Now Reading
Ο Κλάδος αντιστέκεται σθεναρά στην κρίση

Ο Κλάδος αντιστέκεται σθεναρά στην κρίση

  • Οι εργοδότες προσπαθούν να διατηρήσουν ενεργά τα συμβόλαια για τους εργαζόμενους
ERGO

Στη σημασία των συμβολαίων Ομαδικής Ασφάλισης για τις επιχειρήσεις αναφέρεται σε συνέντευξή της η Καλλιόπη Κάρτσωνα, Προϊσταμένη Ομαδικών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας στην ERGO. Όπως εξηγεί επειδή οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τα οφέλη των εν λόγω καλύψεων προσπαθούν να διατηρήσουν τις ασφαλίσεις ζωής και υγείας. Περισσότερες επιχειρήσεις, προσθέτει, μεγάλες αλλά και μικρές προσανατολίζονται στην Ομαδική Ασφάλιση.

Το 2020 ήταν ένα δύσκολο έτος για τις επιχειρήσεις. Πώς κινήθηκε η αγορά των Ομαδικών Ασφαλίσεων;

Το 2020 αποτελεί μια χρονιά που θα χαραχτεί βαθιά στη μνήμη μας, γιατί αντιμετωπίσαμε και συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε πρωτόγνωρη κρίση και το κυριότερο, αυτή δεν έχει ως βάση οικονομικά αίτια αλλά ένα από τα κύρια αντικείμενα της ασφάλισης, την υγεία. Ο συνδυασμός οικονομικής ύφεσης και πανδημίας, θα ανέμενε κανείς, ότι ένα από τα πρώτα ασφαλιστικά προϊόντα που θα έπληττε, θα ήταν η Ομαδική Ασφάλιση. Σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η αγορά των Ομαδικών Ασφαλίσεων αντιστέκεται σθεναρά, εξαιρουμένων των ομαδικών συνταξιοδοτικών συμβολαίων. Παρά το γεγονός ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν δεχθεί πολύ μεγάλο πλήγμα από την παρατεταμένη κρίση, οι εργοδότες προσπαθούν να διατηρήσουν την Ομαδική Ασφάλιση. Η ερμηνεία σε αυτό είναι ότι οι εργοδότες έχουν συνειδητοποιήσει ότι, τα προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης αποτελούν έμπρακτα κλειδί για την αύξηση της παραγωγικότητας, τη διατήρηση ικανών στελεχών και ικανοποιημένου ανθρώπινου δυναμικού. Σε μια περίοδο που οι αυξήσεις μισθών είναι περιορισμένες και η κοινωνική ασφάλιση αντιμετωπίζει τις δικές της προκλήσεις, η Ομαδική Ασφάλιση έρχεται ως μέσο εξισορρόπησης των δυσχερών αποτελεσμάτων, να αυξήσει την αφοσίωση και τη δέσμευση των εργαζομένων στην επιχείρηση. Ειδικά οι επιχειρήσεις που διατηρούν για πολλά έτη τα ομαδικά ασφαλιστήρια, κατανοούν και αναγνωρίζουν την ανταποδοτικότητά τους και θέλουν να τα εμπλουτίσουν είτε με νέες παροχές είτε με αύξηση των ορίων κάλυψης.

Άλλαξε η πανδημική κρίση πιστεύετε την κουλτούρα των πολιτών για την ιδιωτική ασφάλιση;

Στην Ελλάδα, επί σειρά ετών, η ασφαλιστική συνείδηση βρίσκεται σε χαμηλότερα ποσοστά από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γεγονός που προβληματίζει τόσο τις εταιρείες όσο και τους αρμόδιους φορείς. Αναμφίβολα όμως, η πανδημία έφερε μεγάλες ανατροπές στην καθημερινότητά μας και κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει το μέγεθος και το εύρος των επιπτώσεων που θα έχει η εξάπλωση του Covid-19 στη ζωή μας. Ο πολίτης ήρθε αντιμέτωπος με κίνδυνο που τον αγγίζει άμεσα, γιατί απειλεί την υγεία του, αλλά και αυτήν της οικογένειάς του. Με δεδομένη τη δυσλειτουργία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και την ανασφάλεια που αυτή επιφέρει, παρατηρείται μια στροφή των πολιτών και αύξηση του ενδιαφέροντός τους για ασφαλιστήρια υγείας. Το γεγονός αυτό παρόλη την οικονομική στενότητα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, αποτελεί ένδειξη ότι η ιδιωτική ασφάλιση κερδίζει έδαφος στον οικονομικό προγραμματισμό τους.

