Now Reading
Η ανάπτυξη των δικτύων διαμεσολάβησης εδράζεται στην καινοτομία

Η ανάπτυξη των δικτύων διαμεσολάβησης εδράζεται στην καινοτομία

  • Συνέντευξη των Γιώργου και Θρασύβουλου Σοφού, Sofos Insurance Agency
Γιώργος Σοφός-Θρασύβουλος Σοφός

Στον εκσυγχρονισμό της δόμησης των δικτύων διαμεσολάβησης μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογικής καινοτομίας και της δόμησης μακροχρόνιων σχέσεων με τους συνεργάτες αναφέρονται σε συνέντευξή τους οι Γιώργος και Θρασύβουλος Σοφός από την Sofos Insurance Agency.

Πώς έκλεισαν τα μεγέθη της Εταιρείας σας το 2020 και ποιες προβλέψεις κάνετε για το 2021;

Η ασφαλιστική αγορά προσαρμόζεται στις επιταγές της κοινωνίας και της οικονομίας και πλέον τα εναλλακτικά δίκτυα διανομής έχουν βρει τη γωνιά τους και το αντίστοιχο καταναλωτικό κοινό στο οποίο απευθύνονται. Το βέβαιο είναι ότι τα παραδοσιακά δίκτυα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, είναι υποχρεωμένα να εκλάβουν την εξέλιξη αυτή ως ευκαιρία και όχι ως απειλή. Ως ευκαιρία για εκσυγχρονισμό και διεύρυνση υπηρεσιών. Τα πρόσωπα και οι οργανισμοί που ασκούν ασφαλιστική διαμεσολάβηση οφείλουν στον εαυτό τους να εκσυγχρονιστούν, να προσαρμόσουν την καθημερινότητα τους στα νέα δεδομένα, να κατανοήσουν βαθιά τη νέα τάξη πραγμάτων. Να συμμαχήσουν και να συνεργαστούν μεταξύ τους, έχοντας όραμα τις μακροχρόνιες σχέσεις, τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και τη βελτιστοποίηση των ανθρώπινων σχέσεων.

Η SOFOS Insurance Agency AE δραστηριοποιείται εδώ και 8 χρόνια στον τομέα της εξυπηρέτησης δικτύων διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, διευρύνοντας έτσι στρατηγικά τις λειτουργίες που είχε έως τότε με τη μορφή του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και την direct διανομή ασφαλιστικών προϊόντων. Η είσοδος του οργανισμού στο συγκεκριμένο κομμάτι της αγοράς επετεύχθη έπειτα από προσεκτικά σχεδιασμένη επιχειρησιακή στρατηγική, η οποία βασίστηκε σε στέρεες εταιρικές δομές, στο σχεδιασμό παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και στις άριστες ανθρώπινες σχέσεις. Ο ρυθμός ανάπτυξης της Εταιρείας παραμένει υψηλός από χρονιά σε χρονιά με αποτέλεσμα ο οργανισμός να καταγράφει πλέον σημαντική θέση στην αγορά, καθώς το 2020 διοχετεύτηκαν στην αγορά ασφαλιστικά προϊόντα αξίας 22 εκατ. ευρώ και το 2021 προβλέπουμε να φτάσει τα 28 εκατ. μιας και στο 1ο εξάμηνο καταγράφει αύξηση 26,3%.  Το παραπάνω αποτέλεσμα αποτελεί σημαντικό επίτευγμα και καθορίζεται από τη στρατηγική μας για συνεχή βελτιστοποίηση διαδικασιών, συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού και του δικτύου, διεύρυνση των υποδομών, αποκέντρωση αρμοδιοτήτων στα κατά τόπους υποκαταστήματα της Εταιρείας ανά την Ελλάδα και τη βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής ευελιξίας. Όλα τα παραπάνω διασφαλίζουν τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου στις παρεχόμενες υπηρεσίες και την ευημερία της Εταιρείας.

