Now Reading
Σημαντική η απήχηση των νέων προγραμμάτων Ομαδικής Ασφάλισης της INTERAMERICAN

Σημαντική η απήχηση των νέων προγραμμάτων Ομαδικής Ασφάλισης της INTERAMERICAN

  • Η παροχή ομαδικής κάλυψης της υγείας είναι επένδυση για κάθε επιχείρηση στην αξία του ανθρώπινου κεφαλαίου
INTERAMERICAN

Στα οφέλη που απορρέουν από τις ομαδικές ασφαλίσεις για τις επιχειρήσεις και το προσωπικό τους, καθώς και στις τάσεις που καταγράφονται στην αγορά αναφέρεται ο Γιώργος Πλωμαρίτης, Group Business Manager της INTERAMERICAN. Επίσης, το στέλεχος της Εταιρείας υπογραμμίζει τα σημαντικά πλεονεκτήματα των νέων προγραμμάτων «Managed Care Plan» για την ολοκληρωμένη διαχείριση της υγείας των εργαζομένων της συμβαλλόμενης επιχείρησης.

Το 2020 ήταν ένα δύσκολο έτος για τις επιχειρήσεις. Πώς κινήθηκε η αγορά των Ομαδικών Ασφαλίσεων;

Το 2020 ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά για τις περισσότερες επιχειρήσεις, που προσπάθησαν να προσαρμοστούν σε ένα πρωτόγνωρο περιβάλλον. Είναι γεγονός ότι κάποιοι οικονομικοί κλάδοι –όπως ο τουρισμός, η εστίαση και το εμπόριο– έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό, ενώ ορισμένοι κλάδοι ευνοήθηκαν από τη συγκυρία της πανδημίας, παρουσιάζοντας ανάπτυξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτό το ευμετάβλητο και ασταθές περιβάλλον οι επιχειρήσεις που προσφέρουν κάλυψη στους εργαζόμενους μέσω ομαδικής ασφάλισης διατήρησαν στη συντριπτική πλειονότητα τα προγράμματά τους. Παράλληλα, υπήρξαν και πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες ακόμη και εν μέσω κρίσης αποφάσισαν, για πρώτη φορά, να προχωρήσουν στη σύναψη προγράμματος στηρίζοντας το προσωπικό τους με ασφαλιστική κάλυψη και ενισχύοντας την αισιοδοξία τους για το μέλλον.

Άλλαξε η πανδημική κρίση πιστεύετε την κουλτούρα των πολιτών για την ιδιωτική ασφάλιση;

Από τα μέσα του 2020, παρά την οικονομική κρίση, παρατηρείται μια «στροφή» των πολιτών προς την ιδιωτική ασφάλιση. Η πανδημία ήταν η αφορμή να αντιληφθούν την αξία της υγείας και πόσο εύκολα αυτή μπορεί να κλονιστεί από τη μια στιγμή στην άλλη. Το γεγονός αυτό παρατηρήθηκε ιδιαίτερα στα ατομικά συμβόλαια, αλλά και στη διάθεση ασφαλισμένων με Ομαδικό Πρόγραμμα, των οποίων η ζήτηση για τη μετατροπή των συμβολαίων τους σε ατομικά, ήταν αξιοσημείωτη. Με την ιδιωτική ασφάλιση, ο ασφαλισμένος έχει την επιλογή να πραγματοποιήσει τις εξετάσεις ή τη νοσηλεία του σε ασφαλές περιβάλλον, λαμβάνοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με άμεση και ταχύτατη ανταπόκριση, χωρίς αναμονές. Η ιδιωτική ασφάλιση δεν θεωρείται πλέον είδος πολυτελείας, αλλά η βέλτιστη λύση κάλυψης των αναγκών για τη φροντίδα της υγείας.

Εν μέσω πανδημίας, οι εργοδότες ζητούν Ομαδικά Προγράμματα Ασφάλισης για τους εργαζομένους τους και για ποιες καλύψεις ενδιαφέρονται;