Οι προκλήσεις αυτής της πρωτόγνωρης συγκυρίας, μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν ευκαιρία για να αναζητηθούν περαιτέρω λύσεις και τρόποι ανάδειξης της σημαντικότητας του έργου που προσφέρει η ιδιωτική ασφάλιση, ώστε να έχει μεγαλύτερη απήχηση στη συνείδηση του Έλληνα πολίτη.

Σε τι βαθμό εν μέσω πανδημίας οι εργοδότες ζητούν Ομαδικά Προγράμματα Ασφάλισης για τους εργαζομένους τους και σε ποιες καλύψεις εστιάζουν;

Παρά το γεγονός ότι κάποιες επιχειρήσεις αναγκάστηκαν λόγω της οικονομικής ύφεσης να διακόψουν το Ομαδικό Πρόγραμμα που πρόσφεραν στους εργαζομένους τους, ενδιαφέρον παρουσιάζει η τάση της αγοράς για αύξηση του αριθμού των εταιρειών που επιλέγουν την Ομαδική Ασφάλιση ως κίνητρο, πέραν των οικονομικών απολαβών. Αυτό αποδεικνύεται όχι μόνο από τις μεγάλες επιχειρήσεις που παραδοσιακά επιλέγουν και διατηρούν την Ομαδική Ασφάλιση, αλλά και από τον αυξανόμενο αριθμό μικρότερων επιχειρήσεων, που πιστεύουν και εκτιμούν τα οφέλη της. Συνήθως οι εργοδότες εστιάζονται σε Ομαδικά Προγράμματα που περιλαμβάνουν:

See Also

  1. Παροχές προστασίας (ζωής – ατυχημάτων – ανικανότητας – απώλεια εισοδήματος)
  2. Παροχές νοσοκομειακής & εξωνοσοκομειακής περίθαλψης
  3. Σοβαρές ασθένειες
  4. Επιδοματικές παροχές (νοσοκομειακό / χειρουργικό επίδομα)

Ανεξάρτητα βέβαια από τις παροχές που εστιάζουν οι πελάτες μας, δική μας ευθύνη είναι, σε συνεργασία με τους διαμεσολαβητές, να βοηθήσουμε στο σχεδιασμό του κατάλληλου Ομαδικού Προγράμματος, λαμβάνοντας πρώτα από όλα υπόψη τη φύση των εργασιών καθώς και την οικονομική δυνατότητα της κάθε επιχείρησης. Το πρόγραμμα χρειάζεται να είναι ευέλικτο και λειτουργικό, με καλύψεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζομένων της κάθε επιχείρησης, έχοντας ως κριτήριο την ποιότητα και την άμεση ανταπόδοση στους εργαζόμενους.

Τι σημαίνει στην πράξη για τον εργαζόμενο να έχει ένα Ομαδικό Πρόγραμμα Υγείας;

Η προστιθέμενη αξία της Ομαδικής Ασφάλισης σε αυτή την εποχή της ανασφάλειας, γίνεται διευρυμένα συνειδητή από τον εργαζόμενο περισσότερο από ποτέ. Αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να απολαύσει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, που υπό άλλες συνθήκες θα επιβαρύνονταν ο ίδιος οικονομικά. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι μέσα από την Ομαδική Ασφάλιση, του δίνεται η δυνατότητα να ασφαλίσει και τα εξαρτώμενα μέλη του (σύζυγο / παιδιά) με μια μικρή επιβάρυνση, ή καθόλου, γιατί ο εργοδότης πολλές φορές αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το κόστος. Ο εργαζόμενος αναγνωρίζει ότι ο εργοδότης ενδιαφέρεται για τις ανάγκες του και είναι κοντά του, γεγονός που έχει θετική επίδραση στην ψυχολογία του, τον κάνει να εργάζεται απερίσπαστα και να θεωρεί την ανάπτυξη και οικονομική ευρωστία της εταιρείας στην οποία εργάζεται δική του ευθύνη. Ιδιαίτερα σε αυτή την εποχή, οι παροχές της Ομαδικής Ασφάλισης είναι ουσιαστικές, γιατί έρχονται να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς την κοινωνική ασφάλιση, να αναπληρώσουν τα όποια κενά στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη και να αποτελέσουν αντιστάθμισμα στο μειωμένο εισόδημα. Δικαίως λοιπόν ένα ομαδικό πρόγραμμα υγείας, λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας στη διάρκεια της κρίσης και ο εργαζόμενος το αναγνωρίζει ως σημαντικότατη παροχή που του προσφέρει η εταιρεία του.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top