Now Reading
Διαχρονικά ουσιαστική η Ασφάλιση Τεχνικών Έργων

Διαχρονικά ουσιαστική η Ασφάλιση Τεχνικών Έργων

  • Η φύση της Ασφάλισης Τεχνικών Έργων απαιτεί εξειδίκευση και εμπειρία, γνώση και τεχνογνωσία και συνεχή ενημέρωση για νέες μεθόδους και τεχνολογίες
Διονύσης Μάτσας

Ο σχεδιασμός, η μελέτη και η εκτέλεση Τεχνικών Έργων για την κατασκευή Υποδομών τοπικής, περιφερειακής ή εθνικής κλίμακας και εμβέλειας (Κτίρια, Υποδομές για Μεταφορές, Ενέργεια, Δίκτυα, Έργα για τον Τουρισμό, τον Πολιτισμό, το Περιβάλλον κ.ά.) είναι στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα με την ανοικοδόμηση και ανάπτυξη μιας χώρας και όλων των διαστάσεων της οικονομίας της, βάσει των διαρκώς αυξανόμενων αλλά και μεταλλασσόμενων αναγκών αυτής. Η ασφάλιση Τεχνικών Έργων, προκύπτει ως πρώτη ανάγκη και άμεση προτεραιότητα καθώς πρακτικά συμπορεύεται μαζί με την εξέλιξη της διαδικασίας ανάλυσης και αναγνώρισης της ανάγκης, μελέτης και έναρξης υλοποίησης, εμπλέκεται δηλαδή έτσι από το αρχικό στάδιο υλοποίησης ενός Τεχνικού Έργου. Είτε κατά την κατασκευή είτε κατά τη λειτουργία ενός Έργου, έρχεται να παίξει σημαντικό ρόλο καθώς διασφαλίζει την απρόσκοπτη υλοποίηση (φάση κατασκευής) αλλά και την αδιάλειπτη συνέχεια (φάση λειτουργίας), αποτελώντας έναν από τους εγγυητές της εύρυθμης εξέλιξης σε περίπτωση απρόβλεπτου και ατυχηματικού καταστρεπτικού συμβάντος που μπορεί να προκαλέσει υλική ζημία. Συνεπώς, αποτελεί σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα παραγόντων που ακολουθούν ένα Έργο από τη μελέτη και την υλοποίησή του έως τη συντήρηση και την ολοκλήρωσή του στο πέρας του κύκλου ζωής του.

Στην Ελλάδα η Μελέτη και Υλοποίηση Τεχνικών Έργων σημείωσαν άνθηση και μεγάλη ανάπτυξη κατά την περίοδο των δεκαετιών του ’80 και ’90 ειδικά μετά και τη νομοθέτηση και θέσπιση της ασφάλισης των Δημοσίων Έργων τη δεκαετία του ’90. Σημαντικά έργα μελετήθηκαν και ολοκληρώθηκαν όλη αυτή την περίοδο έως το 2010 (με τους μεγάλους οδικούς άξονες να ολοκληρώνουν και να κλείνουν την περίοδο αυτή προς τα τέλη του 2017) με συμμετοχή μεγάλων διεθνών αλλά και ελληνικών τεχνικών εταιρειών και ομίλων. Αποτέλεσμα αυτών, ήταν η ανάπτυξη σημαντικής τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης των Ελληνικών Εταιρειών του Τεχνικού Κλάδου και των Στελεχών τους αλλά και Βιομηχανικών Ομίλων της χώρας μας την οποία και χρησιμοποίησαν κατά τη μετάβασή τους σε χώρες του εξωτερικού για την αντιμετώπιση του τέλματος του εγχώριου κατασκευαστικού κλάδου από το 2010 και μετά. Οι Ασφαλίσεις Τεχνικών Έργων παρακολούθησαν ενεργά τη διαδικασία αυτής της άνθησης και αναπτύχθηκαν εξίσου ραγδαία αποκτώντας υπόσταση και αντικείμενο εντός της δομής των τοπικών Ασφαλιστικών Εταιρειών. Σε αυτό τον τομέα της Ασφάλισης αναπτύχθηκε τεχνογνωσία και εμπειρία από τις τοπικές Ασφαλιστικές Εταιρείες, οι οποίες διαχειρίστηκαν ένα μεγάλο μέρος του χαρτοφυλακίου ασφάλισης των Τεχνικών Έργων της χώρας. Δυστυχώς, με την έλευση της Οικονομικής Κρίσης το 2010 και την κατάρρευση του Κατασκευαστικού Κλάδου, οι Τεχνικές Ασφαλίσεις κλονίστηκαν καθώς η δραστηριότητά τους περιορίστηκε δραστικά, το δε ενδιαφέρον των Ασφαλιστικών Εταιρειών μειώθηκε αναλόγως, και τελικώς η τεχνογνωσία που είχε αναπτυχθεί στην Ελληνική Αγορά «ξεθώριασε» και χάθηκε.

