Now Reading
Ενσωματώνουμε εργαλεία που μας δίνουν προστιθέμενη αξία

Ενσωματώνουμε εργαλεία που μας δίνουν προστιθέμενη αξία

  • Η μεγάλη πρόκληση για όλους, και ίσως καθοριστικός παράγοντας διαφοροποίησης, δεν είναι απλώς η υιοθέτηση εργαλείων και τεχνολογιών αλλά η λειτουργική ένταξή τους σε ένα ευέλικτο τεχνολογικό σκελετό
christopher-gower-tech

Η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών αποτελεί κουλτούρα για την Interamerican. Η Εταιρεία δοκιμάζει πιλοτικά ψηφιακά μέσα και εν συνεχεία εάν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των συνεργατών, των ασφαλισμένων και των εργαζομένων της τα ενσωματώνει στις διαδικασίες της. Όπως εξηγεί ο κ. Μ. Συντιχάκης όσον αφορά την τεχνολογία το δύσκολο στο όλο εγχείρημα είναι εν τέλει η λειτουργική τους ένταξη μέσα στο μηχανισμό και ο συντονισμός τους με όλες τις διαδικασίες.

Πώς ψηφιοποιούνται οι Ασφαλιστικές εργασίες τόσο σε επίπεδο back office όσο και σε επίπεδο front office;

Η ψηφιακή εποχή έχει, φυσικά, επιπτώσεις στο μοντέλο λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιρειών. Οι πελάτες μας απαιτούν ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση σε κάθε σημείο επαφής (touchpoint) και βεβαίως αναζητούν προϊόντα και υπηρεσίες που προσαρμόζονται στις ατομικές τους ανάγκες και προτιμήσεις. Προκειμένου να ανταποκριθεί μια ασφαλιστική εταιρεία σε αυτές τις νέες ανάγκες που διαμορφώνονται, χρειάζεται μια στρατηγική η οποία να εγγυάται στους πελάτες, πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή (anytime) και από οπουδήποτε (anywhere). Μια τέτοια στρατηγική προϋποθέτει υποστήριξη από ένα συνδυασμό νοοτροπίας, τεχνογνωσίας, οργανωτικής δομής, τεχνολογικής αρχιτεκτονικής και φυσικά τεχνολογικού οπλοστασίου.

Ποια είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία για μια ασφαλιστική εταιρεία;

Αυτήν τη στιγμή είναι διαθέσιμη μια ευρεία γκάμα τεχνολογιών και αντίστοιχων συστημάτων ή υπηρεσιών που μπορούν να βοηθήσουν μια ασφαλιστική εταιρεία να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις που διαμορφώνονται.

Οι λύσεις αυτοματοποίησης εργασιών, είτε βασίζονται σε εξομοίωση ενεργειών (RPA) είτε σε μοντελοποίηση διαδικασιών (BPM), μπορούν να επιταχύνουν την απόκριση στις ανάγκες των πελατών, να αυξήσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να μειώσουν το κόστος τους.

Τα συστήματα αυτοματοποιημένης επεξεργασίας εντύπων μειώνουν τον όγκο χειρωνακτικής εργασίας και των αναπόφευκτων λαθών που αυτή συνεπάγεται.

Τα συστήματα αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων έχουν πλέον τόσο την ωριμότητα, όσο και την ταχύτητα που απαιτείται σε εφαρμογές ευρείας κλίμακας, αν και σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν (ή ενδεχομένως δεν πρέπει) να υποκαταστήσουν την ανθρώπινη εμπειρία και κρίση.

Εργαλεία αυτοματοποιημένου μάρκετινγκ σε πραγματικό χρόνο βοηθούν μια εταιρεία να κάνει προτάσεις στους πελάτες της οι οποίες μπορεί να είναι προσαρμοσμένες είτε στις προτιμήσεις του πελάτη είτε ακόμη και στην περίσταση.

Οι πύλες διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API Gateways) δίνουν τη δυνατότητα στις ασφαλιστικές εταιρείες να «ανοίξουν» τις λειτουργίες τους σε εξωτερικούς, καινοτόμους συνεργάτες.

Η τεχνητή νοημοσύνη, στηριζόμενη κατά βάση στη μηχανική μάθηση, μπορεί να μην έχει καταφέρει να διασπάσει το φράγμα της κατανόησης της γλώσσας, μπορεί ωστόσο να αποτελέσει αρκετά αξιόπιστη λύση σε μερικές από τις ανάγκες μιας ασφαλιστικής εταιρείας – όπως για παράδειγμα η εξυπηρέτηση πελατών με παροχή πληροφοριών ή η εκτέλεση τυποποιημένων δοσοληψιών.

Η εφαρμογή μοντέλων μηχανικής μάθησης μπορεί να φέρει στην επιφάνεια αξία, κρυμμένη στα δεδομένα μιας εταιρείας είτε εντοπίζοντας προσωποποιημένες επιλογές είτε ακόμη και προβλέποντας τις μελλοντικές ανάγκες των πελατών.

See Also
cargo ship

Η τηλεματική και τα wearables ανοίγουν νέα σημεία επαφής με τους πελάτες και επεκτείνουν ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες προσωποποίησης προϊόντων και υπηρεσιών.

Έχετε ήδη εγκαταστήσει κάποια εξ αυτών ώστε να καταστούν οι εργασίες σας περισσότερο παραγωγικές και με λιγότερο κόστος;

Στην Interamerican έχουμε μια κουλτούρα πειραματισμού με νέες τεχνολογίες, εργαλεία και πρακτικές. Στόχος μας είναι να εντοπίζουμε ευκαιρίες να βελτιώσουμε την εμπειρία των πελατών μας, την αποδοτικότητα των συνεργατών μας, να αυξήσουμε το βαθμό αυτοματισμού των λειτουργιών μας, να είμαστε και από τεχνολογική άποψη σε θέση να ανταποκριθούμε γρήγορα σε μεταβολές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Πειραματιζόμαστε, δοκιμάζουμε πιλοτικά, αξιολογούμε και τελικά ενσωματώνουμε τεχνολογίες ή εργαλεία που μας δίνουν αξία. Στο πλαίσιο αυτό, όλες σχεδόν οι τεχνολογίες στις οποίες αναφερθήκαμε προηγουμένως είναι –σε διαφορετικό φυσικά βαθμό ωριμότητας και έκτασης– μέρος του τεχνολογικού τοπίου της Interamerican. Φυσικά, πολλές εταιρείες, ανεξαρτήτως τομέα, κάνουν κάτι ανάλογο. Η μεγάλη πρόκληση για όλους, και ίσως καθοριστικός παράγοντας διαφοροποίησης, δεν είναι απλώς η υιοθέτηση εργαλείων και τεχνολογιών αλλά η λειτουργική ένταξή τους σε ένα ευέλικτο τεχνολογικό σκελετό και η ενορχήστρωσή τους στην υποστήριξη της ίδιας επιχειρησιακής λειτουργίας.

Τηλεματική, τεχνητή νοημοσύνη, αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και εκτέλεση εργασιών, μάρκετινγκ πραγματικού χρόνου, όλα συνδυασμένα στην ίδια αλυσίδα αξίας, λειτουργούν ως ένα είδος υπεραυτοματισμού. Λέγεται εύκολα, ακούγεται ωραία, επιτυγχάνεται δύσκολα, αλλά σε κάθε περίπτωση αξίζει την προσπάθεια.

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top