Now Reading
Οι Ομαδικές Ασφαλίσεις στη σύγχρονη εποχή

Οι Ομαδικές Ασφαλίσεις στη σύγχρονη εποχή

 • Τι παρέχουν στην πράξη σε εργαζόμενους & επιχειρηματίες
Ιωάννης Παππάς

Βασικός στόχος της κάθε σύγχρονης επιχείρησης είναι η ανάπτυξη των εργασιών της και η κερδοφορία της, στοιχεία άμεσα συνδεδεμένα με την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη εταιρικής ευθύνης και κουλτούρας στο προσωπικό της. Οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο αυτό ορίζουν πλέον την αποστολή τους με ευρείς κοινωνικούς όρους και αποσυνδέονται από το αυστηρό πλαίσιο της ανάπτυξης και του κέρδους που ίσχυε μέχρι σήμερα. Οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τη σημασία της ανάπτυξης και υποστήριξης της εταιρικής κουλτούρας και το ρόλο που διαδραματίζει στην επίτευξη του επιχειρησιακού οράματος και των στόχων. Η κουλτούρα προσδίδει στα άτομα μιας επιχείρησης μια αίσθηση συλλογικής ταυτότητας και τα δεσμεύει προς πεποιθήσεις και αξίες που είναι μεγαλύτερες από αυτά. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις στην Ελλάδα καθιερώνουν πλέον τις έμμεσες αμοιβές (Fringe Benefits), όπως συμβαίνει παγκοσμίως, ανταποκρινόμενες στις απαιτήσεις των καιρών.

Η παραγωγικότητα και η ποιότητα εργασιών κάθε επιχείρησης στηρίζεται στην αφοσίωση του προσωπικού της. Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο για την ανάπτυξη και την επιτυχία κάθε επιχείρησης ενώ η προσέλκυση και διατήρηση ικανών και ποιοτικών στελεχών από επιτυχημένες εταιρίες επιτυγχάνεται με ολοκληρωμένα πακέτα. Ο θεσμός της Ομαδικής Ασφάλισης λειτουργεί παγκοσμίως ως ισχυρό κίνητρο παραγωγικότητας, ανάπτυξης εταιρικής κουλτούρας και επίτευξης των στόχων της επιχείρησης. Ταυτόχρονα ένα συμβόλαιο Ομαδικής Ασφάλισης είναι το μέσο που αναδεικνύει τη σχέση εργαζομένου με τον εργοδότη, προσφέροντας στους εργαζόμενους και στις οικογένειές τους καλύψεις που συμπληρώνουν ή και αναβαθμίζουν τις παροχές της κοινωνικής ασφάλισης σε περίπτωση ασθένειας, ατυχήματος ή απώλειας ζωής.

Επιπλέον, η δυνατότητα παροχής συμπληρωματικής σύνταξης προσφέρει σιγουριά και εξασφάλιση στον εργαζόμενο και την οικογένειά του και ενισχύεται σημαντικά από την υφιστάμενη φορολογική νομοθεσία. Συνοπτικά τα κυριότερα οφέλη για την επιχείρηση και τους εργαζόμενους είναι:

 1. Τόνωση και ενδυνάμωση της αίσθησης εμπιστοσύνης των εργαζομένων προς την εταιρεία
 2. Συμβολή στη δημιουργία καλού εργασιακού κλίματος
 3. Δημιουργία προϋποθέσεων για αυξημένη παραγωγικότητα
 4. Λειτουργεί αποτρεπτικά στη μετακίνηση ικανών στελεχών προς τον ανταγωνισμό
 5. Ενισχύει τις προϋποθέσεις για προσέλκυση νέων ικανών στελεχών της αγοράς
 6. Καλλιεργεί εταιρική ευθύνη και κουλτούρα στους εργαζόμενους
 7. Αποτελεί παροχή με χαμηλό κόστος, λόγω έκπτωσης της δαπάνης από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
 8. Συμπληρώνει και αναβαθμίζει τις παροχές της Κοινωνικής Ασφάλισης
 9. Παρέχει προστασία των εργαζομένων και των οικογενειών τους από θέματα υγείας και των οικονομικών επιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν
 10. Συμβάλει στην αναπλήρωση εισοδήματος μετά τη συνταξιοδότηση
 11. Ενισχύει το εισόδημα του εργαζομένου
 12. Η εισφορά στο πρόγραμμα μειώνει το φορολογητέο εισόδημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 13. Αποτελεί αυτοτελή φορολόγηση στην καταβολή της παροχής και δεν συνυπολογίζεται ως εισόδημα για την καταβολή φόρου

