Now Reading
Η ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ ΑΦΥΠΝΙΣΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Η ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ ΑΦΥΠΝΙΣΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  • Το ξέσπασμα της πανδημίας ανέδειξε, μεταξύ άλλων, την ασφάλιση υγείας ως μια συνετή και αναγκαία επιλογή για κάθε πολίτη οικογένεια ή νοικοκυριό

Πώς “κινήθηκε” ο κλάδος ασφάλισης υγείας το 2020 και το 2021 στην εταιρεία σας και ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας σχετικά με την ανάπτυξή του την επόμενη πενταετία;

Το 2020, αλλά και όπως φαίνεται και το πρώτο τρίμηνο του 2021, ήταν μια χρονική περίοδος ύφεσης για τους περισσότερους κλάδους της ελληνικής, αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας με κάποιες εξαιρέσεις, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα τρόφιμα και οι ιδιωτικές ασφαλίσεις υγείας. Ειδικά για τον ασφαλιστικό κλάδο, το 2020, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων κατέγραψε πτώση στον κλάδο ζωής, ενώ ο κλάδος ασφαλίσεων υγείας σημείωσε και σημειώνει αύξηση.

Φαίνεται, πως η πανδημία κατάφερε να αφυπνίσει την ασφαλιστική συνείδηση των Ελλήνων. Οι άνθρωποι συνειδητοποιήσαμε, ότι το απρόοπτο και ο κίνδυνος να αλλάξει ο τρόπος που ζούμε, σκεφτόμαστε και συναναστρεφόμαστε ο ένας τον άλλον, δηλαδή η καθημερινότητα μας, δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας αλλά πραγματικότητα. Το γεγονός αυτό δεν αποτυπώθηκε μόνο στην αύξηση των πωλήσεων προγραμμάτων νοσοκομειακής περίθαλψης, αλλά και στη διατήρηση, σε υψηλά επίπεδα, των συμβολαίων υγείας που είχαμε σε όλο το χρονικό διάστημα από την έναρξη της πανδημίας μέχρι και σήμερα.

H Interasco ήταν ψηφιακά έτοιμη και ανταποκρίθηκε άμεσα στις αλλαγές που έπρεπε να γίνουν, έτσι ώστε ο συνεργάτης και ο πελάτης να συνεχίσουν να έχουν ακριβώς τις ίδιες, αν όχι καλύτερες, υπηρεσίες εξυπηρέτησης.

Κατά την περίοδο της πανδημίας, η Ιnterasco παρουσίασε τη νέα σειρά προϊόντων υγείας Care4u.

Ο κλάδος υγείας της Interasco αφουγκράστηκε τις ανάγκες των πελατών , τόσο στο θέμα της ουσιαστικής κάλυψης, όσο και στην ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζεται στα νέα προϊόντα, όπως το Care4Family.

Τα Care4family είναι πρωτοποριακά προγράμματα και σχεδιάστηκαν με έμφαση στην στήριξη των αναγκών της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας, παρέχοντας ατομικά συμβόλαια για το κάθε μέλος και με δυνατότητα επιλογής καλύψεων, ανάλογα των αναγκών τους (custom made). Παράλληλα, εξασφαλίζεται η συνέχιση του συμβολαίου του κάθε μέλους μετά την ενηλικίωση, ανεξάρτητα από την διατήρηση των συμβολαίων των υπόλοιπων μελών της οικογένειας.

Η ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική της Interasco συντηρεί τον οικογενειακό προϋπολογισμό σε χαμηλά επίπεδα, δεδομένου, ότι από το πρώτο μέλος δίδονται σημαντικές εκπτώσεις. Πέρα από την επιβράβευση για κάθε νέο μέλος που προστίθεται, η Interasco εφαρμόζει την επιλεγμένη απαλλαγή (συμμετοχή του ασφαλισμένου στα έξοδα νοσηλείας) συλλογικά σε ετήσια βάση.

Εμείς στην Interasco, έχοντας στραμμένο το βλέμμα μας στο μέλλον, προβαίνουμε διαρκώς σε βελτιώσεις καλύψεων των προϊόντων μας, στο σχεδιασμό νέων προϊόντων και βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τους συνεργάτες μας, που είναι διαχρονικά πολύτιμοι σύμβουλοι και σύμμαχοι στην ανάπτυξη της εταιρείας.

Θεωρώ, ότι έχει επιτευχθεί ένα πολύ μεγάλο βήμα στον κλάδο ασφάλισης υγείας και τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει αύξηση των πωλήσεων νοσοκομειακών προϊόντων, με την Interasco να διεκδικεί σημαντικό μερίδιο στην ασφαλιστική αγορά.

Μέσω ποιων κινήτρων ο καταναλωτής θα προσανατολιστεί στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας; Υπάρχει κάποιο μοντέλο συνεργασίας του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στο εξωτερικό που είναι αποδοτικό;

See Also

Το ξέσπασμα της πανδημίας ανέδειξε, μεταξύ άλλων, την ασφάλιση υγείας ως μια συνετή και αναγκαία επιλογή για κάθε πολίτη, οικογένεια ή νοικοκυριό. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήταν σκόπιμο το κράτος να συμμετέχει και να συμβάλλει στην προσπάθεια ανάπτυξης του κλάδου.

Φορολογικές ελαφρύνσεις για τους κατόχους ιδιωτικής ασφάλισης υγείας ή και μεγαλύτερη συμμετοχή του κράτους στα έξοδα νοσηλείας, θα δώσουν κίνητρα στους πολίτες για την σύναψη ασφαλιστηρίων συμβολαίων υγείας.

Η συνεργασία του δημόσιου τομέα υγείας με την ιδιωτική ασφαλιστική αγορά θα έχει σημαντικά οφέλη όπως: απαλλαγή των πολιτών από την ανάγκη οποιασδήποτε πρόσθετης πληρωμής σε υπηρεσίες υγείας, βελτίωση του επιπέδου υπηρεσιών των δημόσιων νοσοκομείων, διατήρηση των δημόσιων δαπανών σε χαμηλά επίπεδα και αναβάθμιση του επιπέδου υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων.

Ένα τέτοιο μοντέλο, όπως περιγράφεται παραπάνω, θα μπορούσε να ήταν το γαλλικό που εφαρμόζεται με επιτυχία.

Συνεπώς, μία προτεινόμενη συνεργασία ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στην υγεία θα δημιουργήσει μία νέα αγορά ασφαλιστικών υπηρεσιών, όπου στο μέλλον όλοι οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να έχουν τις ίδιες υψηλές παροχές νοσοκομειακής και υγειονομικής περίθαλψης / εξυπηρέτησης.

Άντα Καµιτζάκη | Deputy Manager – Health & Personal Accident Interasco

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top