Now Reading
Ενίσχυση δεσμών επιχείρησης – εργαζομένων μέσω ομαδικών καλύψεων

Ενίσχυση δεσμών επιχείρησης – εργαζομένων μέσω ομαδικών καλύψεων

  • Η εν λόγω ασφάλιση θεωρείται από εργοδότες και εργαζόμενους πολύ σημαντική παροχή με ποσοστά που ξεπερνούν το 60%

Οι Ομαδικές Ασφαλίσεις, σύμφωνα με τα τρέχοντα επίσημα στοιχεία, σε εθνικό επίπεδο, έχουν υπερβεί το 25% της συνολικής παραγωγής Ζωής, ενώ οι τάσεις παραμένουν αυξητικές, με ποσοστά που υπερβαίνουν το 10%, όταν οι λοιπές ασφαλιστικές εργασίες του κλάδου Ζωής κινούνται αρκετά χαμηλότερα.

Η πρόβλεψή μας, είναι ότι αυτή η τάση θα ενισχυθεί κατά την τρέχουσα ασφαλιστική περίοδο. Σήμερα, η προσφορά ομαδικών προγραμμάτων στη χώρα μας, καλύπτει με ευελιξία, επιχειρήσεις κάθε μεγέθους από τις πολύ μικρές των 5 υπαλλήλων μέχρι τις πολύ μεγάλες (άνω των 1.000).

Επίσης, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις μέσα από αξιοσημείωτες επενδύσεις στον τομέα των υποδομών, προσφέρουν σήμερα, πολλές δυνατότητες στην εξυπηρέτηση και διαχείριση των ομαδικών συμβολαίων, που κάνουν ευκολότερη τη λήψη απόφασης από τον εργοδότη, ο οποίος επιπλέον, έχει και το προνόμιο της πλήρους φοροαπαλλαγής ασφαλίστρων.

Τα Ομαδικά Συμβόλαια με εργοδοτική δαπάνη περί το 1,5% στο μισθολόγιο, μπορεί να καλύψουν άριστα, μεγάλο μέρος των ιδιωτικών δαπανών υγείας

Στο σημείο αυτό, ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές από τις δυνατότητες που έχει αναπτύξει η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ στον τομέα των Ομαδικών Ασφαλίσεων, με αυτοματοποιημένες μηχανογραφικές λύσεις και με απευθείας πληρωμές αποζημιώσεων στο Δίκτυο Υγείας της Εταιρείας, που υποστηρίζεται από ένα εκτεταμένο Δίκτυο 50 Συμβεβλημένων Νοσοκομείων, Ιατρών και Διαγνωστικών Κέντρων και από τηλεφωνικό κέντρο 24-ωρης λειτουργίας (αριθμός έκτακτης ανάγκης 10234).

Τα Ομαδικά Συμβόλαια βοηθούν σημαντικά στο «δέσιμο» των εργαζομένων με την επιχείρηση
Σύμφωνα με όλες τις έρευνες σε Ελλάδα και εξωτερικό, η προσφορά ασφαλιστικών παροχών από τον εργοδότη αποτελεί για τους εργαζόμενους σημαντικό κριτήριο επιλογής της εταιρείας στην οποία θα εργαστούν, ενώ οι παροχές αυτές κρίνεται ότι δεν αποτελούν απλώς μέρος της αμοιβής, αλλά παράγοντας που συμβάλλει καθοριστικά στην οικονομική τους ασφάλεια και ευημερία, σε μια ζωή με λιγότερο άγχος απέναντι στο απρόσμενο. Με βάση τα παραπάνω, οι παροχές Ομαδικής Ασφάλισης, βοηθούν σημαντικά στο «δέσιμο» των εργαζομένων με την επιχείρηση.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η Ομαδική Ασφάλιση, με εργοδοτική δαπάνη περί το 1,5% στο μισθολόγιο, μπορεί να καλύψει άριστα, μεγάλο μέρος των ιδιωτικών δαπανών υγείας που βαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό του εργαζομένου, που όπως επιβεβαιώνει πρόσφατη καταγραφή της ΕΛΣΤΑΤ, αποτελούν το 7,3% των εξόδων που κάνει η μέση ελληνική οικογένεια κάθε μήνα, ποσοστό που παραμένει το υψηλότερο στην Ευρώπη και αντιστοιχεί σε €102.

