Now Reading
Η τεχνολογία θα καθορίσει το διαμερισμό της ευθύνης στα οχήματα

Η τεχνολογία θα καθορίσει το διαμερισμό της ευθύνης στα οχήματα

  • Οι εταιρείες διαμεσολαβητών που μέχρι σήμερα μεγάλο μέρος των εργασιών τους προέρχεται από τον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτου, είναι βέβαιο πως στα χρόνια που έρχονται θα δεχθούν πίεση στα χαρτοφυλάκιά τους
Μπάμπης Μωραΐτης

Για την πορεία της ΕΛΥΖΕ στην ασφαλιστική αγορά και τις εξελίξεις στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων μιλά ο Μπάμπης Μωραΐτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας στο «am». Όπως εξηγεί οι εξελίξεις όσον αφορά την αστική ευθύνη και τις μεταβολές στα μελλοντικά συμβόλαια ασφάλισης θα εξαρτηθούν από το βαθμό ανάπτυξης της τεχνολογίας. Στρατηγική στόχευση της Εταιρείας είναι η συνεχής διεύρυνση εργασιών σε όλους τους ασφαλιστικούς τομείς.

Ποια είναι η ιστορία σας, πότε ιδρύθηκε το γραφείο σας; Ποιο σκοπό αρχικά εξυπηρετούσε και πώς έχει μετασχηματιστεί σήμερα;

Στα μέσα της δεκαετίας του ’90, μια ομάδα πρωτοπόρων ανθρώπων αντιλαμβανόμενη τις αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς για ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στο ραγδαία εξελισσόμενο χώρο των ασφαλειών, ιδρύουν το 1996 μια νέα, εξαιρετικά δυναμική εταιρεία στο χώρο των ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, την ΕΛΥΖΕ Α.Ε. Πρακτορεύσεις Ασφαλειών, μέλος των εταιρειών του Ομίλου Συγγελίδη. Σκοπός της ήταν να προσφέρει ολιστικές ασφαλιστικές υπηρεσίες στους πελάτες της με προγράμματα που κάλυπταν όλες τις ανάγκες των ασφαλισμένων. Από το 1996, μέχρι σήμερα η ΕΛΥΖΕ Α.Ε. έχει να επιδείξει μια εντυπωσιακή αναπτυξιακή διαδρομή, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Ο κύκλος εργασιών της, το ανθρώπινο δυναμικό της, το πελατολόγιό της και οι επιδόσεις της διαγράφουν μια κατακόρυφα ανοδική πορεία και δίνουν δίκαια στην ΕΛΥΖΕ Α.Ε. μια θέση στις μεγαλύτερες του Κλάδου. Το 2004 και προκειμένου να καλύψει επαρκέστερα τις ανάγκες του συνεχώς αυξανόμενου πελατολογίου της, η εταιρεία αποκτά την ιδιότητα του μεσίτη και μετατρέπεται στην ΕΛΥΖΕ Α.Ε. Μεσιτείες Ασφαλειών. Το 2019 εναρμονιζόμενη με τη νέα νομοθεσία διαχωρίζεται στις ΕΛΥΖΕ Α.Ε. Ασφαλιστικών Πρακτόρων & Συντονιστών ασφαλιστικών Πρακτόρων και την ΕΛΥΖΕ Μεσίτες Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.

Εξυπηρετείτε ανάγκες μόνο του ομίλου στον οποίο ανήκετε ή έχετε και δίκτυο συνεργατών με υπηρεσίες σε λοιπούς κλάδους και κλάδο ζωής;

Από την αρχή της δημιουργίας της η ΕΛΥΖΕ Α.Ε. είχε ως στόχο την ανάπτυξη και καθιέρωσή της στον ασφαλιστικό χώρο των διαμεσολαβητών. Για το λόγο αυτόν ανάπτυξε δίκτυο επιλεγμένων συνεργατών σε όλη την Ελλάδα. Με γνώση, εμπειρία, μακρόπνοο σχεδιασμό, σύγχρονες μεθόδους διοίκησης, επίλεκτο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό με πάθος για την δουλειά του, η ΕΛΥΖΕ Α.Ε. κατάφερε να καθιερωθεί στη συνείδηση των συνεργατών της ως σύμμαχος και αρωγός. Πρωτοπόρος στην ψηφιακή επανάσταση προσφέρει όλες τις τεχνικές βοήθειες που χρειάζονται ως επαγγελματίες οι συνεργάτες της, μέσα από διαδικασίες και μηχανογραφικές εφαρμογές που συνεχώς ενσωματώνουν λύσεις στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες τους. Η ΕΛΥΖΕ Α.Ε. ήταν από τους πρώτους που πίστεψαν, χρησιμοποίησαν και αδιάλειπτα βοηθούν στην ανάπτυξη και διαμόρφωση της πλατφόρμας HERMES.

