Now Reading
Ασφάλειες Κύρος: Αναγκαία η καλλιέργεια της ασφαλιστικής συνείδησης

Ασφάλειες Κύρος: Αναγκαία η καλλιέργεια της ασφαλιστικής συνείδησης

  • Η σωστή ενημέρωση και το επαγγελματικό ήθος διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη σχέση μας με τον πελάτη

Στην αξία της καλλιέργειας ασφαλιστικής συνείδησης αναφέρονται σε συνέντευξή τους οι Συνιδρυτές της εταιρείας «ΚΥΡΟΣ», Βασιλική Μαρούγκα και Μελέτης Μαρούγκας και ο Σύμβουλος της Εταιρείας, Θεόδωρος Ορφανίδης.

Όπως αναφέρουν «η σωστή ενημέρωση και το επαγγελματικό ήθος διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο να δημιουργήσουμε κουλτούρα στην ασφάλιση ζωής. Και αυτό κάνουμε σε όλη την πορεία μας μέχρι σήμερα».

Ποια είναι τα μεγέθη της Εταιρείας σας και ποιοι οι στόχοι σας μελλοντικά;
Β. Μ.: Η πορεία μας ξεκινάει το 2019 όταν ιδρύσαμε μαζί με τον Μελέτη Μαρούγκα την εταιρεία «ΚΥΡΟΣ». Στο κέντρο της εταιρικής μας φιλοσοφίας βρίσκεται η παροχή της βέλτιστης ασφαλιστικής λύσης για τους πελάτες μας και η καλλιέργεια της ασφαλιστικής συνείδησης.

Θέλουμε οι ασφαλισμένοι μας να αντιλαμβάνονται την αξία της ασφάλισης, να ξέρουν γιατί ασφαλίζονται και τι καλύψεις έχουν.

Ο Θεόδωρος Ορφανίδης είναι Σύμβουλος και Επικεφαλής επικοινωνίας και η Δήμητρα Δημητριάδου είναι υπεύθυνη διεκπεραιωτικών εργασιών.

Ο Ορφανίδης Θεόδωρος


Είναι εξοικειωμένοι οι Έλληνες πολίτες με την κουλτούρα της Ασφάλισης Ζωής;

Θ. Ο.: Οι Έλληνες πολίτες δεν είναι σε ικανοποιητικό βαθμό εξοικειωμένοι με την Ασφάλιση Ζωής. Και αυτό αποτυπώνεται μέσα από τα νούμερα του εν λόγω Κλάδου.

Αναμφίβολα στο επίπεδο της ενημέρωσης και της διάχυσης της πληροφορίας φέρουμε ευθύνη και εμείς, δηλαδή ο κλάδος της διαμεσολάβησης, καθώς είμαστε ο συνδετικός κρίκος στην επικοινωνία με τον ασφαλισμένο.

Η σωστή ενημέρωση και το επαγγελματικό ήθος διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο να χτίσουμε κουλτούρες στην Ασφάλιση Ζωής. Και αυτό κάνουμε σε όλη την πορεία μας μέχρι σήμερα.

Η αστική ευθύνη από τις πράξεις ή τις παραλείψεις ενός επαγγελματία μπορεί να οδηγήσει σε δαπανηρές δικαστικές διαμάχες και μεγάλες αποζημιώσεις

Χρειάζεται να γίνει κατανοητό το πόσο αναγκαία είναι η ασφάλιση του πολυτιμότερου αγαθού της ζωής για την διατήρηση του βιοτικού επιπέδου της οικογένειας.

Ωστόσο είναι αναγκαίο να υπάρξει και από την πλευρά της πολιτείας πρωτοβουλία για την παροχή κινήτρων και φοροαπαλλαγών, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την ενίσχυση της Ασφαλιστικής συνείδησης των Ελλήνων πολιτών.

Πρόσφατα έρευνα του ΟΟΣΑ ανέφερε ότι περίπου 1 στους 10 Έλληνες ζει με μηνιαίο εισόδημα 327 ευρώ το μήνα και πως το μέσο μηνιαίο εισόδημα φτάνει στα 655 ευρώ. Επίσης το 67% του πληθυσμού στη χώρα μας δεν έχει τη δυνατότητα να αποταμιεύσει 1.000 ευρώ. Θεωρείτε ότι είναι προσιτά τα ασφαλιστικά προγράμματα Ζωής και Υγείας για τους Έλληνες;

Μ. Μ.: Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν προσαρμόσει το κόστος των παρεχόμενων προγραμμάτων Ζωής και Υγείας στη σύγχρονη πραγματικότητα, οπότε ναι, είναι προσιτά σε ανθρώπους με χαμηλά εισοδήματα. Υπάρχουν στην Αγορά ευέλικτα προγράμματα ως προς το κόστος και τις καλύψεις.

Ο Έλληνας πολίτης μπορεί να συνάψει ένα συμβόλαιο σύμφωνα με τις δυνατότητές του, το οποίο θα ποικίλει ανάλογα με το ύψος του κεφαλαίου, τη διάρκεια ασφάλισης και το είδος των καλύψεων πρωτίστως.

Όμως είναι χρήσιμο να επισημάνουμε ότι βασική προϋπόθεση είναι η σωστή διερεύνηση των αναγκών του καθενός ώστε να καθοριστούν οι ανάγκες και η δυνατότητά του.

Ποια είναι η εικόνα που έχετε από τον κλάδο Ασφάλισης Υγείας;

Θ. Ο.: Οι πολίτες προσανατολίζονται πλέον σε ιδιωτικά προγράμματα υγείας για να καλύψουν ανάγκες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης.

Ο λόγος είναι ξεκάθαρος και προκύπτει από την αδυναμία του κοινωνικού να ανταποκριθεί στις ανάγκες του κόσμου χωρίς να απαξιώνουμε τη συμβολή του δημόσιου φορέα.

Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες των προβλημάτων στα δημόσια νοσοκομεία παρά την προσπάθεια του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, για αυτό η θέσπιση ενός πυλώνα ιδιωτικής ασφάλισης είναι αναγκαία για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στον τομέα της υγείας μας.

Σε διεθνές επίπεδο υπάρχει έντονη κινητοποίηση στο πεδίο των Αστικών Ευθυνών και ειδικά σε ό,τι αφορά επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα θα δούμε αντίστοιχα να διευρύνονται οι εργασίες στις εν λόγω ασφαλίσεις;  

Μ. Μ.: Η Αστική Ευθύνη από τις πράξεις ή τις παραλείψεις ενός επαγγελματία μπορεί να οδηγήσει σε δαπανηρές δικαστικές διαμάχες και μεγάλες αποζημιώσεις.

Σταδιακά βλέπουμε ότι ο κλάδος της Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης αρχίζει να αναπτύσσεται και στην Ελλάδα.

Σίγουρα σε σχέση με το εξωτερικό υστερούμε σε μεγάλο βαθμό σε επίπεδο ασφαλιστικής συνείδησης. Και εδώ είναι ο ρόλος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με σωστή προσέγγιση και ενημέρωση να διευρύνουμε τις εργασίες στον Κλάδο.

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top