Now Reading
Εθνική Ασφαλιστική: Σε εξέλιξη ο πλήρης ψηφιακός μετασχηματισμός

Εθνική Ασφαλιστική: Σε εξέλιξη ο πλήρης ψηφιακός μετασχηματισμός

  • Αγγελική Σκανδαλιάρη - COO, Γιώργος Κώστας - CIO Δημήτρης Παρδάλης - Διευθυντής Οργάνωσης και Project Management στην Εθνική Ασφαλιστική

Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, η ραγδαία διεύρυνση της χρήσης ενός μείγματος τεχνολογιών που πλέον συνδυάζονται μεταξύ τους επηρεάζει δραματικά το ρυθμό και την ταχύτητα των αλλαγών. Βιώνουμε ήδη την 4η Βιομηχανική Επανάσταση, η οποία είναι Ψηφιακή και ακολουθεί ρυθμούς γεωμετρικής προόδου, διαταράσσοντας το σύνολο του παραγωγικού τομέα κάθε χώρας.

Ποτέ στο παρελθόν μία Βιομηχανική Επανάσταση δεν είχε τόσο μεγάλη επίδραση, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, στη ζωή τόσων πολλών ανθρώπων. Χαρακτηριστικός είναι ο διαρκώς αυξανόμενος ρυθμός ανθρώπων που αλληλεπιδρούν «online» με διάφορους τρόπους και οι οποίοι φθάνουν πλέον τα δισεκατομμύρια. Ο συνδυασμός των τεχνολογιών στις οποίες βασίζεται – όπως η ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική εκμάθηση, η νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων – εισάγουν νέα πεδία ευκαιριών για τις επιχειρήσεις, δημιουργώντας ωστόσο και νέες, επιτακτικές απαιτήσεις.

Αντιλαμβανόμενοι τα χαρακτηριστικά αυτού του συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος, εμείς στην Εθνική Ασφαλιστική συνεχίζουμε με συνέπεια να επενδύουμε στο στρατηγικό μετασχηματισμό που ξεκινήσαμε το 2018, με σειρά δράσεων σε όλους τους τομείς, με αιχμή την Τεχνολογία. Προχωράμε με σταθερά βήματα προς τον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό και αναβάθμιση των υποδομών μας, ενσωματώνοντας τις νέες τεχνολογίες με σαφή σχεδιασμό και χρονισμό, με στόχο να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη για την Εταιρεία μας και τους τρεις βασικούς πυλώνες που βρίσκονται διαχρονικά στον πυρήνα των δραστηριοτήτων μας, τους ασφαλισμένους, τους συνεργάτες και τους υπαλλήλους μας.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σε συνθήκες κρίσης Covid-19 απαιτήθηκε ελάχιστος χρόνος προκειμένου να ανταποκριθούμε, δημιουργώντας ένα ασφαλές και αποτελεσματικό περιβάλλον τηλεργασίας, που καλύπτει το 85% του δυναμικού μας. Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζουμε τον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών μας, εστιάζοντας στις ευκαιρίες της ψηφιακής οικονομίας και βελτιστοποιώντας ταυτόχρονα το επιχειρηματικό μας μοντέλο.

Αναφέρουμε μερικά παραδείγματα από τα μεγάλα έργα που υλοποιούνται παράλληλα αυτή την περίοδο. Κατ’ αρχάς έχουμε ήδη υιοθετήσει ένα από τα πλέον επιτυχημένα συστήματα CRM παγκοσμίως, το SalesForce CRM, το οποίο αναπτύσσουμε με πολύ συγκεκριμένους στόχους:

  • Μας ενδιαφέρει να αναβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο το επίπεδο εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων μας. Η χαρτογράφηση του «customer journey», της πολύχρονης διαδρομής και σχέσης τους με την Εταιρεία, η αξιοποίηση των προτιμήσεών τους και γενικά των γνώσεων που έχουμε γι΄ αυτούς θα μας επιτρέψει να τους προσφέρουμε εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες και να διαχειριστούμε αμεσότερα και ταχύτερα τα αιτήματά τους. Όλη αυτή η πληροφόρηση, που θα είναι σύντομα διαθέσιμη σε κάθε υπάλληλο και συνεργάτη μας που έρχεται σε επαφή με τον ασφαλισμένο, θα αναβαθμίσει την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας, την ικανοποίηση του ασφαλισμένου και εν τέλει την εμπιστοσύνη του.
  • Και φυσικά αναμένουμε ότι η ευκολία πρόσβασης σε δεδομένα και πληροφορίες θα έχει θετική επίδραση στις πωλήσεις μας, δημιουργώντας ευκαιρίες cross-selling. Επιπλέον είναι βέβαιο ότι θα αυξήσει την παραγωγικότητα των υπαλλήλων μας.

