Now Reading
Η τεχνολογία σηματοδοτεί την επόμενη ημέρα

Η τεχνολογία σηματοδοτεί την επόμενη ημέρα

  • Η τεχνολογία η οποία σταδιακά εφαρμόζεται στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας θα επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο που μέχρι σήμερα αντιλαμβανόμαστε τη χρήση του αυτοκινήτου κατά συνέπεια και την ασφάλισή του
Π. Ανωγιάτης

Σε εξελίξεις στην αυτοκινητοβιομηχανία που θα επιφέρουν πλήθος αλλαγών μεταξύ αυτών και στην ασφάλιση του αυτοκινήτου αναφέρεται ο Παναγιώτης Ανωγιάτης, Γενικός Διευθυντής στη Sfakianakis Insurance S.A. Στο νέο τοπίο που θα διαμορφωθεί, η διαμεσολάβηση που συνδέεται με εισαγωγείς θα αναλάβει σημαντικό ρόλο.

Ποια είναι η ιστορία σας, πότε ιδρύθηκε το γραφείο σας; Ποιο σκοπό αρχικά εξυπηρετούσε και πώς έχει μετασχηματιστεί σήμερα;

Ο Όμιλος ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ δραστηριοποιείται στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση από το 1999 μέσω της θυγατρικής εταιρείας EXECUTIVE INSURANCE BROKERS με την ιδιότητα του Μεσίτη Ασφαλίσεων. Η Εταιρεία από το 2019 εφαρμόζοντας την Κοινοτική Οδηγία για τη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων ασκεί την ασφαλιστική διαμεσολάβηση ως Πράκτορας Ασφαλίσεων με την νέα της επωνυμία SFAKIANAKIS INSURANCE. Η Εταιρεία, από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, καλύπτει τις ανάγκες ασφάλισης του Ομίλου, καθώς και άλλων Εταιρειών, οι οποίες ενδεικτικά αφορούν την περιουσία, τις ευθύνες από τη δραστηριότητά τους, το προσωπικό καθώς και πιο σύγχρονες ανάγκες όπως οι κίνδυνοι του διαδικτύου και άλλοι. Παράλληλα υποστηρίζει τις πωλήσεις του Δικτύου Πωλήσεων το οποίο απαρτίζεται από τα καταστήματα – εκθέσεις του Ομίλου ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, τους εμπόρους SUZUKI, ανεξάρτητους εμπόρους αυτοκινήτων και ανεξάρτητους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Εξυπηρετείτε ανάγκες μόνο του ομίλου στον οποίο ανήκετε ή έχετε και δίκτυο συνεργατών με υπηρεσίες σε λοιπούς κλάδους και κλάδο Ζωής;

Η SFAKIANAKIS INSURANCE διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, τις συνεργασίες με τις ασφαλιστικές εταιρείες και το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό έτσι ώστε να υποστηρίζει με επιτυχία και αποτελεσματικότητα, πέραν των αναγκών του Ομίλου, όλα τα δίκτυα συνεργατών σε όλους τους κλάδους ασφάλισης. Έτσι διαθέτει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο, το οποίο εκτός του κλάδου Αυτοκινήτου περιλαμβάνει σε ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό επί του συνολικού, Ασφαλίσεις Περιουσίας, Ευθυνών, Μεταφορών, Ζωής, Υγείας και άλλες. Ειδικά στον κλάδο Ασφάλισης Αυτοκινήτων, η Εταιρεία σχεδιάζει και διαθέτει καινοτόμα και ανταγωνιστικά προϊόντα ασφάλισης τα οποία παρέχει στους πελάτες του δικτύου των καταστημάτων – εκθέσεων του Ομίλου ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ και στους πελάτες του δικτύου αποκλειστικών συνεργατών – εμπόρων SUZUKI.

