Now Reading
Σε τρεις άξονες οι συνέπειες της πανδημίας στην αγορά

Σε τρεις άξονες οι συνέπειες της πανδημίας στην αγορά

  • Η αποτίμηση βάσει των σημερινών εκτιμήσεων μπορεί να φθάσει και τα USD 60 δισ. σε παγκόσμια κλίμακα
HDI-Talanx

Με δεδομένη την πρωτοφανή πανδημία που βιώνει ολόκληρος ο πλανήτης με την εξάπλωση της μολυσματικής ασθένειας (Covid-19) η HDI Global SE, βάσει του σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών που είχε εκπονήσει, συμμορφούμενη απόλυτα και με τις οδηγίες και τα μέτρα προστασίας που σχεδιάστηκαν από την Πολιτεία, εφάρμοσε κατά 100% το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας. Η τεχνική υποδομή ήταν ήδη πλήρως σε ετοιμότητα κι έτσι ήδη από 11/3 – με γνώμονα την προστασία της υγείας των εργαζομένων – η εργασία όλης της ομάδας διεξάγεται από το σπίτι. Παράλληλα, η ομάδα διαχείρισης κρίσης της HDI, σύμφωνα με το πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας της Εταιρείας, είναι έτοιμη να αντιδράσει σε όποια νεότερη εξέλιξη.

Από τα μέσα Φεβρουαρίου, για την προστασία όλων, είχαν ήδη διακοπεί οι διά ζώσης συναντήσεις, χωρίς να επηρεαστεί καθόλου η ροή των εργασιών μας. Ενώ άλλαξε η καθημερινότητά μας, επί της ουσίας δεν άλλαξε καθόλου η ποιότητα και η αμεσότητα της παροχής των υπηρεσιών μας. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, μέσω των σύγχρονων εργαλείων μηνυμάτων, διαμοιρασμού και τηλεδιασκέψεων, δημιουργήθηκαν virtual κοινότητες μεταξύ των υπαλλήλων αλλά και των κυριοτέρων συνεργατών μας οι οποίες πέρα από την λειτουργική τους χρήση, ενισχύουν καθημερινά το αίσθημα ενότητας και αλληλεγγύης προς αυτούς.

Η HDI εφάρμοσε κατά 100% το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας

Οι επιπτώσεις από την πανδημία ανάγονται σε τρεις βασικούς άξονες: (α) τις άμεσες αξιώσεις από ασφαλισμένους που θα κληθεί η ασφαλιστική βιομηχανία να εγγράψει / αποθεματοποιήσει και να υπερασπιστεί ή/και να καταβάλει τελικά ως αποζημίωση, (β) τη μείωση του όγκου των ασφαλίστρων καθώς αρκετοί πελάτες (λόγω της επακόλουθης οικονομικής ύφεσης) θα καταγράψουν μικρότερους τζίρους ή ασφαλισμένες αξίες λόγω μειωμένης δραστηριότητας, και (γ) τις απομειώσεις της αξίας του χαρτοφυλακίου επενδύσεων που εμφανίζονται στους ισολογισμούς τους. Παρ’ όλο που η κατάσταση διέπεται από μεγάλη αβεβαιότητα, σε συνάρτηση με το χρόνο ισχύς αυστηρών ή πιο χαλαρών μέτρων κοινωνικού αποκλεισμού, υφίστανται 4 σενάρια (αισιόδοξο, μετριοπαθές, απαισιόδοξο, καταστροφικό). Η αποτίμηση βάσει των σημερινών εκτιμήσεων μπορεί να φθάσει και τα USD 60 δισ. σε παγκόσμια κλίμακα. Όμως, όλα τα νούμερα είναι απολύτως ενδεικτικά καθώς δεν υπάρχει προηγούμενο ιστορικό πανδημίας και μάλιστα σε περιβάλλον οικονομικής παγκοσμιοποίησης και αλληλεξάρτησης.

Η HDI δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην αγορά Β2Β μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Σαφώς, κάθε αλλαγή στις κοινωνικο-οικονομικές και συμπεριφορικές συνθήκες, επιφέρει στρατηγική και επιχειρησιακή αλλαγή στην πολιτική underwriting και εμπορικής στόχευσης. Παρόλο που η θεμελιώδης μας στρατηγική (να υποστηρίζουμε και να προστατεύουμε τους πελάτες μας από το αναπάντεχο και να διακονούμε έτσι την επιχειρηματικότητα) παραμένει διαχρονικά αναλλοίωτη, προσπαθούμε συνεχώς να επικαιροποιούμε τις πολιτικές μας και να προσαρμοζόμαστε πάντα στις πραγματικές συνθήκες κινδύνου. Αυτό έχει επίπτωση τόσο στο εύρος της παρεχόμενης κάλυψης όσο και στο κόστος που αυτή προσφέρεται. Η πρόκληση της τωρινής συγκυρίας είναι ότι, ήδη από πλευράς κερδοφορίας ο κλάδος των επιχειρηματικών ασφαλίσεων είναι επί πολλά χρόνια «στο όριο», καταγράφοντας αρνητικά τεχνικά αποτελέσματα διεθνώς. Η ασφαλιστική αγορά ήδη από το 2018/2019 βαίνει διορθωτικά και αυτή η τάση θα συνεχιστεί για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Όμως, καθώς η κατάσταση είναι δυναμική και εξελίσσεται, είναι πολύ νωρίς ακόμη για να αποκρυσταλλωθεί συγκεκριμένη πολιτική με λεπτομέρειες κι έτσι κάθε περίπτωση εξετάζεται βάσει των ειδικών χαρακτηριστικών και συνθηκών εκάστης.

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top