Στην Ελλάδα η Μελέτη και Υλοποίηση Τεχνικών Έργων σημείωσαν άνθηση και μεγάλη ανάπτυξη κατά την περίοδο των δεκαετιών του ’80 και ’90 ειδικά μετά και τη νομοθέτηση και θέσπιση της ασφάλισης των Δημοσίων Έργων

Τα τελευταία χρόνια, οι Ασφαλίσεις Τεχνικών Έργων επανέρχονται δυναμικά και καθίστανται πιο επίκαιρες από ποτέ. Μία σειρά νέων σημαντικών έργων, σε πολλά επίπεδα και διαφορετικά μεγέθη και είδη Υποδομών, είναι σε φάση μελέτης και υλοποίησης φέρνοντας εκ νέου στο προσκήνιο τις Τεχνικές Ασφαλίσεις, οι οποίες καλούνται να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο ασφαλίζοντας τη νέα αυτή γενιά Τεχνικών Έργων και Κατασκευών. Ως εκ τούτου, η ασφαλιστική αγορά καλείται να καλύψει το «χαμένο κεφάλαιο» της 10ετούς κρίσης και να επικαιροποιήσει την τεχνογνωσία και εμπειρία της, εφόσον φυσικά επιθυμεί να είναι παρούσα στη νέα αυτή κατασκευαστική φάση της χώρας, ανταποκρινόμενη στις ιδιαίτερα αυξημένες τεχνικές και τεχνολογικές απαιτήσεις που έχουν πλέον τα σύγχρονα κατασκευαστικά έργα.

See Also

Η φύση της Ασφάλισης Τεχνικών Έργων απαιτεί εξειδίκευση και εμπειρία, γνώση και τεχνογνωσία και συνεχή ενημέρωση για νέες μεθόδους και τεχνολογίες. Η HDI Global SE όλα αυτά τα χρόνια παρέμεινε συνεπής και αδιάλειπτος υποστηρικτής των τεχνικών έργων, όντας διαχρονικά στρατηγικός συνεργάτης του Τεχνικού Κλάδου, καθώς παρείχε συνεχή υποστήριξη κατά τη δύσκολη δεκαετία της κρίσης. Παράλληλα, συνέχισε να επενδύει στο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας έτσι υπηρεσίες ανάληψης και ανάλυσης κινδύνου αλλά και διαχείρισης ζημιών υψηλού τεχνικού επιπέδου, αντίστοιχων των υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων που έχουν τα σύγχρονα Τεχνικά Έργα και οι πελάτες της. Με τη μακρά και εκτεταμένη εμπειρία της HDI σε βιομηχανικούς και κατασκευαστικούς κινδύνους αλλά και με το ευρύ δίκτυο μηχανικών και τεχνικών διαφόρων ειδικοτήτων που διαθέτει, αποτελεί προτιμητέο εταίρο διαχείρισης ασφαλιστικού κινδύνου για μια σειρά εταιρειών του Τεχνικού, Κατασκευαστικού και Βιομηχανικού κλάδου της χώρας μας, με δραστηριότητα που εκτείνεται από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια έως τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Οι βασικοί τομείς δραστηριότητας του κλάδου των Τεχνικών Ασφαλίσεων της HDI Global SE είναι:

  1. Μεγάλα Έργα Υποδομών (Οδικά, σιδηροδρομικά, φράγματα, λιμενικά κ.λπ.).
  2. Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Ηλιακά, αιολικά, υδροηλεκτρικά).
  3. Έργα ανέγερσης Μονάδων Παραγωγής Ενέργειας από ορυκτά καύσιμα (Φυσικό αέριο, λιγνίτη, πετρέλαιο).
  4. Έργα Βαριάς Βιομηχανίας (Συναρμολόγηση νέων γραμμών παραγωγής, ασφάλιση μηχανικών βλαβών στη λειτουργία βιομηχανικών μονάδων).
  5. Κτιριακά και Οικοδομικά έργα (Συμπεριλαμβανομένων βιομηχανικών κτιρίων, αποθηκών, ξενοδοχειακών και νοσοκομειακών μονάδων, κτιριακών συγκροτημάτων κ.λπ.).
  6. Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (Ήχος/εικόνα, τηλεπικοινωνίες, διαγνωστική ιατρική).
© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top