Now Reading
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΤΕΙ ΤΟ ΤΑΜΠΟΥ ΓΙΑ ΣΔΙΤ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΤΕΙ ΤΟ ΤΑΜΠΟΥ ΓΙΑ ΣΔΙΤ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

  • Το νέο μοντέλο διαβίωσης επιβάλλει ένα μηχανισμό Υγείας, ο οποίος θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί όχι μόνο στην πίεση μιας πανδημίας, αλλά και στην εξυπηρέτηση των συνήθων περιστατικών

Το 2020 ήταν ένα πολύ δύσκολο έτος, με σοβαρές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της oικονομίας. Όμως, η Ασφαλιστική Αγορά στην Ελλάδα δεν επηρεάστηκε ιδιαίτερα τουλάχιστον σε επίπεδο εταιρειών, καθώς, τόσο οι ισολογισμοί, όσο και οι δείκτες φερεγγυότητας παρέμειναν ανεπηρέαστα.

Παράλληλα, οι εταιρείες επέδειξαν ότι διαθέτουν τόσο δυνατά αντανακλαστικά, που σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα κατάφεραν να δημιουργήσουν, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς για να συνεχίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Η ανθεκτικότητα αυτή, αποτυπώθηκε και στα στατιστικά αποτελέσματα της ΕΑΕΕ του έτους 2020. Ειδικότερα, για τις Ατομικές Ασφαλίσεις Υγείας – Ατυχημάτων & Ασθενειών προκύπτει μεταβολή 3,10% στην παραγωγή ασφαλίστρων σε σχέση με το 2019, ενώ το ποσοστό νέων εργασιών παρέμεινε στα ίδια επίπεδα.

Για την INTERLIFE Ασφαλιστική το 2020 έκλεισε με ιδιαίτερα υψηλή κερδοφορία, της τάξεως των 19,65 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερα σημαντικά χαρακτηρίζονται τα αποτελέσματα του Α΄ εξαμήνου του 2021, παρουσιάζοντας θετικό πρόσημο σε όλους τους δείκτες και υψηλή κερδοφορία της τάξεως των 13,10 εκατ. ευρώ, έναντι 1,09 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του έτους 2020.

Είναι βέβαιο, λοιπόν, ότι η INTERLIFE Ασφαλιστική με την επί 30 χρόνια συνετή διαχείριση των οικονομικών της, θα διατηρήσει την ανοδική της πορεία και την οικονομική της ευρωστία σε όλους τους κλάδους της ασφάλισης τα επόμενα έτη.

Γενικότερα, όμως, η κρίση της πανδημίας Covid-19 έδειξε πως το νέο μοντέλο διαβίωσης επιβάλλει ένα μηχανισμό Υγείας, ο οποίος θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί όχι μόνο στην πίεση μιας πανδημίας, αλλά και στην εξυπηρέτηση των συνήθων περιστατικών.

Μπορεί το Σύστημα Υγείας να υποστηρίχθηκε αποτελεσματικά, κατά την διάρκεια της πανδημίας από το κράτος, στόχος όμως θα πρέπει να είναι η δημιουργία μιας επωφελούς κατάστασης για το κράτος, τους πολίτες και τις Ασφαλιστικές Εταιρίες, είτε μέσω της ανάπτυξης της Ιδιωτικής Ασφάλισης είτε μέσω της σύμπραξης Δημόσιου Τομέα και Ιδιωτικής Ασφάλισης Υγείας.

Εν κατακλείδι, είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος Υγείας σε ένα πιο σύγχρονο σύστημα, στο οποίο θα καθορίζονται οι σχέσεις μεταξύ Ασφαλιστικών Εταιρειών και νοσοκομείων, αλλά και μέσω του οποίου θα παρέχονται και κίνητρα για τον καταναλωτή.