Παράλληλα δημιουργούμε υποδομές για τη χρήση εργαλείων data analytics, στοχεύοντας στη λειτουργική αποδοτικότητα της Εταιρείας, την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων, τη βέλτιστη διαχείριση πόρων και ποιότητας/απόδοσης των διαδικασιών. Η ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων δίνει στην Εταιρεία τη δυνατότητα δημιουργίας νέων επιχειρηματικών μοντέλων, που θα βελτιώσουν τις ροές εσόδων από τα υπάρχοντα προϊόντα και υπηρεσίες και θα δημιουργήσουν πρόσθετες ροές από νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Προετοιμάζουμε την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (AI), μέσω των οποίων θα αξιοποιήσουμε τον τεράστιο πλούτο των δεδομένων μας, εφαρμόζοντας τεχνολογίες –όπως ρομπότ συνομιλίας (chat bots)– συμπληρωματικά με τα παραδοσιακά call centers, με στόχο την άμεση και αδιάκοπη εξυπηρέτηση.

See Also

Τέλος, εξαιρετικά σημαντική θέση στο σχεδιασμό μας έχουν τα έργα αυτοματοποίησης διαδικασιών, με διάφορους τρόπους: μέσω ροών εξυπηρέτησης που δημιουργούνται αυτή την περίοδο προκειμένου να διατεθούν στους πελάτες μας από ψηφιακά κανάλια ή με τη χρήση τεχνολογίας Ρομποτικής Αυτοματοποίησης Εργασιών (RPA), που βελτιώνει την ποιότητα, την αποδοτικότητα και τη λειτουργικότητα εσωτερικών υποστηρικτικών ροών εργασίας και παράλληλα αυξάνει την ταχύτητα διεκπεραίωσής τους.

Το περιβάλλον της πανδημίας του Covid-19, καθώς και το κύμα ασύμμετρων απειλών στην παγκόσμια οικονομία –των αποκαλούμενων μαύρων κύκνων («black swans») εξαιρετικής έντασης και αβεβαιότητας– που αυτή επιφέρει, απαιτεί τη συνεχή εγρήγορση και προσοχή όλων μας και την ικανότητα ταχείας ανακατεύθυνσης και διόρθωσης των στόχων. Στις συνθήκες αυτές η Εθνική Ασφαλιστική επιβεβαίωσε ότι έχει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά σε κάθε αλλαγή, επιδεικνύοντας ευελιξία και προσαρμοστικότητα στα νέα δεδομένα και απαιτήσεις και στηρίζοντας έμπρακτα τους ασφαλισμένους της, το δίκτυο πωλήσεών της και τους υπαλλήλους της.

Η Εθνική Ασφαλιστική είναι μια εταιρεία που εδώ και 129 χρόνια στηρίζει τον άνθρωπο, την οικονομία, την κοινωνία, με πρωτοποριακά και καινοτόμα βήματα σε όλους τους τομείς δράσης της. Στο πλαίσιο αυτό ενσωματώνει στη στρατηγική της και μετουσιώνει σταδιακά στην καθημερινή λειτουργία της όλες τις ευκαιρίες που δημιουργεί ο ψηφιακός κόσμος, με σειρά προγραμματισμένων επενδύσεων. Η Εθνική Ασφαλιστική είναι ο Οργανισμός ο οποίος διατρέχει την ιστορία αξιοποιώντας κάθε τι νέο και ταυτόχρονα σεβόμενη κάθε τι που έρχεται από το παρελθόν. Έτσι και τώρα σκέφτεται και λειτουργεί σταδιακά ψηφιακά, προκειμένου να δημιουργήσει το μέλλον, σεβόμενη το παρελθόν.

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top