ανωτέρω συνάγεται και ένα ακόµη στοιχείο. Στη χώρα αυτή δεν είναι λίγες οι φορές που οι πολίτες δέχονται να εφαρµόσουν τον νόµο, µόνο δια της επιβολής κυρώσεων. Προφανώς οι κυρώσεις θα πρέπει να υπάρχουν, προφανώς η καταστολή αποτελεί µέρος  κάθε συστήµατος εφαρµογής  του νόµου, ωστόσο κι οι πολίτες οφείλουν ορισµένες φορές να αντιλαµβάνονται, αβίαστα, ποιο είναι το συµφέρον τους. Οφείλουν να σκέπτονται µε ψυχραιµία και υπευθυνότητα, να λαµβάνουν τα  µέτρα τους και µην αναµένουν
το νόµο να τους υποχρεώσει  να κινηθούν µαζικά προς τη  σωστή κατεύθυνση. ∆ιότι κάθε ανασφάλιστος οδηγός λογίζεται επικίνδυνος οδηγός κι η κουλτούρα του να µην αντιλαµβανόµαστε το αυτονόητο, αφενός δεν τιµά κανέναν, αφετέρου δείχνει έναν οχαδερφισµό που ξεπερνά κάθε λογική.

See Also

Αµετακίνητη παιδεία

Για να πούµε όµως και του στραβού το δίκιο, όλο αυτό το θέµα που χρόνια τώρα ταλαιπωρεί την ασφαλιστική αγορά, είναι και ευθύνη της πολιτείας. Πολύ απλά διότι γνώριζε το ζήτηµα – είχε τακτικότατες οχλήσεις από την ασφαλιστική αγορά – και επέµενε να το αγνοεί. Επέµενε όχι µόνο να µη λαµβάνει αυστηρότερα µέτρα, αλλά και να µην εφαρµόζει τα ισχύοντα, µε αποτέλεσµα να αφήνει χώρο στον πολίτη να κινηθεί εκτός νόµου. Ας µη ξεχνάµε ότι, πάντα οι µεγαλύτερες ευθύνες θα πρέπει να αναζητούνται προς τα πάνω, στην προκειµένη περίπτωση από την πολιτεία και όχι προς τα κάτω, δηλαδή από τον πολίτη. ∆ιότι ο πολίτης έχει µάθει να σκέπτεται µόνο ατοµικά και σχεδόν ποτέ συλλογικά και αυτό, δυστυχώς, δεν θα αλλάξει παρά µόνο εφόσον αλλάξει η παιδεία της κοινωνίας µας, δηλαδή… ποτέ!

Αµετακίνητη ευθύνη

Μήπως, όµως, είναι και ευθύνη της ίδιας της ασφαλιστικής αγοράς η µη αποτελεσµατική αντιµετώπιση του ζητήµατος των ανασφάλιστων οδηγών; Στο θέµα έχουµε αναφερθεί κι άλλες φορές, λέγοντας πως για το τι συµβαίνει στο “σπίτι” του καθενός, την κύρια ευθύνη την έχει ο ιδιοκτήτης του και όχι ο απέναντι, ακόµη κι αν απέναντί µας βρίσκεται η ίδια η πολιτεία. Σε αυτή την περίπτωση, είναι ευθύνη µας να την πείσουµε, να την πιέσουµε, να της επιβάλλουµε άποψη, να της “επιβάλλουµε” τη θέση µας. Η ευθύνη είναι δε πολύ περισσότερη όταν η εν λόγω αδυναµία καταγράφεται επί δεκαετίες. Ας µη ξεχνάµε ότι επί δεκαετίες λέµε πως ο µέσος Έλληνας πολίτης δεν διαθέτει ασφαλιστική συνείδηση. Κατά συνέπεια, µέρος της ευθύνης για τη διαιώνιση του προβλήµατος των ανασφάλιστων οδηγών έχει και η ίδια η ασφαλιστική αγορά;

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top