Στο μέλλον εικάζετε ότι την αστική ευθύνη του οχήματος – ειδικά με τις νέες τεχνολογίες που δημιουργούνται (αυτοκινούμενα οχήματα κ.λπ.) – δεν θα την έχει ο οδηγός αλλά η κατασκευάστρια εταιρεία; Πιστεύετε ότι λόγω της θέσης σας αυτή την ευθύνη και τη διαχείριση θα την έχετε εσείς; Ποια είναι η γνώμη σας για την ασφάλιση οχημάτων στο μέλλον;

Η διαρκής και επιταχυνόμενη εξέλιξη της τεχνολογίας αφορά και τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Έτσι παρατηρούμε εντυπωσιακές προτάσεις που αφορούν κυρίως την προστασία του περιβάλλοντος με τη διάθεση αυτοκινήτων με μειωμένους έως και μηδενικούς ρύπους αλλά και τη βελτίωση των δυνατοτήτων κατά τη χρήση του αυτοκινήτου η οποία περιλαμβάνει ενδεικτικά: τη συνδεσιμότητά του (internet, apps, workstation, κ.ά.), τον τρόπο που θα χρησιμοποιείται (χρήστες αντί ιδιοκτήτες), τη συμβατική οδήγηση έως και την αυτόνομη. Οι εξελίξεις αυτές επιφέρουν ένα πλήθος αλλαγών μεταξύ αυτών και στην ασφάλιση του αυτοκινήτου. Η ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης αφορά ουσιαστικά αυτόν που χειρίζεται το όχημα και αποφασίζει ανάλογα κατά τη διάρκεια του χειρισμού του. Στην περίπτωση που η απόφαση αυτή μετατοπίζεται μερικώς ή ολικώς (ημιαυτόνομη – πλήρως αυτόνομη οδήγηση) επιβάλλεται ο επαναπροσδιορισμός αναφορικά με την ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης. Στην περίπτωση αυτή εισέρχονται και νέοι παράγοντες –όπως το εργοστάσιο – κατασκευαστής, οι προμηθευτές υλικών, οι προμηθευτές λογισμικών, η πολιτεία (βλ. υποδομές αυτόνομης οδήγησης).

See Also
Λεωφόρος Συγγρού

Συνεπώς εκτιμούμε ότι η συγκεκριμένη ασφάλιση θα διαμορφωθεί από τις ασφαλιστικές εταιρείες λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες που διαμορφώνουν το συγκεκριμένο κίνδυνο σε συνδυασμό με τις δυνατότητες χειρισμού του αυτοκινήτου. Η πλήρως αυτόνομη οδήγηση προϋποθέτει τη διαμόρφωση ενός διαφορετικού πλαισίου κινητικότητας που σε αυτό εντάσσεται και η ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης. Στην περίπτωση αυτή η διάθεση – διανομή του προϊόντος θα έχει διαφορετική προσέγγιση η οποία ενδεχομένως να αφορά κυρίως τον κατασκευαστή χωρίς να σημαίνει απαραίτητα ότι δεν θα υπάρχει ρόλος για τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή του εισαγωγέα. Άλλωστε είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι κατασκευαστές διαθέτουν θυγατρικές εταιρείες διαμεσολάβησης με τεχνογνωσία και εμπειρία στην ασφάλιση. Το μέλλον της ασφάλισης των οχημάτων αν και δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια, εντούτοις θεωρούμε ότι βρίσκεται στη διαδικασία της διαμόρφωσής του.

Βασικοί παράγοντες που θα συμβάλλουν στην «επόμενη ημέρα» είναι η προστασία του περιβάλλοντος, οι ανάγκες κινητικότητας, η ασφάλεια, ο τρόπος ζωής. Έτσι αναμένουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση και στην ασφάλιση του αυτοκινήτου η οποία θα προσδιορίζεται από τους παραπάνω παράγοντες. Σημαντικό χώρο για διεύρυνση των εργασιών μας εκτιμούμε ότι θα δημιουργήσουν και οι νέες υπηρεσίες που θα δημιουργηθούν για να υποστηρίξουν το νέο πλαίσιο κινητικότητας. Συνοψίζοντας, εκτιμούμε ότι η τεχνολογία η οποία σταδιακά εφαρμόζεται στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας θα επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο που μέχρι σήμερα αντιλαμβανόμαστε τη χρήση του αυτοκινήτου κατά συνέπεια και την ασφάλισή του. Στο περιβάλλον αυτό η παρουσία των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που συνδέονται με τους εισαγωγείς θα εξακολουθήσει να παράγει σημαντικό έργο.

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top