Now Reading
Οι Ομαδικές Καλύψεις σημαίνουν και πρόσθετο εισόδημα

Οι Ομαδικές Καλύψεις σημαίνουν και πρόσθετο εισόδημα

  • Προσφέρουν λύσεις χαμηλού κόστους, που είναι δυνατόν να πολλαπλασιάσουν την παροχή της Κοινωνικής Ασφάλισης
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

«Η Ομαδική Ασφάλιση μπορεί να δώσει πρόσβαση σε υπηρεσίες του Ιδιωτικού Τομέα, που δύσκολα ο εργαζόμενος θα μπορούσε να αγοράσει, ασφαλίζοντας μάλιστα με ανεκτό κόστος και την οικογένειά του» αναφέρει ο Γεώργιος Βλασσόπουλος, Υπεύθυνος Μονάδας Ομαδικών Ασφαλίσεων Κλάδου Ζωής στην Ατλαντική Ένωση. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο «am» μιλά για τα οφέλη των ομαδικών καλύψεων στη σύγχρονη εποχή.

Το 2020 ήταν ένα δύσκολο έτος για τις επιχειρήσεις. Πώς κινήθηκε η αγορά των Ομαδικών Ασφαλίσεων;

Πράγματι, το 2020 ήταν ένα δύσκολο έτος για την Ελληνική Οικονομία και το γενικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον. Όλες οι προβλέψεις δείχνουν σημαντική συρρίκνωση τόσο του ΑΕΠ όσο και της Ασφαλιστικής Δραστηριότητας σε όλους τους τομείς. Ειδικότερα οι Ασφαλίσεις Ζωής, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία, καταγράφουν απώλειες περίπου -8%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η αγορά των ομαδικών ασφαλίσεων, ως υποσύνολο του Κλάδου Ζωής, κατέγραψε επίσης πτωτική πορεία, η οποία προσδιορίζεται κυρίως στον τομέα των ομαδικών συνταξιοδοτικών ασφαλίσεων. Παρά τη γενικότερη αρνητική εικόνα της αγοράς, η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ και στον τομέα των Ομαδικών Ασφαλίσεων, κατέγραψε αξιοσημείωτη κερδοφόρο ανάπτυξη στην περιοχή του +5%. Αυτό δεν έγινε τυχαία, αφού φροντίσαμε με αμεσότητα και ευελιξία, να προσφέρουμε στους συνεργάτες μας, ειδικά σχεδιασμένα, απλά και εύληπτα προγράμματα ασφάλισης, φροντίζοντας παράλληλα, να τους υποστηρίξουμε αποτελεσματικά σε κάθε τομέα, με αυτοματοποιημένες διαδικασίες διαχείρισης και εξυπηρέτησης.

Άλλαξε η πανδημική κρίση πιστεύετε την κουλτούρα των πολιτών για την ιδιωτική ασφάλιση;

Είναι δύσκολο να πει κανείς, ότι η πανδημική κρίση, από μόνη της μπορεί να αλλάξει την κουλτούρα των πολιτών για την Ιδιωτική Ασφάλιση, όμως, προσφέρει μια ειδική ευκαιρία στους ασφαλιστές να μεταβάλλουν τη σχετική αντίληψη, με εντατική, σταθερή και επίμονη προσπάθεια σε κάθε τομέα, ώστε να αποδώσει σε βάθος χρόνου. Άλλωστε, πέραν του κινδύνου της πανδημίας, που όλοι ευχόμαστε να είναι πρόσκαιρος, οι λοιποί κίνδυνοι ατυχημάτων και ασθενειών που απειλούν τους πολίτες, όχι μόνον παραμένουν, αλλά επιτείνονται. Ως παράδειγμα αναφέρουμε τον κίνδυνο του εργατικού ατυχήματος (συμβαίνει ένα κάθε 14 λεπτά!) και των συνακόλουθων αναπηρικών συντάξεων που καλύπτονται ανεπαρκώς από την Κοινωνική Ασφάλιση με παροχές που κινούνται στην περιοχή των €400. Στο παράδειγμά μας, αξίζει να αναφέρουμε ότι η Ομαδική Ασφάλιση, μπορεί να προσφέρει λύσεις χαμηλού κόστους, που είναι δυνατόν να πολλαπλασιάσουν την παροχή της Κοινωνικής Ασφάλισης. Επίσης στον τομέα της Υγείας, η Ομαδική Ασφάλιση μπορεί να δώσει πρόσβαση σε υπηρεσίες του Ιδιωτικού Τομέα, που δύσκολα ο εργαζόμενος θα μπορούσε να αγοράσει, ασφαλίζοντας μάλιστα με ανεκτό κόστος και την οικογένειά του. Καθήκον λοιπόν του Κλάδου μας, είναι να αναδεικνύουμε επίμονα, τις δυνατότητες και την αξία της ασφάλισης γιατί μόνο έτσι θα μεταβάλουμε την κουλτούρα των πολιτών. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε τις δυνατότητες που παρέχουν τα ειδικά επεξεργασμένα πακέτα ομαδικής ασφάλισης, που προσφέρει η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ για κάθε μεγέθους επιχείρηση από 5 εργαζόμενους και πάνω, με καλύψεις Ζωής, Ατυχήματος, Περίθαλψης και πρόσβαση σε ένα ευρύ σύστημα Υπηρεσιών Υγείας, με 50 Νοσοκομεία, Ιατρούς και Διαγνωστικά Κέντρα που υποστηρίζεται από τηλεφωνικό κέντρο 24/365 (αριθμός κλήσης 10-234).

