Now Reading
ΠΑΣΚΑΛ & ΣΤΡΑΤΗΣ: ΠΟΡΕΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΠΑΣΚΑΛ & ΣΤΡΑΤΗΣ: ΠΟΡΕΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Δύο δεκαετίες από την ίδρυσή της συµπληρώνει η εταιρεία ΠΑΣΚΑΛ & ΣΤΡΑΤΗΣ Α.Ε., που ιδρύθηκε στις 2 Ιουλίου 2001 µετά τη συγχώνευση των εταιρειών ΠΑΣΚΑΛ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. (ιδρυθείσα το 1927) και Π. ΣΤΡΑΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. (συνέχιση εταιρείας που ιδρύθηκε το 1980 από τον Παναγιώτη Στρατή.

Φέτος συµπεριλήφθηκε και στην επιχειρηµατική έκδοση “Χρυσές Επέτειοι 2021” που δηµοσιεύεται από την ICAP για εταιρείες µε µακρόχρονη συνεισφορά στο επιχειρείν.

Όπως αναφέρεται στο κείµενο που δηµοσιεύτηκε: “Η συγχώνευση δύο επιτυχηµένων γραφείων πραγµατογνωµόνων µε µακροχρόνια παρουσία στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά οδήγησε στη δηµιουργία µιας νέας εταιρείας, σκοπός της οποίας είναι να προσφέρει όσο το δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες της, συνδυάζοντας την εµπειρία και τον σεβασµό που έχουν αποκτήσει αµφότερες κατά την πολυετή απασχόλησή τους στον συγκεκριµένο κλάδο.

Από την 1η Οκτωβρίου 2010 το γραφείο αποτελεί τον αποκλειστικό συνεργάτη στην Ελληνική αγορά του ∆ιεθνούς Οµίλου Πραγµατογνωµόνων CUNNINGHAM LINDSEY INTERNATIONAL, ο οποίος έχει πλέον συγχωνευθεί µε τον όµιλο SEDGWICK.

Σήµερα η εταιρεία ΠΑΣΚΑΛ & ΣΤΡΑΤΗΣ Α.Ε. είναι η µεγαλύτερη του είδους της στην Ελλάδα, τόσο σε αριθµό αναλαµβανόµενων υποθέσεων, όσο και σε κύκλο εργασιών, αλλά και σε αριθµό συνεργατών.

Έδρα και Μέτοχοι Επιχείρησης

Από την 1η Απριλίου 2009, η επιχείρηση λειτουργεί σε ιδιόκτητο χώρο επιφάνειας 500 τ.µ., εντός νεόδµητης οικοδοµής στη συµβολή των οδών Σωκράτους 249 και Λυσικράτους στην Καλλιθέα. Κύριοι µέτοχοι της εταιρείας είναι οι:

1. Παναγιώτης Στρατής
2. Νικόλαος Κάτικος
3. Ιωάννης Γαλάνης

Τα τελευταία πέντε χρόνια, νεότεροι συνεργάτες έγιναν µέτοχοι της εταιρείας και τώρα συµµετέχουν ενεργά στη διαχείρισή της. Η σταδιακή διεύρυνση των διαδικασιών διαχείρισης της εταιρείας και η συµµετοχή νεότερων συνεργατών, καθώς και οι συνεχείς ενέσεις τεχνογνωσίας από τους διεθνείς συνεργάτες µας CUNNINGHAM LINDSEY και SIRCUS, οδήγησαν τόσο στη µεταρρύθµιση των δοµών διαχείρισης, όσο και στην επέκταση των τοµέων των προσφερόµενων υπηρεσιών.

Δραστηριότητες

Η πολυετής εµπειρία και γνώση του εξειδικευµένου προσωπικού (αποτελούµενο από πολιτικούς µηχανικούς, µηχανολόγους µηχανικούς, αρχιτέκτονες µηχανικούς και χηµικούς µηχανικούς, οικονοµολόγους και πτυχιούχους λογιστές) κατατάσσει την εταιρεία µεταξύ των κορυφαίων του κλάδου.

Από µικρές ζηµίες σε κατοικίες και καταστήµατα, µέχρι ζηµίες µεγάλης έκτασης σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, το γραφείο χειρίζεται υποθέσεις ζηµιών από πυρκαγιά, σεισµό, κλοπή, θύελλα/καταιγίδα και συναφείς κινδύνους, καθώς και ζηµίες κατά τη διάρκεια µεταφορών και ζηµίες CAR/EAR. Είναι η µόνη εταιρεία στην Ελλάδα µε εξειδίκευση στις ζηµίες απώλειας κερδών.

Επίσης, µεγάλο µέρος των δραστηριοτήτων µας αποτελούν οι επιθεωρήσεις κινδύνων και εκτιµήσεις αξιών για ασφαλιστική χρήση, µε εστίαση σε εγκαταστάσεις µεγάλων βιοµηχανικών και εµπορικών επιχειρήσεων.

Οι δραστηριότητές µας κυµαίνονται σε όλο το φάσµα των υπηρεσιών διαχείρισης ζηµιών και κινδύνων, συµπεριλαµβανοµένων των επιστηµονικών συµβουλευτικών υπηρεσιών, ερευνών ανάλυσης βασικών αιτιών, καθώς και άλλων τοµέων ειδικών υπηρεσιών, ανάλογα µε τις ανάγκες του πελάτη.

Ηλίας Γαλάνης, Διευθύνων Σύµβουλος

Το γραφείο µας είναι το µεγαλύτερο στον τοµέα δραστηριότητάς του στην Ελλάδα, τόσο από άποψη όγκου εργασιών, όσο και από άποψη διατιθέµενου µόνιµου προσωπικού και εξειδικευµένων συνεργατών. Οι υπηρεσίες µας διακρίνονται για την εντιµότητα, την εµπειρία, την τεχνογνωσία και την επιστηµονική πληρότητα.

See Also

Η Εταιρεία µας από το έτος 2010 συνεργάζεται µε την CUNNINGHAM LINDSEY. Η συνεργασία µας αυτή µε την CUNNINGHAM LINDSEY, που είναι η µεγαλύτερη Εταιρεία πραγµατογνωµόνων σε όλο τον κόσµο, προσέθεσε στο γραφείο µας τεχνογνωσία και υποστήριξη για τη διαχείριση υποθέσεων ασφαλιζόµενων κινδύνων νέας γενιάς.

Νικόλαος Στρατής

Από την ίδρυση της Α.Ε. το έτος 2001 και έχοντας αποκτήσει την εµπιστοσύνη και επιλογή των Ασφαλιστικών Εταιρειών, στο γραφείο µας έχει ανατεθεί ο χειρισµός των µεγαλύτερων ζηµιών που έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και σε πολλές περιπτώσεις στο εξωτερικό.

Χρήστος Κάτικος

Πελάτες του γραφείου µας είναι το σύνολο των Ασφαλιστικών Εταιρειών (Ελληνικών και Πολυεθνικών) που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Αλεξάνδρα Στρατή

Στο γραφείο µας εργάζονται µόνιµα 21 πραγµατογνώµονες και 12 άτοµα διοικητικό προσωπικό. Σχεδόν το σύνολο του προσωπικού µας είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατης Σχολής.

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top