Now Reading
Σημαντικό εργαλείο για τους εργοδότες τα Ομαδικά Συμβόλαια

Σημαντικό εργαλείο για τους εργοδότες τα Ομαδικά Συμβόλαια

  • Παρέχουν κίνητρο παραμονής προς το εξειδικευμένο στελεχιακό προσωπικό των επιχειρήσεων

Στο τμήμα Ομαδικών Ασφαλίσεων η ΝΝ Hellas έχει επενδύσει στρατηγικά τα τελευταία 3 χρόνια, τόσο σε θέματα ανάπτυξης υποδομών όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να εκμεταλλευτεί αφενός την ηγετική της θέση στη Ζωή και αφετέρου το υπό διαμόρφωση περιβάλλον, που παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης του Κλάδου.

Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, η Εταιρεία συνέχισε τη δυναμική της ανάπτυξη και το 2019, προσθέτοντας στο ευρύ πλέον χαρτοφυλάκιό της 66 νέους οργανισμούς, οι οποίοι μας εμπιστεύτηκαν για την ασφάλιση του προσωπικού τους. Αξίζει δε να σημειωθεί πως ο δείκτης ανανεώσεων του χαρτοφυλακίου μας κινήθηκε στο επίπεδο του 99%, γεγονός που αποδεικνύει την ανταπόκρισή μας στις προσδοκίες των ασφαλισμένων μας, ενισχύοντας έτσι την εμπιστοσύνη των πελατών. Οι στόχοι για το 2020 παραμένουν υψηλοί.

Η NN Hellas έχει χαράξει μία δυναμική στρατηγική ανάπτυξης του Τμήματος Ομαδικών Ασφαλίσεων, στοχεύοντας έτσι σε νέα ρεκόρ επιδόσεων, που θα εδραιώσουν το brand και σε αυτό τον τομέα της αγοράς.

Τα Ομαδικά Συμβόλαια προσελκύουν προσωπικό υψηλών προδιαγραφών

Οι εταιρείες γνωρίζουν πως το κύριο συστατικό της επιτυχίας τους είναι το ανθρώπινο δυναμικό τους. Στόχος τους είναι είτε η προσέλκυση νέου είτε η διατήρηση του ήδη υπάρχοντος. Οι Ομαδικές Ασφαλίσεις αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για τους εργοδότες στην προσπάθεια αυτή, καθώς, μέσω αυτών, μπορούν να προσελκύσουν προσωπικό υψηλών προδιαγραφών.

Η NN Hellas έχει χαράξει μία δυναμική στρατηγική ανάπτυξης του Τμήματος Ομαδικών Ασφαλίσεων, στοχεύοντας έτσι σε νέα ρεκόρ επιδόσεων

Ταυτόχρονα, παρέχουν κίνητρο παραμονής προς το εξειδικευμένο στελεχιακό προσωπικό τους, αφού πρόκειται για έμπρακτη απόδειξη του ενδιαφέροντός τους, ενώ συντελούν στην περαιτέρω βελτίωση της εταιρικής κουλτούρας και φήμης τους. Με δεδομένο το γενικότερο προβληματικό περιβάλλον στο χώρο της Υγείας και των Συντάξεων, τα Ομαδικά Προγράμματα έρχονται να συμπληρώσουν τα όποια κενά, με τρόπο οικονομικό, αλλά και εξειδικευμένο, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης, καθησυχάζοντας τους υπαλλήλους για την όποια ανησυχία τους και διατηρώντας τους αφοσιωμένους και παραγωγικούς.

Το cross selling μέσω των Ομαδικών Ασφαλίσεων

Τα Ομαδικά Ασφαλιστήρια δεν υποκαθιστούν την κοινωνική ασφάλιση, αλλά, αντιθέτως, την συμπληρώνουν και την βελτιώνουν. Λειτουργούν ως ιδανική λύση προκειμένου να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των εργαζομένων, αναφορικά πάντα με τους βασικούς κινδύνους, που οι ίδιοι ή τα μέλη της οικογένειάς τους μπορούν να αντιμετωπίσουν στη ζωή τους.

Συνακόλουθα, η κατάλληλη αξιοποίησή τους, σε συνδυασμό με τα ατομικά ασφαλιστήρια, προσφέρουν τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους να απολαμβάνουν τα προνόμια μιας πλήρους και οικονομικής ταυτόχρονα ασφάλισης.

Στην ΝΝ Hellas έχουμε την κατάλληλη τεχνογνωσία, η οποία σε συνδυασμό με τις αξίες μας «Νοιαζόμαστε, Είμαστε ξεκάθαροι, Δεσμευόμαστε», μας βοηθά να σχεδιάζουμε εξειδικευμένες λύσεις, που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των πελατών μας, προσφέροντας μία πλήρη γκάμα προϊόντων & υπηρεσιών, ειδικά μελετημένες για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης που παρέχουν ταυτόχρονα πολλαπλά οφέλη.

Η στρατηγική του Κλάδου στα Ομαδικά Προγράμματα μετά την επικείμενη μεταρρύθμιση

Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες αλλαγές του σχετικού νομοσχεδίου αναφορικά με τις επικουρικές συντάξεις, φαίνεται πως θα υπάρξει χώρος για την ιδιωτική ασφάλιση στην επενδυτική διαχείριση των Ατομικών Λογαριασμών των ασφαλισμένων. Αναμένεται δε θετική ανταπόκριση της Πολιτείας σε ό,τι αφορά την εξομοίωση της φορολογικής μεταχείρισης των Επαγγελματικών Ταμείων και των Ομαδικών Ασφαλιστηρίων.

Οι νέες μεταρρυθμίσεις θα προκαλέσουν αντίστοιχα και την ανάλογη προσαρμογή των ασφαλιστικών εταιρειών, με στόχο την επαρκή κάλυψη των σύγχρονων αναγκών των πολιτών.

Σύγχρονα προϊόντα και καινοτόμες λύσεις

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπου οι ανάγκες των καταναλωτών αναπροσαρμόζονται, η ασφαλιστική αγορά καλείται να προσφέρει σύγχρονα προϊόντα και καινοτόμες λύσεις που θα ανταποκρίνονται στο νέο αυτό πλαίσιο. Στην ΝΝ Hellas θέτουμε ψηλά τον πήχη και κατευθύνουμε όλες μας τις προσπάθειες γύρω από τη νέα τεχνολογία και την καινοτομία, προκειμένου να επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας προς τους ασφαλισμένους μας.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top