Σε τι διαφοροποιείστε από τον ανταγωνισμό σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη δικτύου συνεργατών, καθώς και στις παρεχόμενες υπηρεσίες σας;

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ενός οργανισμού όσο ισχυρά και να είναι, έχουν σημασία μόνο όταν ενσωματώνονται σωστά και αποδοτικά στις καθημερινές διαδικασίες, σχηματίζοντας έτσι μια ολότητα που τελικά προσδιορίζει τον οργανισμό. Οι καινοτομίες στην εσωτερική οργάνωση, καθώς και η απλοποίηση της καθημερινότητας του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή (λ.χ. πληρωμή με οποιονδήποτε συνδυασμό, αυτοματοποίηση στην εξαγωγή των προσυμβατικών εγγράφων, ενοποίηση συστήματος POS και E-POS με το SOFOS portal κ.ά.), με τον τρόπο που σχεδιάστηκαν, αναπτύχθηκαν και ενσωματώθηκαν στις διαδικασίες και την κουλτούρα του οργανισμού δημιουργούν υπεραξία για τους συνεργάτες αλλά και την ίδια την εταιρεία.

See Also

Πιστεύετε ότι μέσα στην επόμενη τριετία θα καταγραφούν στη διαμεσολαβητική αγορά εξαγορές και συγχωνεύσεις και για ποιους λόγους; Σχεδιάζετε κάποια ανάλογη κίνηση;

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το ρεύμα της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση της συγχώνευσης και της εξαγοράς δικτύων διανομής ασφαλιστικών προϊόντων. Η κρίση της πανδημίας επέφερε σημαντικές αλλαγές σε επίπεδο διαμεσολαβητών αλλά και ασφαλιστικών εταιρειών. Ήδη από το 2020 πραγματοποιήθηκαν 2 εξαγορές ασφαλιστικών εταιρειών και αρκετές συγχωνεύσεις δικτύων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης έλαβαν χώρα, κάτι το οποίο αναμένεται να ενταθεί μες την επόμενη 3ετία. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι, τα επόμενα 3 χρόνια όπου ο ανταγωνισμός θα είναι ακόμη πιο σκληρός, σε συνδυασμό με τις υψηλές κρατικές εισφορές αλλά και τα τεράστια λειτουργικά κόστη ίσως ωθήσει αρκετές ακόμη εταιρείες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Η διαρκής τεχνολογική εξέλιξη η οποία απαιτεί τεράστια ποσά αλλά και συνεχή ενημέρωση, οι καθημερινές εργασίες που απαιτούν πολυπληθές ανθρώπινο δυναμικό αλλά και η παροχή νέων πολυσύνθετων ασφαλιστικών προϊόντων θα οδηγήσουν και στην ανάδειξη σχημάτων κοντά στα πρότυπα μεγάλων Ευρωπαίων Broker με σημαντικά μερίδια αγοράς, με εξειδίκευση σε retail αλλά και corporate προϊόντα. Ο σημερινός τρόπος λειτουργίας των εταιρειών που υποστηρίζουν δίκτυα και διανέμουν retail προϊόντα διαφέρει κατά πολύ με εκείνα που δραστηριοποιούνταν πριν από 20 και 30 χρόνια, καθώς ο σύγχρονος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής είναι πολύ πιο ενημερωμένος, απαιτητικός και γνωρίζει όλες εκείνες τις διαδικασίες ώστε να είναι πιο αποδοτική η εργασία του.

Σαφώς και μας ενδιαφέρει η εξαγορά, η συνέργεια ή ακόμη και η απορρόφηση κάποιου άλλου δικτύου διανομής ασφαλιστικών προϊόντων. Στηρίζουμε έμπρακτα την άποψη ότι οι στρατηγικές συμμαχίες μόνο ενότητα και ευρωστία μπορούν να επιφέρουν στο χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης αλλά και να αναδείξουν τον σπουδαίο αυτό ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης. Φυσικά τέτοιες κινήσεις θα πρέπει να γίνονται κάτω από μελέτη και να υπάρχει πλήρης εναρμόνιση της φιλοσοφίας και της κουλτούρας μεταξύ των εταιρειών που επιθυμούν να συμμαχήσουν. Προτεραιότητά μας είναι η αδιάκοπη παροχή υψηλών υπηρεσιών και όχι να προβάλλουμε τεράστια οικονομικά μεγέθη, οπότε μια τέτοιου είδους συνεργασία θα πρέπει να αξιολογηθεί με πολλές παραμέτρους όπως άλλωστε πράξαμε με τις ήδη πραγματοποιημένες συνέργειες – συμμαχίες που έλαβαν μέρος κατά την 3ετία 2017-2020. Θα συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε το ρόλο που μας αντιστοιχεί στην ασφαλιστική αγορά πάντα με γνώμονα τις αξίες μας.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top