Το Cross Selling μέσω των Ομαδικών
Είναι αυτονόητο ότι με την εγκατάσταση ενός προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης, παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης σε μια νέα αγορά και δίνεται μια εξαιρετική ευκαιρία για Cross & Up Selling. Η αξιοποίηση αυτής της ευκαιρίας, εξαρτάται από τη μεθοδευμένη στόχευση, με ειδικά διαμορφωμένα προϊόντα και συστήματα, που πρέπει να γίνεται πειθαρχημένα, από εξειδικευμένα πρόσωπα και εργαλεία.

Ο τομέας αυτός έχει πολύ καλές προϋποθέσεις για σημαντική ανάπτυξη, αρκεί οι εταιρείες και τα εξειδικευμένα στελέχη πωλήσεων, να προστρέξουν με σοβαρότητα, πειθαρχία και σωστή στόχευση στην ευκαιρία αυτή.
Στο σημείο αυτό αξίζει να τονίσουμε ότι η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, έχοντας μια διαδρομή μισού αιώνα ως εταιρεία υψηλού κύρους και με ισχυρότατη οικονομική βάση, έχει τη δυνατότητα να προσφέρει υψηλής αξίας, δυναμικά και πλήρως ανταποδοτικά προγράμματα ασφάλισης, που ικανοποιούν τις σύγχρονες ασφαλιστικές ανάγκες εργοδοτών και εργαζομένων.

Πώς θα επηρεάσει τη στρατηγική του Κλάδου η επικείμενη μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό
Κατ’ αρχάς, αφού μέχρι τώρα δεν είναι γνωστό το περιεχόμενο αυτής της μεταρρύθμισης, ας προσεγγίσουμε το θέμα με αυτά που ισχύουν σήμερα. Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ), παρέχουν δυνατότητα ασφάλισης για κινδύνους γήρατος, θανάτου, αναπηρίας, ασθένειας, επαγγελματικού ατυχήματος, διακοπής της εργασίας κι οι εισφορές και εφάπαξ παροχές, απαλλάσσονται φόρων.

Η Ομαδική Ασφάλιση, είναι μια εξ ελευθεριότητος παρεχομένη ασφαλιστική κάλυψη από τον εργοδότη, μέσω ασφαλιστικής εταιρείας την οποία επιλέγει ελεύθερα με βάση ποιοτικά και οικονομικά κριτήρια. Τα ασφάλιστρα που καταβάλλει ο εργοδότης για Ομαδική Ασφάλιση, απαλλάσσονται φόρου, όπως επίσης και οι εθελοντικές εισφορές των μελών σε συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Αυτή η ασφαλιστική σύμβαση, μπορεί να μεταβληθεί ή και να καταργηθεί κατά την απόλυτη ευχέρεια του εργοδότη. Με αυτή την έννοια η διοικητική ευχέρεια του εργοδότη είναι μεγαλύτερη και πιο ευέλικτη στην Ομαδική Ασφάλιση συγκριτικά με ένα αντίστοιχο ΤΕΑ για την επιχείρηση.

Αν αναλύσει κανείς τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των δύο θεσμών θα καταλήξει εύκολα στο συμπέρασμα ότι μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά, δίνοντας σε εργοδότες και εργαζόμενους ευελιξία επιλογής, αρκεί αυτό να γίνεται με τους ίδιους όρους από πλευράς φορολογικής αντιμετώπισης.

Νέα εξειδικευμένα προϊόντα

Τα τελευταία χρόνια, η Εταιρεία μας έχει ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων Ομαδικής Ασφάλισης, με νέα εξειδικευμένα προϊόντα, που απευθύνονται σε όλο και πιο πολλούς τομείς της αγοράς. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σήμερα η Εταιρεία μας, παρέχει προς τους συνεργάτες της, tailor made λύσεις με προγράμματα που απευθύνονται σε κάθε μεγέθους Ομάδα ή Επιχείρηση, αλλά ειδικά για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Αθλητικές Ακαδημίες, Εκπαιδευτήρια, Κατασκηνώσεις έχουμε αναπτύξει πολύ ανταγωνιστικά προτιμολογημένα προγράμματα ευρέως φάσματος καλύψεων.

Κατά τη φετινή χρονιά, στους σχεδιασμούς μας είναι η ανάπτυξη νέων προϊόντων Ταξιδιωτικής Ασφάλισης και Ατυχημάτων αλλά και αναβάθμισης – βελτίωσης των ήδη υπαρχόντων σε κάποιους τομείς.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top