Now Reading
Πού θα βασιστεί η ανάπτυξη της Διαμεσολάβησης

Πού θα βασιστεί η ανάπτυξη της Διαμεσολάβησης

  • Οι νέες μορφές επικοινωνίας, η ψηφιοποίηση διαδικασιών και η αξιοποίηση της ΑΙ παίζουν καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη των επαγγελματιών
Μιχάλης Τζωρτζωρής

Ποτέ στη σύγχρονη ιστορία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης η ανάγκη εξέλιξης, μετασχηματισμού, προσαρμογής και υιοθέτησης των αλλαγών δεν ήταν τόσο επιβεβλημένη. Μέσα σε έναν χρόνο ο κόσμος μας άλλαξε. Επαναπροσδιορίσαμε την αντίληψή μας για την αξία της ελευθερίας, την αξία της προσωπικής επαφής, την αξία της ασφάλειας. Αλλάξαμε τον τρόπο που εργαζόμαστε, που συναλλασσόμαστε, που εξελισσόμαστε. Πλέον όλοι μας βιώνουμε ένα εντελώς διαφορετικό «αύριο». Νιώθουμε τη δύναμη των κοινωνικών δικτύων. Αντιλαμβανόμαστε τη συγκέντρωση της ανθρώπινης γνώσης στην ψηφιοποίηση των πάντων. Και παρατηρούμε την τεχνητή νοημοσύνη να επιδρά καταλυτικά και να ανοίγει νέους ορίζοντες στις μεταφορές, στις επιστήμες, ακόμα και στη μακροβιότητα των ανθρώπων. Τα πάντα εξελίχθηκαν με φρενήρεις ρυθμούς, και οι επιχειρήσεις και ειδικότερα τα γραφεία της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης είναι πλέ- ον απόλυτα εξαρτημένα από την υιοθέτηση νέων πρακτικών που συνθέτουν ένα νέο επιχειρηματικό προφίλ.

Το 2021, με βάση παγκόσμιες μελέτες, θέτει 3 βασικούς άξονες που καθορίζουν το προφίλ του επαγγελματία ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Τρεις Πυλώνες που κρίνουν τη βιωσιμότητα, την αποτελεσματικότητα αλλά και το μέλλον όλων των εταιρειών διαμεσολάβησης σε υπηρεσίες ασφαλιστικών παροχών. Συνοπτικά σας παραθέτουμε:

Νέες Πρακτικές στον Τομέα της Επικοινωνίας (Improved Communication Processes)

Τα κανάλια επικοινωνίας (εσωτερικά και εξωτερικά) πολλαπλασιάστηκαν, έγιναν φιλικότερα και προσαρμόστηκαν στην εποχή μας. Μηδένισαν τις αποστάσεις και έδωσαν μια άλλη διάσταση στην ανάγκη της προσωπικής επαφής. Πλέον οι πελάτες μας εξοικειώθηκαν, επιθυμούν και επιλέγουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν πλατφόρμες επικοινωνίας (Viber, Zoom, Teams, Messenger, Skype κ.ά.). Η ανάγκη προσαρμογής μας είναι δεδομένη, καθώς η ευκολία στην επικοινωνία ενισχύει τις σχέσεις εμπιστοσύνης. Η χρήση των νέων μεθόδων είναι πιο οικεία, πολλές φορές περισσότερο αποτελεσματική, ενώ τελικώς βελτιώνει την παρεχόμενη υπηρεσία που είναι καθοριστική για όλους.

Η Ψηφιοποίηση είναι προαπαιτούμενο και όχι περιττή πολυτέλεια (Securing Sensitive Information – Collaboration and Outsourcing)

Στα σύγχρονα γραφεία τα αρχεία ψηφιοποιήθηκαν πλήρως και κρυπτογραφήθηκαν. Οι υπογραφές έγιναν ηλεκτρονικές και η λειτουργία paperless. Περάσαμε σε μια νέα εποχή διευρυμένης ανάγκης για προστασία των ευαίσθητων ή προσωπικών δεδομένων. Παράλληλα, αντιλαμβανόμαστε τη συνδρομή των Cloud Servers, οι συνεργάτες μας τόσο στις πωλήσεις όσο και στο backoffice απέκτησαν απομακρυσμένη πρόσβαση και τη δυνατότητα να μπορούν να εργασθούν από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Η συνεργασία των τμημάτων με διάφορα εργαλεία βελτιώνεται ενώ η αναζήτηση της πληροφορίας γίνεται ταχύτερη & αποτελεσματικότερη.

See Also
Carglass

Η συνδρομή των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης και τα προγράμματα διαχείρισης εργασιών (Increased Productivity & Artificial Intelligence)

Σημαντικές αλλαγές στη συνεργασία, την ενημέρωση και την αλληλεπίδραση των στελεχών των επιχειρήσεων προσδίδουν τα προγράμματα διαχείρισης εργασιών (Task Management). Πλέον οι αρμοδιότητες είναι καλύτερα καθορισμένες, καθώς και το χρονοδιάγραμμα ελέγχου και εξέλιξης μιας εργασίας (ανάληψης, αποζημίωσης, τροποποίησης κ.λπ.). Οι account managers εκμεταλλευόμενοι τη σύγχρονη τεχνολογία μπορούν πλέον να παρακολουθούν και να συντονίζουν πολύ αποτελεσματικότερα την ομάδα τους. Τελικώς, η ταχύτητα προσαρμογής είναι καθοριστική! Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές κατά το μετασχηματισμό τους δεν αρκεί να υιοθετούν απλά την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, αλλά τις περισσό- τερες φορές να επιδιώκουν να την παράγουν!

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top