Now Reading
Κίνδυνος ντόμινου αφερεγγυότητας στις αλυσίδες εφοδιασμού

Κίνδυνος ντόμινου αφερεγγυότητας στις αλυσίδες εφοδιασμού

  • Σε διεθνές επίπεδο το ποσοστό αφερεγγυότητας θα αυξηθεί κατά 25% το 2021
Γιώργος Βελιζιώτης

Καθώς η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη σχεδόν ακινητοποιήθηκε στα τέλη του 2020, υπάρχει παγκόσμιος κίνδυνος εκτεταμένου φαινομένου ντόμινο αφερεγγυότητας για τις αλυσίδες εφοδιασμού. Αυτό το γεγονός που πυροδοτήθηκε από τον Covid-19 θα επηρεάσει σχεδόν όλους τους τομείς, σε όλο τον κόσμο ανεξαρτήτου επιχειρηματικού μοντέλου. Οι ευάλωτοι στον Covid-19 τομείς – όπως η φιλοξενία, το λιανικό εμπόριο εκτός των τροφίμων και οι μεταφορές (ειδικά οι αεροπορικές μεταφορές και οι οδικές) – αναμένεται να επωμιστούν το μεγαλύτερο μέρος των συνεπειών της αφερεγγυότητας των πελατών. Αυτό αναμένουμε να οδηγήσει το παγκόσμιο ποσοστό αφερεγγυότητας σε αύξηση κατά +25% ετησίως το 2021, σύμφωνα με τα τελευταία ευρήματα της Euler Hermes and Allianz Research.

Το φαινόμενο ντόμινο αφερεγγυότητας είναι μια αλυσιδωτή αντίδραση που ξεκινά όταν μια αφερέγγυα εταιρεία δεν μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των εμπορικών της εταίρων. Αυτή η αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων μπορεί να πυροδοτήσει παρεπόμενες επιπτώσεις μέσω των δικτύων συναλλαγών, καθώς και των δεσμών μεταξύ εταιρειών, κλάδων και χωρών, οδηγώντας τελικά σε περαιτέρω αθετήσεις πληρωμών και αφερεγγυότητες. Σε αντίθεση με οποιαδήποτε προηγούμενη κρίση, το τεράστιο ποσό κρατικής ενίσχυσης που διοχετεύτηκε στις αγορές από ανεπτυγμένες και αναδυόμενες οικονομίες αποτρέπει την κρίση ρευστότητας των επιχειρήσεων.

Πώς η οικονομία των εμβολίων καθυστέρησε το φαινόμενο ντόμινο αφερεγγυότητας

Αντί να παρακολουθεί απλώς ένα κύμα αφερεγγυότητας, η κρατική παρέμβαση δημιούργησε μια ηρεμία πριν από την καταιγίδα, επιτρέποντας στις εταιρείες που έχουν πληγεί από τον Covid-19 να αποφύγουν την αφερεγγυότητα – τουλάχιστον προς το παρόν. Είναι σαφές ότι θα έπρεπε να είχαν σημειωθεί πολλές αφερεγγυότητες κατά τη διάρκεια του 2020, αλλά η μαζική κρατική βοήθεια από τις κυβερνήσεις «πάγωσε» την κατάσταση πολλών εταιρειών και προσωρινά σταμάτησε τις επιχειρήσεις που οδηγούνταν σε χρεοκοπία. Η σταδιακή κατάργηση των κρατικών ενισχύσεων θα προκαλέσει δύο είδη αφερεγγυότητας: αυτής των εταιρειών που δεν ήταν πια βιώσιμες πριν από την κρίση, αλλά κρατήθηκαν στην επιφάνεια λόγω των μέτρων έκτακτης ανάγκης και αυτής των εταιρειών που αποδυναμώθηκαν από την κρίση, κυρίως λόγω του υπερβολικού χρέους. Υπό κανονικές συνθήκες, ένα ευρύ φάσμα παραγόντων επηρεάζει τη σοβαρότητα, τη διείσδυση και το επίπεδο κινδύνου στην αλυσίδα εφοδιασμού που πραγματοποιείται από το φαινόμενο ντόμινο αφερεγγυότητας.

Για παράδειγμα, ενώ υπάρχει ρευστότητα στην αγορά και πρόσβαση σε πιστώσεις, ο αντίκτυπος μπορεί να είναι λιγότερο έντονος. Εξαρτάται επίσης από το βαθμό στον οποίο οι εταιρείες και οι τομείς βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε οποιονδήποτε οργανισμό πριν χρεοκοπήσει. Εάν η εξάρτηση από μια επιχείρηση είναι υψηλή – ο περίφημος παράγοντας συγκέντρωσης πωλήσεων ή προσφοράς – τότε ο κίνδυνος αφερεγγυότητας θα είναι επίσης υψηλός και το αποτέλεσμα μπορεί να είναι δραματικό. Η έκπληξη είναι ένας άλλος βασικός παράγοντας. Εάν είστε σε θέση να προβλέψετε ότι ένας παίκτης θα αντιμετωπίσει δυσκολίες, μπορείτε να μετριάσετε ή ακόμη και να αποτρέψετε τις απώλειες πριν αυτές συμβούν. Από την άλλη πλευρά, εάν τα γεγονότα λαμβάνουν χώρα με ταχύτητα ή σε πολύ μεγάλη κλίμακα με μακριά αλυσίδα εφοδιασμού ή μακροπρόθεσμους όρους πληρωμής κατά μήκος της αλυσίδας, το φαινόμενο ντόμινο εταιρικής αφερεγγυότητας μπορεί να ενταθεί.

Μειώνοντας τον κίνδυνο στην αλυσίδα εφοδιασμού

Με λύσεις όπως η ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων, οι επιχειρήσεις μπορούν να είναι σίγουρες ότι προστατεύονται από τον κίνδυνο αφερεγγυότητας πελατών που είναι πέρα από τον έλεγχό τους. Η ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων αποζημιώνει σε περίπτωση καθυστερημένων ή ανεξόφλητων τιμολογίων, αλλά το πιο σημαντικό, βοηθά την επιχείρηση να αποφύγει τις επισφαλείς απαιτήσεις εξαρχής. Οι ασφαλιστικοί φορείς εμπορικών πιστώσεων, όπως η Euler Hermes, επενδύουν σημαντικό χρόνο και πόρους για να χαρτογραφήσουν προσεκτικά το παγκόσμιο εμπορικό πιστωτικό τοπίο, να βαθμολογήσουν τα επίπεδα κινδύνου των επιχειρήσεων και να συμβουλεύσουν τους πελάτες τους για τον ασφαλέστερο τρόπο συναλλαγής. Συχνά λέγεται ότι το «να γνωρίζεις τον πελάτη σου» είναι ένα βασικό επιχειρησιακό μάντρα και αυτό εξακολουθεί να ισχύει το 2021. Όσο πιο λεπτομερής είναι η εικόνα που έχεις σχετικά με την ικανότητα του πελάτη σου να συναλλάσσεται και να πληρώνει, τόσο καλύτερα μπορείς να προβλέψεις ένα πιθανό φαινόμενο ντόμινο.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top