Σε τι βαθμό, εν μέσω πανδημίας, οι εργοδότες ζητούν ομαδικά προγράμματα ασφάλισης για τους εργαζομένους τους και σε ποιες καλύψεις εστιάζουν;

Παρά τις δυσκολίες της αγοράς, η ζήτηση για προγράμματα με παροχές Ζωής, Ατυχημάτων και Υγείας παραμένει αξιόλογη. Φαίνεται ότι οι Ομαδικές Ασφαλίσεις, διατηρούν τη δυναμική της πριν από την πανδημία εποχής, όταν και είχαν εξελιχθεί ως μια πολύ αξιόπιστη ασφαλιστική επιλογή εργοδοτών και εργαζομένων, στο πλαίσιο της συμπληρωματικότητας ως προς την Κοινωνική Ασφάλιση. Άλλωστε, δεν είναι αμελητέα και τα φορολογικά κίνητρα που παρέχονται στον εργοδότη, αφού τα ασφάλιστρα της Ομαδικής Ασφάλισης, αναγνωρίζονται ως παραγωγική δαπάνη για την επιχείρηση και φόρο- απαλλάσσονται πλήρως. Η προσφορά ομαδικών προγραμμάτων σήμερα, καλύπτει με ευελιξία, επιχειρήσεις κάθε μεγέθους από τις πολύ μικρές των 5-10 υπαλλήλων μέχρι τις πολύ μεγάλες. Επίσης, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις μέσα από αξιοσημείωτες επενδύσεις στον τομέα των υποδομών, προσφέρουν, μια σειρά από ευκολίες στην εξυπηρέτηση και διαχείριση των ομαδικών συμβολαίων, που κάνουν ευκολότερη τη λήψη απόφασης από τον εργοδότη για την εγκατάσταση ενός τέτοιου προγράμματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις δυνατότητες που έχει αναπτύξει η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ στον τομέα αυτό, με αυτοματοποιημένες μηχανογραφικές λύσεις στη διαχείριση των Ομαδικών Συμβολαίων αλλά και στη διαχείριση των αποζημιώσεων με απευθείας πληρωμές ή με πληρωμές μέσω αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών εφαρμογών.

See Also

Τι σημαίνει στην πράξη για τον εργαζόμενο να έχει ένα ομαδικό πρόγραμμα υγείας;

Σήμερα, η Ομαδική Ασφάλιση ξεπερνά τα στενά όρια μιας απλής εργοδοτικής παροχής και δίνει οφέλη που διαχέονται στο σύνολο της κοινωνίας, αφού διασφαλίζει, έμμεσα, πρόσθετο εισόδημα στον εργαζόμενο, εξασφαλίζει οικονομική ενίσχυση στην οικογένεια σε απρόοπτα συμβάντα και δίνει πρόσβαση σε υπηρεσίες υψηλής αξίας με ανεκτό κόστος για εργοδότη και εργαζόμενο. Η ομαδική ασφάλιση είναι μια πολύτιμη παροχή για τον εργαζόμενο, αφού:

  1. Ενδυναμώνει το αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς για τον ίδιο τον εργαζόμενο αλλά και για την οικογένειά του, αφού δίνει πρόσβαση σε παροχές και υπηρεσίες που θα ήταν δύσκολο να αγοράσει ο εργαζόμενος με δική του δαπάνη.
  2. Προσφέρει αποτελεσματική οικονομική προστασία και ηρεμία στις δύσκολες στιγμές, διατηρώντας ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης για τον ίδιο τον εργαζόμενο και την οικογένειά του.
  3. Συμβάλλει, δηλαδή, έμμεσα στη βελτίωση του εισοδήματος του εργαζομένου.

Στο σημείο αυτό, αξίζει να τονίσουμε ότι η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, με πάνω από 50 χρόνια γόνιμης παρουσίας στην Ελλάδα, αναδείχθηκε για 4η συνεχή χρονιά 1η Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων και Ζωής στην Ελληνική Αγορά, με δείκτη φερεγγυότητας 270,42, έχει μακρά παράδοση συνεχούς κερδοφορίας, απολαμβάνει της εμπιστοσύνης 400.000 ατομικών και εταιρικών πελατών, ανήκει στο club των 50 ταχύτερα ανερχόμενων ελληνικών επιχειρήσεων (Fortune), διαθέτει κορυφαίες διεθνείς συνεργασίες σε επίπεδο αντασφαλιστών και μετόχων και έχει μέτοχο την BASLER που είναι μέλος του Ομίλου της κορυφαίας ελβετικής τραπεζο-ασφαλιστικής εταιρίας BALOISE.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top