Στο σημερινό δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον και στην Ελλάδα και στην ιδιαίτερη συγκυρία της υγειονομικής, κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, ένα πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης αποτελεί πράξη υψηλής κοινωνικής ευθύνης για κάθε εργοδότη. Ας μην παραβλέπουμε το γεγονός ότι η δαπάνη είναι σχετικά χαμηλή, ενώ η παροχή και τα προνόμια για τον εργαζόμενο και την επιχείρηση είναι πολλαπλά, λαμβανομένου υπ’ όψιν και του φορολογικού κινήτρου για την επιχείρηση. Παρότι η πανδημία συνεχίζεται και το μέλλον δεν είναι προβλέψιμο, πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις απέκτησαν προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης. Αυτό αποδεικνύει ότι τα αντανακλαστικά βιωσιμότητας δίνουν για τους εργοδότες προβάδισμα στην αξία των εργαζομένων τους. Δεδομένων των συνθηκών, τα προγράμματα που παρέχουν κάλυψη Ζωής και Υγείας είναι τα πλέον δημοφιλή. Οι ασφαλιστικές εταιρείες ανέκαθεν ήταν δίπλα στην επιχείρηση τόσο με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, όσο και με λύσεις και προτάσεις σε κάθε πρόβλημα του επιχειρηματία. Έτσι, με την καθοδήγηση της ασφαλιστικής εταιρείας, όσες επιχειρήσεις έχουν υποστεί μεγαλύτερη πίεση σχεδιάζουν εναλλακτικά προγράμματα με μικρότερο κόστος, αλλά με παροχές ουσιαστικής κάλυψης του προσωπικού τους.

See Also

Οι δραστηριότητες της INTERAMERICAN στις Ομαδικές Ασφαλίσεις πώς πηγαίνουν αυτή την περίοδο;

Η INTERAMERICAN, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ανάπτυξη του τομέα Υγείας, συνεχίζει να επενδύει σε ιδιόκτητες υποδομές και υπηρεσίες, ενώ παράλληλα εκσυγχρονίζει τα προγράμματά της. Το 2020 η Εταιρεία παρουσίασε μία νέα, καινοτόμο πρόταση ομαδικής ασφάλισης Ζωής & Υγείας. Τα προγράμματα Managed Care Plan (MCP) παρέχουν συντονισμένη και ολοκληρωμένη διαχείριση της υγείας κάθε εργαζομένου σε συμβαλλόμενη επιχείρηση, με βασικό πυλώνα υπηρεσιών τις ιδιόκτητες υποδομές της Εταιρείας: τη γενική κλινική Αθηναϊκή Mediclinic και τα δύο πολυϊατρεία Medifirst, συνδυαστικά με άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα και δίκτυα πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Επιπλέον, συντελούν σημαντικά στη μείωση του ασφαλιστικού κόστους για τον εργοδότη και συνεπώς, στη βιωσιμότητα του προγράμματος, διατηρώντας υψηλό επίπεδο παροχών και εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων. Επίσης, έχουν υψηλή απήχηση στις επιχειρήσεις και στα δίκτυα διανομής, δεδομένου ότι αναγνωρίζονται το κύρος, η αξιοπιστία και η πολυετής τεχνογνωσία της INTERAMERICAN στον Κλάδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο δείκτης Net Promoters Score (NPS) που αφορά κυρίως την πρόθεση σύστασης της εταιρείας σε τρίτους από συμβαλλομένους με ομαδικό συμβόλαιο, ανέρχεται σε 49,7. Επισημαίνεται ότι στον τομέα των Ομαδικών Ασφαλίσεων, η Εταιρεία κατά το 2020 κατέβαλε 22 εκατ. ευρώ σε 103.714 περιπτώσεις ασφαλισμένων με ομαδικά συμβόλαια Ζωής-Υγείας και Ζημιών, που ήταν και οι περισσότερες – 14,1 εκατ. σε 85.634 περιπτώσεις – καθώς και σε Υγείας τύπου Medisystem και σε συνταξιοδοτικά.

Τι σημαίνει στην πράξη για τον εργαζόμενο να έχει ένα Ομαδικό Πρόγραμμα Υγείας;

Η Ομαδική Ασφάλιση είναι μία σημαντική παροχή με υψηλή αξία για τον εργαζόμενο. Σύμφωνα με έρευνες προκύπτει ότι πέραν των απολαβών, το Ομαδικό Ασφαλιστήριο για τους εργαζόμενους βρίσκεται στην πρώτη θέση, ως η σημαντικότερη παροχή της εργοδοσίας προς αυτούς. Παίρνοντας Ομαδική Ασφάλιση, ένας εργαζόμενος πείθεται ότι η εταιρεία του αναγνωρίζει τη συμμετοχή του στην επίτευξη των στόχων της. Αισθάνεται μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και δέσμευση προς τον εργοδότη του, ενώ οφέλη έχει και η οικογένειά του, δεδομένου ότι στα ομαδικά προγράμματα παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης των μελών της με πολύ χαμηλό κόστος.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top