Αλλά και ποιοτικά η ΕΛΥΖΕ Α.Ε., με γνώμονα το συμφέρον πελατών και συνεργατών, έχει να επιδείξει τα στοιχεία εκείνα που καταστούν τις υπηρεσίες της άρτιες. Υπήρξε άλλωστε μια από τις πρώτες εταιρείες που πιστοποιήθηκαν σε όλες τις διαδικασίες της, με ISO από το 2001. Σήμερα κατέχει το ISO9001/2015. Ισχυρό συγκριτικά πλεονέκτημα στην προσπάθειά της να προσφέρει ολοκληρωμένες και συμφέρουσες λύσεις στις σύγχρονες ασφαλιστικές ανάγκες τόσο των πελατών, όσο και των συνεργατών της, αποτελεί η δραστηριοποίησή της σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και προϊόντων από όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους, με σημαντικές συνεργασίες με μεγάλους ασφαλιστικούς οργανισμούς στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Ασφάλειες Αυτοκινήτων, Κατοικιών, Μεταφορών, Σκαφών Αναψυχής, Προγράμματα Ζωής, Σύνταξης και Νοσοκομειακής Περίθαλψής, καθώς και Κάλυψη Βιομηχανικών και Εμπορικών Κινδύνων, είναι ένα μόνο μέρος από το ευρύτατο φάσμα υπηρεσιών που προσφέρει η ΕΛΥΖΕ Α.Ε.

See Also
Μαρίνα Νικολάου

Στο μέλλον εικάζετε ότι την αστική ευθύνη του οχήματος – ειδικά με τις νέες τεχνολογίες που δημιουργούνται (αυτοκινούμενα οχήματα κ.λπ.) – δεν θα την έχει ο οδηγός αλλά η κατασκευάστρια εταιρεία; Πιστεύετε ότι λόγω της θέσης σας αυτή την ευθύνη και τη διαχείριση θα την έχετε εσείς;

Η πορεία στο μέλλον της ασφάλισης των αυτοκινήτων επηρεάζεται άμεσα και από τις νέες έννοιες που διαμορφώνονται στο χώρο του αυτοκινήτου. Το επίπεδο αυτοματισμού των οχημάτων αυξάνεται συνεχώς και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση της πιθανότητας ανθρώπινου λάθους, με συνέπεια τυχόν ευθύνες για ατυχήματα ή αστοχίες υλικών να αρχίζουν να βαραίνουν τον κατασκευαστή του οχήματος. Οι τεχνολογικές εξελίξεις και ο βαθμός ανάπτυξής τους, θα είναι αυτές που θα καθορίσουν το ποσοστό διαμερισμού της ευθύνης μεταξύ του χρήστη του οχήματος και του κατασκευαστή. Κρίνοντας από άλλες μορφές μετακίνησης που σε μεγάλο βαθμό λειτουργούν με αυτοματοποιημένα συστήματα –όπως είναι οι αερομεταφορές– παρατηρείται σε κάθε δυστύχημα η ανάγκη αναζήτησης της ευθύνης μεταξύ λάθους στο χειρισμό του αεροσκάφους ή αστοχίας υλικού έτσι ώστε να αποδοθεί αναλόγως η ευθύνη και να ενεργοποιηθούν τα αντίστοιχα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Σε κάθε περίπτωση η προσπάθεια για πλήρη αυτοματοποίηση των αυτοκινήτων περνάει μέσα από ένα σχέδιο κρατικών επενδύσεων.

Η αναμόρφωση όλου του οδικού δικτύου και η άριστη σηματοδότηση των πόλεων αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο, έτσι ώστε να μπορούν τα αυτοκινούμενα οχήματα να κινηθούν χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα. Οι εταιρείες διαμεσολαβητών που μέχρι σήμερα μεγάλο μέρος των εργασιών τους προέρχεται από τον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτου, είναι βέβαιο πως στα χρόνια που έρχονται θα δεχθούν πίεση στα χαρτοφυλάκιά τους, ανάλογη της εξέλιξης της τεχνολογίας των αυτοκινήτων. Γι’ αυτό και πρέπει, όπως η ΕΛΥΖΕ Α.Ε. κάνει από την πρώτη κιόλας μέρα λειτουργίας της, να έχουν αναπτυγμένους και όλους τους υπόλοιπους κλάδους ασφάλισης. Εμείς στην ΕΛΥΖΕ Α.Ε. πιστεύουμε – και συνεχώς επενδύουμε σε όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και στη συνεχή εκπαίδευση, συνεργατών και στελεχών της Εταιρείας μας – ότι σε ένα συνεχώς και ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον η απαραίτητη προϋπόθεση που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να προοδεύσει είναι η ασφάλεια και αυτό είναι που προσφέρουμε στους χιλιάδες ευχαριστημένους πελάτες μας.

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top