Now Reading
Πεδίο νέων εργασιών ανοίγουν οι ΕΠΥ

Πεδίο νέων εργασιών ανοίγουν οι ΕΠΥ

  • Μηνιαίως η παραγωγή ασφαλίστρων στο χαρτοφυλάκιο της Eurocover ανέρχεται σε 1,3 εκατ. ευρώ
Γιώργος Τσακίρης

Η ανάπτυξη δικτύων για Εταιρείες Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών αποτελεί δύσκολο εγχείρημα που απαιτεί ορθό σχεδιασμό, έρευνα αγορών του εξωτερικού και εν συνεχεία υλοποίηση ενός πλάνου για τη διάθεση των προϊόντων των εταιρειών αυτών στην Ελλάδα. Εκ των πραγμάτων συνεπάγεται ότι από πίσω υφίσταται μία ομάδα ανθρώπων με μεγάλη εμπειρία στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης και γνώση της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τις εταιρείες Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών. Σε αυτό τον τομέα δραστηριοποιείται αποκλειστικά εδώ και τρία χρόνια η Eurocover, έχοντας δημιουργήσει ένα μοντέλο ανάπτυξης το οποίο έχει δύο βασικούς άξονες, αφενός τη γεωγραφική και ποσοτική επέκταση των δικτύων των ΕΠΥ που επιλέγει να εκπροσωπεί, αφετέρου τη συνεχή στήριξη με εργαλεία, ενημέρωση και εκπαίδευση των συνεργατών σε όλη την Ελλάδα. Στο σχεδιασμό που γίνεται επενδύονται δυνάμεις και κεφάλαια σε όλους τους τομείς, ωστόσο δίνεται έμφαση στον προσανατολισμό των συνεργατών με τους οποίους υπάρχει συχνή επαφή διά ζώσης.

Στην Ελλάδα αυτήν τη στιγμή δραστηριοποιούνται περίπου 15 ΕΠΥ οι οποίες παρέχουν στην αγορά ασφάλισης οχημάτων χαμηλά ασφάλιστρα και κατ’ επέκταση ευκαιρίες μεγάλης διεύρυνσης των ασφαλιστικών εργασιών κάθε συνεργάτη. Υπολογίζεται ότι περίπου 1 στα 10 οχήματα, δηλαδή περίπου 600.000 με 650.000 οχήματα είναι αυτήν τη στιγμή ασφαλισμένα σε εταιρείες Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών και η τάση αυτή διευρύνεται συνεχώς. Σε αυτή την εξέλιξη έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο το γεγονός ότι με το νόμο 4583/2018 που αναφέρεται στην εποπτεία των ΕΠΥ διασφαλίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό πλέον ο καταναλωτής αλλά και ο διαμεσολαβητής που εκπροσωπεί τα συμφέροντα του ασφαλισμένου του. Δεν είναι τυχαίο που δεν καταγράφονται πλέον περιπτώσεις εταιρειών Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών που κλείνουν. Πλέον ο νομοθέτης έχει δημιουργήσει το νομικό πλαίσιο που διασφαλίζει τον καταναλωτή από το στάδιο της έναρξης λειτουργίας μιας ΕΠΥ και έχει ορίσει διαδικασίες για να προστατεύσει τον καταναλωτή. Για αυτό και προβλέπεται, μετά από συμφωνία των δύο εποπτικών αρχών, η Τράπεζα της Ελλάδος, σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα εποπτείας να ενεργεί σαν η κύρια αρχή.

Βασικό μέχρι τώρα πεδίο στο οποίο έχουν δημιουργήσει εργασίες οι ΕΠΥ είναι ο κλάδος Οχημάτων, ωστόσο σταδιακά υπάρχει επέκταση και σε άλλα ασφαλιστικά πεδία. Μέσα στον επόμενο χρόνο θα δούμε να αναπτύσσονται εργασίες και στους τομείς της Ασφάλισης Σκαφών αλλά και των Επαγγελματικών Ευθυνών. Και σταδιακά μέσα στην επόμενη πενταετία οι επιχειρήσεις Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών θα διεκδικήσουν μερίδια της εγχώριας αγοράς σε πολλούς κλάδους. Το τοπίο θα μεταβληθεί σε βάθος χρόνου και σε αυτό θα παίξουν ρόλο παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη των εταιρειών αυτών όπως:

See Also

  1. Ο προσανατολισμός μεγάλου μέρους της διαμεσολαβητικής αγοράς στις ΕΠΥ, προκειμένου να αυξήσουν τα έσοδά τους και να δώσουν τη δυνατότητα στους πελάτες που αναζητούν χαμηλότερο ασφάλιστρο να ασφαλίσουν όχι μόνο το όχημά τους αλλά και το σκάφος τους, την κατοικία, το cyber insurance, την αστική ευθύνη κ.ο.κ. Τα μικρά λειτουργικά κόστη που επιτρέπουν ανταγωνιστικότερα ασφάλιστρα και μεγαλύτερες απολαβές για τους διαμεσολαβητές.
  2. Η εμπειρία που υπάρχει πλέον από τις εταιρείες που εκπροσωπούν ΕΠΥ. Η μελέτη που προηγείται για τις εταιρείες αυτές, τα οικονομικά τους μεγέθη, η φήμη τους στη χώρα που έχουν την έδρα τους, η επαφή με τα στελέχη τους κ.ο.κ. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε την ικανότητα σαν επαγγελματίες να κρίνουμε τις εταιρείες και τα προϊόντα που φέρνουμε και εκπροσωπούμε.
  3. Η άμεση κινητοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος σε περίπτωση που υπάρξει καταγγελία ή πρόβλημα το οποίο έγκειται στην αρμοδιότητα της εποπτικής αρχής.
  4. Η σταδιακή ένταξη των εταιρειών αυτών στο Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού.
  5. Η εξοικείωση των διαμεσολαβητών με τη διάθεση προϊόντων ΕΠΥ αλλά και των ασφαλισμένων που μέχρι τώρα προβληματίζονταν λόγω της μη αναγνωρισιμότητας του brand name των εν λόγω εταιρειών.

Η ομάδα της Eurocover παρέχει σημαντικά κίνητρα ανάπτυξης στα γραφεία. Η εταιρεία εξυπηρετεί ένα χαρτοφυλάκιο που μηνιαίως ξεπερνά το 1.300.000 ευρώ σε παραγωγή ασφαλίστρων και πολύ σύντομα σχεδιάζει να επεκταθεί και σε άλλους ασφαλιστικούς κλάδους. Η ασφαλιστική αγορά μεταβάλλεται σε μεγάλο βαθμό με disruptions από διάφορους τομείς. Οι ΕΠΥ είναι και αυτές μία μορφή disruption που συντελείται αρκετά χρόνια στην ιδιωτική ασφάλιση. Η εκπροσώπηση ΕΠΥ στην Ελλάδα έχει περάσει από διάφορα στάδια και πλέον έχει αρχίσει και επεκτείνεται σε μεγάλο βαθμό γιατί συμφέρει το διαμεσολαβητή και τον ασφαλισμένο.

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top