Now Reading
Η Ασφάλιση Πιστώσεων στην εποχή της απομόνωσης

Η Ασφάλιση Πιστώσεων στην εποχή της απομόνωσης

  • Το εύρος των καλύψεων & η σημασία τους στην πράξη για τις επιχειρήσεις
Μαρία Παπαζαρκάδα

Με τη δυναμική είσοδό της στην αγορά της Ασφάλισης των Πιστώσεων στην Ελλάδα & την Κύπρο τον Δεκέμβριο του 2018, η Coface θέλησε έμπρακτα να αποδείξει τη δέσμευση της Εταιρείας –σε πολυεθνικό επίπεδο– να υποστηρίζει συναλλαγές σε χώρες, όπου η έλλειψη εναλλακτικών προτάσεων ασφάλισης και επαρκών ορίων κάλυψης οδηγεί τους επιχειρηματίες σε συμβιβασμούς, που αποτελούν τροχοπέδη στην απρόσκοπτη διαχείριση και εκτέλεση των εμπορικών συνεργασιών τους με τους οφειλέτες τους ανά τον κόσμο. Παρά τις δυσκολίες των καιρών και τις άνευ προηγουμένου συνθήκες εργασίας και συναλλαγών που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν στελέχη και επιχειρήσεις, η Coface παραμένει προσηλωμένη στην ενίσχυση της ικανοποίησης των ασφαλισμένων πελατών, ώστε η υποστήριξη και οι λύσεις που λαμβάνουν να τους προσφέρουν μία μοναδική εμπειρία διαχείρισης κινδύνου, μέσω ενός προϊόντος ευέλικτου και προσαρμοσμένου στις ανάγκες εκάστου εξ αυτών και μέσω πιστωτικών ορίων άμεσης, διαδικτυακής διαχείρισης.

Στόχος είναι η εξαιρετική ποιότητα υπηρεσιών, οι οποίες έχουν προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις τηλεδιαχείρισης και τηλεπικοινωνίας, αλλά και η άμεση συμμετοχή του ασφαλισμένου πελάτη στη διαμόρφωση του πλαισίου κάλυψης, το οποίο είναι σε θέση να υποστηρίξει τις ιδιαιτερότητες του δικού του επιχειρείν – σε μία εποχή όπου όλα γίνονται διαδικτυακά. Στο πλαίσιο αυτό, δύο όμοια προϊόντα στην Coface, δεν υπάρχουν, ενώ οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται δεν γνωρίζουν σύνορα. Οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες της αγοράς βάσει των νέων συνθηκών χαρτογραφούνται και οι προτάσεις ασφάλισης προσαρμόζονται στις ανάγκες αυτές, ενώ παράλληλα δημιουργούνται διαρκώς νέες λύσεις, με έμφαση στην καινοτομία και την πλήρη ψηφιακή διαχείριση. Το έντυπο υλικό καταργείται, ώστε να προστατευτεί το περιβάλλον και να απαλλαγεί ο πελάτης από τη γραφειοκρατία, από την ατέρμονη ανταλλαγή χαρτιών. Όλα γίνονται ψηφιακά.

Διατίθενται έξι προϊόντα, με το βασικότερο να είναι εκείνο της ασφάλισης των πιστώσεων, ενώ ακολουθούν εκείνο της πληροφόρησης, της είσπραξης και διεκδίκησης εξώδικα ή δικαστικά των επισφαλών απαιτήσεων ανά τον κόσμο, και μάλιστα δωρεάν εφόσον είναι ασφαλισμένες, της ασφάλισης μίας μεμονωμένης συναλλαγής, ενός project ή ενός μόνου πελάτη, εκδίδονται εγγυητικές επιστολές σε χώρες – όπως η Αυστρία, η Γαλλία, η Γερμανία κι η Ιταλία – ενώ παράλληλα χρηματοδοτούνται απαιτήσεις μέσω Factoring με εταιρείες του ομίλου Coface σε χώρες, όπως η Γερμανία και η Πολωνία. Μέσω της ασφάλισης πιστώσεων, ένας ασφαλισμένος πελάτης δεν περιορίζεται στην προστασία των πωλήσεών του.

See Also

Το εύρος των προϊόντων που προτείνει η Coface, πλέον και στην ελληνική αγορά, δίνουν τη δυνατότητα να ασφαλιστούν:

  1. Προκαταβολές σε προμηθευτές, ώστε ο ασφαλισμένος πελάτης να μη διατρέχει τον κίνδυνο απώλειας των χρημάτων του, παράλληλα δε, να πληροφορείται για την πιστοληπτική ικανότητα του προμηθευτή του και να θέτει στα έμπειρα μάτια και στην αξιολόγηση ενός Ασφαλιστή τις όποιες τυχόν συμφωνίες του με τον προμηθευτή. Επιπλέον, διαθέτοντας ένα συμβόλαιο πιστώσεων, ο ασφαλισμένος πελάτης αποκτά άλλο βεληνεκές έναντι του προμηθευτή του, μιας και ο τελευταίος γνωρίζει ότι συναλλάσσεται με ένα συνετό επιχειρηματία που έχει διασφαλίσει τη ρευστότητά του, έχει επενδύσει στην επιχείρησή του και δεν κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπος με την αρχή pareto.
  2. Δεσμευτικές ή εκκρεμείς παραγγελίες, ώστε να μη διατρέχει τον κίνδυνο να απωλέσει την αξία τους εάν μέχρι την εκτέλεσή τους ο οφειλέτης τους καταστεί αφερέγγυος ή υπαναχωρήσει της συνεργασίας.
  3. Μεμονωμένες συναλλαγές σε περίοδο εποχικότητας, με ξεχωριστό πιστωτικό όριο σε σχέση με το ισχύον, επιπρόσθετο αυτού, και με εφάπαξ χρέωση του όποιου τυχόν αναλογούντος ασφαλίστρου ανά συναλλαγή.
  4. Διενέξεις σε περίπτωση που προβληθεί η οποιαδήποτε αμφισβήτηση ως προς την ποιότητα ή την ποσότητα του προϊόντος που παρελήφθη κι άρα υπάρξει άρνηση πλήρους ή μερικής εξόφλησης.
  5. Μεταφορικά κόστη, υλικά συσκευασίας, τυχόν ποινικές ρήτρες.
  6. Φυσικές καταστροφές.
  7. Το υπερβάλλον ποσό του πιστωτικού ορίου που εγκρίνεται από κάποιον άλλο ασφαλιστή, επιτυγχάνοντας πλήρη ασφάλιση του υπολοίπου του.

Προκειμένου ο ασφαλισμένος πελάτης να απολαύσει όλων των παραπάνω δυνατοτήτων, δεν χρειάζεται να διαθέτει δικά του εργαλεία ανάλυσης και παρακολούθησης του κινδύνου, εξειδικευμένα στελέχη ή συγκεκριμένα συστήματα. Με την ασφάλιση των πιστώσεων, τα εργαλεία αυτά τα προσφέρει ο Ασφαλιστής, έτοιμα. Ο Ασφαλιστής αναλαμβάνει όχι μόνο να μεταλαμπαδεύσει την εμπειρία και τη γνώση του, αλλά να διαχειριστεί την πίστωση του κάθε πελάτη του, να προτείνει τις λύσεις που χρειάζονται σε κάθε συνεργασία, απαλλάσσοντάς τον από το φρένο του φόβου ως προς το άγνωστο ή ως προς την περαιτέρω ανάπτυξη. Κι όλα αυτά με τη διασφάλιση ότι η ρευστότητα, μέσω της αποζημίωσης, είναι εξασφαλισμένη.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top