Now Reading
Η πανδημία δημιουργεί την ανάγκη για ανάπτυξη νέων ασφαλιστικών προϊόντων

Η πανδημία δημιουργεί την ανάγκη για ανάπτυξη νέων ασφαλιστικών προϊόντων

  • Ήρθε η ώρα για την αγορά να αναπτύξει νέες πολιτικές και να στοχεύσει στην ικανοποίηση νέων αναγκών, µε ενδεχομένως αυξημένου κόστους λύσεις
woman-mask

Αναμφίβολα κατά τη διάρκεια του 2020 το σημαντικότερο γεγονός που κυριάρχησε παγκοσμίως ήταν η επίδραση της εξάπλωσης της πανδημίας του Covid-19 και οι συνέπειες αυτής. Καμία χώρα δεν ήταν προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει τον αντίκτυπο μίας τέτοιας πανδημίας, η οποία οδήγησε σε καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας και αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων. Όπως αναμενόταν, η πανδημία επηρέασε έντονα και την ελληνική οικονομία και κατά συνέπεια και τον τομέα της ασφάλισης. Ο κορωνοϊός έχει οδηγήσει σε αλλαγή πολλών συνηθειών τόσο στην καθημερινότητα των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων. Οι αλλαγές αυτές και ο ταχύς ρυθμός με τον οποίο αλλάζουν τα γεγονότα, καθιστούν επιτακτική ανάγκη για τις ασφαλιστικές εταιρείες να προσαρμόσουν τη στρατηγική τους με τα νέα δεδομένα και να ανταποκριθούν στις ανάγκες των Ασφαλισμένων.

Αναφορικά με την ασφάλιση επιχειρήσεων, άμεση ήταν η αντίδραση της INTERAMERICAN για τους πελάτες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού παρέχοντας εκπτωτικό τιμολόγιο στην ασφάλιση ξενοδοχείων μέσω του προγράμματος ΠΟΞ. Επιπλέον, σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία, είτε πρόκειται για νέα ασφάλιση είτε για ανανέωση ασφαλιστηρίου συμβολαίου Γενικών κλάδων, και παρά τις αυξήσεις που έχουν επιβληθεί από την παγκόσμια αντασφαλιστική αγορά, η Εταιρεία μας υιοθετεί, όσο το δυνατό, ευνοϊκότερη για τους πελάτες της τιμολογιακή πολιτική. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο ενεργειών παροχής οικονομικής διευκόλυνσης προς τους Ασφαλισμένους μας, προχωρήσαμε και στην αυτόματη επιμήκυνση της περιόδου εξόφλησης των ασφαλίστρων. Όπως προαναφέρθηκε, ο ασφαλιστικός κλάδος εισπράττει μέρος των συνεπειών της πανδημικής κρίσης, δεδομένου ότι ζωτικοί τομείς της οικονομίας έχουν επηρεαστεί αρνητικά. Σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού, της Εστίασης, του Λιανεμπορίου παρατηρήθηκαν μειώσεις στα ασφαλισμένα κεφάλαια κυρίως της Απώλειας Κερδών.

Οι εταιρείες μίσθωσης αυτοκινήτων προχώρησαν σε ανανέωση των ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων στόλων με αρκετά μειωμένους αριθμούς οχημάτων σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, η Εταιρεία μας προσαρμόστηκε άμεσα και έδωσε την ευελιξία εφαρμογής μειωμένου ασφαλίστρου ακινησίας για να εξυπηρετήσει τους συνεργάτες όπου αυτό χρειαζόταν. Επίσης, σημειώθηκε μείωση των εργασιών στον κλάδο των Τεχνικών Ασφαλίσεων, καθότι το lockdown οδήγησε σε πολλές καθυστερήσεις στον τομέα των κατασκευών. Μείωση, παρατηρήθηκε και στον κλάδο της Αστικής Ευθύνης, καθότι επιχειρηματίες των πληττόμενων κλάδων δεν ανανέωσαν τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά τους, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις τους παρέμειναν αδρανείς για μεγάλο χρονικό διάστημα και επικράτησε αβεβαιότητα για το πότε και σε ποιο βαθμό θα επαναλειτουργήσουν.

Ο ασφαλιστικός κλάδος εισπράττει μέρος των συνεπειών της πανδημικής κρίσης, δεδομένου ότι ζωτικοί τομείς της οικονομίας έχουν επηρεαστεί αρνητικά

Αναφορικά με τον κλάδο των Εγγυήσεων και δεδομένης της υποστήριξης που έλαβαν οι επιχειρήσεις από το Κράτος, καθώς και η έναρξη υλοποίησης δημόσιων και ιδιωτικών έργων που εντάσσονται στα αναπτυξιακά πλάνα, οδήγησαν –αντίθετα με τις αρχικές προβλέψεις– σε μείωση των εταιρικών πτωχεύσεων και οχύρωση των επιχειρήσεων που προσδοκούν σε υλοποίηση των σχεδίων βελτίωσης της θέσης τους στην αγορά τα επόμενα έτη.

Με την πρόταση του προϊόντος Surety Bonds, η INTERAMERICAN συνεχίζει απρόσκοπτα να υποστηρίζει τις επιχειρήσεις που πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια αξιολόγησης, με έκδηλη την προσπάθεια διατήρησης του επιπέδου ασφαλίστρων και όρων ασφάλισης σε προ covid εποχή, ενώ αναμένεται περαιτέρω αύξηση των ασφαλιζόμενων κεφαλαίων παράλληλα με την εξέλιξη υλοποίησης των Δημοσίων και Ιδιωτικών Επενδύσεων. Η εμφάνιση της πανδημίας ήγειρε πολλά ζητήματα για τους Ασφαλιστές και ο ασφαλιστικός κλάδος έχει βρεθεί αντιμέτωπος με τεράστιες προκλήσεις.

Στην πλειονότητα των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των γενικών κλάδων, η πανδημία δεν συμπεριλαμβάνεται στους καλυπτόμενους κινδύνους. Οι επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία τους ή που υποχρεωτικά, λόγω των μέτρων προστασίας κατά του κορονοϊού, υπολειτούργησαν, δεν μπόρεσαν να αποζημιωθούν για περιπτώσεις απώλειας κερδών, ακύρωσης εκδήλωσης/ταξιδιού, καθυστερήσεων στη μεταφορά κ.λπ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ελληνική ασφαλιστική αγορά προκάλεσαν ορισμένες επεκτάσεις της κάλυψης της Απώλειας Κερδών σε συμβόλαια Περιουσίας, όπως η ακύρωση κρατήσεων και η αδυναμία πρόσβασης, για τις οποίες έγιναν ενέργειες επαναπροσδιορισμού του εύρους της κάλυψης αλλά και των εξαιρέσεων αυτής. Αναμφίβολα η πανδημία δημιουργεί την ανάγκη για ανάπτυξη νέων ασφαλιστικών προϊόντων, καθότι οι επιχειρήσεις, βλέποντας τις επιπτώσεις της πανδημίας στη λειτουργία τους, θα αναζητήσουν τρόπους κάλυψης έναντι αυτού του κινδύνου. Ήρθε η ώρα για την ασφαλιστική αγορά να αναπτύξει νέες πολιτικές και να στοχεύσει στην ικανοποίηση των νέων ασφαλιστικών αναγκών των επιχειρήσεων, με ενδεχομένως αυξημένου κόστους λύσεις.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top