Now Reading
Ευρωπαϊκή Πίστη: 5,1% αύξηση στα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα το 2020

Ευρωπαϊκή Πίστη: 5,1% αύξηση στα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα το 2020

  • Η Εταιρεία διπλασίασε την κερδοφορία της
Ευρωπαϊκή Πίστη

Το 2020, είναι μια χρονιά, η οποία παρά τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες που την χαρακτηρίζει, εκτιμάμε ότι θα βρει την Εταιρεία μας με αύξηση όλων των βασικών μεγεθών της. Η απώλεια των εργασιών που σχετίζονται με την τουριστική βιομηχανία, η οποία δέχθηκε μεγάλο πλήγμα από την πανδημία, αντισταθμίστηκαν από την πρόσκτηση νέων εργασιών και αξιόλογων μεγάλων πελατών, που εμπιστεύονται το κύρος και την αξιοπιστία της Εταιρείας μας. Παράλληλα, κάποιες απώλειες στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο από κινητές αξίες καλύφθηκαν από τη μείωση του συντελεστή ζημιών και τη συγκράτηση των γενικών εξόδων. Τα ανωτέρω εκτιμούμε ότι θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση όλων των βασικών μεγεθών του Ομίλου σε ετήσια βάση. Το γεγονός αυτό αποτυπώθηκε και στα δημοσιευμένα στοιχεία 9μήνου 2020, όπου η Εταιρεία παρουσίασε αύξηση στα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα σε όλους τους κλάδους κατά 5,1% (σε αντίθεση με την υπόλοιπη ασφαλιστική αγορά, η οποία με βάση τα στοιχεία της ΕΑΕΕ, συρρικνώθηκε κατά 4,5%), μεγαλύτερη κερδοφορία από το 2019 κατά 50%, αυξημένη καθαρή θέση κατά 1,8%,σε σχέση με την 31/12/19 και υψηλότερο δείκτη φερεγγυότητας κατά 8,5 ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου έτους.

Προοπτικές ισχυρής ανάπτυξης το νέο έτος

Οι εκτιμήσεις μας για την ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς το επόμενο έτος είναι αισιόδοξες. Η αντιμετώπιση της πανδημίας, αρχικά με τον εμβολιασμό και σε δεύτερο στάδιο με την αναμενόμενη κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, θα δώσει τη δυνατότητα της επανόδου στην κανονικότητα και την επιστροφή στην ανάπτυξη. Επιπρόσθετα, η ύπαρξη του μεγάλου χρηματοδοτικού πακέτου για τη χώρα μας τα επόμενα χρόνια προσδοκούμε να έχει ως αποτέλεσμα την ιδιαίτερη ώθηση σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, η οποία θα πολλαπλασιαστεί, αν γίνει σωστός σχεδιασμός και διαχείριση από τους κατάλληλους ανθρώπους. Σε αυτό το πλαίσιο εκτιμούμε ότι η ασφαλιστική αγορά έχει τη δυνατότητα ισχυρής ανάκαμψης μετά τη διαφαινόμενη συρρίκνωση το 2020. Επιπλέον, αναμένουμε έναν πιο ευαισθητοποιημένο καταναλωτή, ο οποίος μετά τα βιώματα της περιόδου που διανύουμε, πιθανόν να δει με άλλη οπτική τα θέματα κάλυψης μελλοντικών αναγκών της υγείας και της σύνταξής του. Σε αυτό το περιβάλλον αναμένουμε νέα βελτίωση όλων των οικονομικών δεικτών μας, με βάση και το φιλόδοξο τριετές επιχειρηματικό πλάνο που πρόσφατα επικαιροποιήσαμε, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς συνέπειες της μεγάλης οικονομικής αναταραχής λόγω της πανδημίας.

Συμβολή σε αυτήν τη βελτίωση θα έχουν μια σειρά από παράγοντες όπως, η εξαιρετική συνοχή που χαρακτηρίζει την Εταιρεία μας, η δυνατότητα άμεσης προσαρμογής στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η ικανότητά μας να βαδίζουμε «κόντρα» στις κρίσεις αφού την τελευταία δεκαετία, στη διάρκεια της οποίας ο Κλάδος συρρικνώθηκε κατά 23% εμείς πετύχαμε ανάπτυξη 80%, στο εξαιρετικό Δίκτυο Πωλήσεων που διαθέτουμε και στα νέα εργαλεία που συνεχώς παρέχουμε σε αυτό, στην ολοκληρωμένη ομάδα προϊόντων σε όλους τους κλάδους και βέβαια στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού μας στον αναγκαίο ψηφιακό μετασχηματισμό του οργανισμού.

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top