Αυτό που σήμερα ζητούν οι επιχειρήσεις εξίσου έντονα είναι τα Ομαδικά Προγράμματα Συνταξιοδότησης και συγκεκριμένα τα Defined Contribution (Καθορισμένης Εισφοράς). Στα προγράμματα αυτά οι συμμετέχοντες απολαμβάνουν πλήρη φοροαπαλλαγή εισφορών με βάση την κείμενη νομοθεσία. Παρέχουν εξαιρετική ευελιξία στο σχεδιασμό αφού δίνουν τη δυνατότητα για εισφορά από εργοδότη σε τακτική και έκτακτη βάση αλλά και σε εθελοντικές εισφορές εργαζομένων σε τακτική ή έκτακτη βάση. Οι εισφορές καθορίζονται ανά έτος ανάλογα την κερδοφορία της εταιρείας ή την αποδοτικότητα των εργαζομένων. Ταυτόχρονα τα φορολογικά κίνητρα ισχυροποιούνται στις περιπτώσεις της συνταξιοδότησης λόγω ηλικίας (>60 ετών), απόλυσης, καταγγελίας και καταβολής της παροχής σε μηνιαία σύνταξη, με συντελεστές που σήμερα δεν ξεπερνούν το 10% και 15% αντίστοιχα για ποσά έως €40.000.

See Also

Πάνω σε αυτήν τη βάση στη Mega Brokers εργαζόμαστε τα τελευταία χρόνια και αναπτύσσουμε δυναμικά τον κλάδο Ομαδικών Ασφαλίσεων. Εξελίσσοντας τη συμβουλευτική μας ως μεσίτες έχουμε εισαγάγει έντονα το θεσμό των ομαδικών affinity και του combined insurance αναπτύσσοντας εδώ και χρόνια μια νέα καινοτόμα αγορά παράλληλα με αυτή των «κλασικών» Ομαδικών Προγραμμάτων Υγείας, εστιάζοντας σε:

 1. Αναβάθμιση ομαδικών υγείας με ελάχιστο κόστος
 2. Μελλοντική εξασφάλιση σε περίπτωση αποχώρησης από την ομαδική λόγω σύνταξης, απόλυσης, αλλαγής εργοδότη ή διακοπής από τον εργοδότη
 3. Επέκταση του ομαδικού ορίου κάλυψης νοσοκομειακών δαπανών με προαγορά ασφαλισιμότητας
 4. Α΄ θμια περίθαλψη με ελεύθερη επιλογή γιατρών, φυσικοθεραπευτών, διαγνωστικών κέντρων και αγορά φαρμάκων
 5. Εθελοντική ομαδική ασφάλιση μελών σωματείων, συλλόγων και άλλων φορέων με ενεργά μέλη χωρίς περιορισμό συμμετεχόντων μελών

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι δεν χρειάζεται να αναζητάμε μόνο μεγάλες επιχειρήσεις που είναι ίσως πιο δύσκολο να προσεγγίσουμε. Οι ασφαλιστικές διαθέτουν πλέον πακέτα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από 5 εργαζόμενους και άνω, εξίσου ανταγωνιστικά με αυτά των μεγάλων επιχειρήσεων. Εκτός των άλλων η αγορά αυτή είναι μια πολύ καλή πηγή αντλήσεως υποψήφιων πελατών και συστάσεων με λαμπρό πεδίο εφαρμογής του cross selling. Μια τεράστια ευκαιρία ανάπτυξης με αμοιβαία οφέλη για πελάτες και διαμεσολαβητές είναι μπροστά μας, τη σπουδαιότητα της οποίας ακόμη και η πολιτεία αναγνωρίζει και στηρίζει μέσω της φορολογίας. Από εμάς εξαρτάται πόσο θα εστιάσουμε και θα αξιοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία ανάπτυξης που λέγονται ομαδικά προγράμματα ασφάλισης υγείας και συνταξιοδότησης και πόσο θα εξελίξουμε τη δουλειά μας μέσα από αυτά. Σε μια αγορά η οποία δεν είναι κορεσμένη, οι επαγγελματίες διαμεσολαβητές μπορούμε και οφείλουμε να την αξιοποιήσουμε.

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top