Η παραχώρηση κινήτρων π.χ. φορολογικών, κρίνεται κομβικής σημασίας και για την ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης των καταναλωτών.Τέλος, είναι επιτακτική ανάγκη να προχωρήσει άμεσα το σχέδιο των ΣΔΙΤ, όχι μόνο σε πιλοτικό επίπεδο όπως ισχύει σήμερα, αλλά σε πλήρη εφαρμογή. Ήρθε πλέον η ώρα, να καταρριφθεί το ταμπού της μη εφαρμογής των ΣΔΙΤ.

Οι συμπράξεις αυτές θα αποτελέσουν ένα πολύ σημαντικό μηχανισμό, με στόχο την παροχή καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών Υγείας και μεγαλύτερης πρόσβασης σε χαμηλότερο κόστος.

Παράλληλα, όμως, θα ήταν επωφελές και χρήσιμο να δούμε κάποιες από τις καλές περιπτώσεις ΣΔΙΤ του εξωτερικού.

1. Την αρχή στον τομέα της Υγείας έκανε το Ηνωμένο Βασίλειο το 1996, όπου υπογράφηκε η πρώτη σύμβαση για την κατασκευή, χρηματοδότηση και λειτουργία νοσοκομείου 1.000 κλινών, ενώ έχει βασίσει τη δομή του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποκλειστικά στην μορφή των ΣΔΙΤ.

2. Η Ιταλία αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αγορά συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα στην Υγεία και τη χώρα με τη μεγαλύτερη εμπειρία στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών μέσω συνεργασιών.

3. Η Γερμανία έχει εφαρμόσει ένα διπλό σύστημα χρηματοδότησης: φορολόγηση και εφαρμογή κλειστών ενοποιημένων νοσηλίων. Τα τελευταία δε χρόνια, επικρατεί στον τομέα της Υγείας μια τάση προς ιδιωτικοποίηση, συγχώνευση μονάδων και εξωτερικής ανάθεσης διαφόρων υπηρεσιών Υγείας.

See Also

Ο πλέον διαδεδομένος τύπος σύμπραξης που εφαρμόζεται στο σύστημα Υγείας είναι αυτό της διαμονής και των ολοκληρωμένων υπηρεσιών, όπως η κατασκευή υποδομών και η παροχή ακόμα και μη κλινικών και παρακλινικών υπηρεσιών (διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις).

4. Η Πορτογαλία διαθέτει ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία στις συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού τομέα Υγείας. Το 2002 ψηφίστηκε ο πρώτος νόμος για τις συμπράξεις στην Υγεία, μέσω του οποίου δρομολογήθηκε και το πρώτο κύμα συνεργασιών.

Το γεγονός ότι η Πορτογαλία κλήθηκε τα τελευταία χρόνια να ακολουθήσει συγκεκριμένες πολιτικές για τη συγκράτηση του κόστους, έχει ως αποτέλεσμα οποιαδήποτε πολιτική της απόφαση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας να μην επιφέρει καμία δημοσιονομική επίπτωση.

5. Τέλος, στην Ισπανία, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ΄90, νομοθετήθηκε η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο από τους Ιδιωτικούς φορείς.

Αυτό δε που χαρακτηρίζει το Ισπανικό Σύστημα Υγείας είναι ο αποκεντρωμένος ρόλος του κράτους, ο οποίος περιορίζεται μόνο στον καθορισμό της βασικής υγειονομικής πολιτικής ενώ στο σύστημα αυτό μπορούμε να διακρίνουμε διάφορες μορφές συμπράξεων.

Για παράδειγμα, συνάπτονται συμβάσεις μεταξύ περιφερειακών υπηρεσιών Υγείας και ιδιωτικών παρόχων για την διαχείριση υπηρεσιών ή άλλες που περιλαμβάνουν εξωτερική ανάθεση θεραπευτικών και διαγνωστικών διαδικασιών με στόχο τον περιορισμό του χρόνου αναμονής των ασθενών.

Ολοκληρώνοντας, κατανοούμε πως κάθε χώρα έχει κάτι να μας δείξει ως εμπειρία και καλή πρακτική στα ΣΔΙΤ.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top