Now Reading
Στα προ πανδημίας επίπεδα το ύψος των ασφαλίστρων

Στα προ πανδημίας επίπεδα το ύψος των ασφαλίστρων

  • Στον κλάδο της Αστικής Ευθύνης αρκετές ασφαλιζόμενες επιχειρήσεις που ανήκουν στους άμεσα πληττόμενους κλάδους ζητούν μείωση των ορίων ασφάλισης ή και των ασφαλίστρων
Work with documents and discussion at coronavirus. Guy and woman in protective masks are looking at paper, close up, blurred, focus on african american lady typing on laptop at workplace in office interior

Στην επίδραση του Covid-19 στην τιμολόγηση προϊόντων και την ασφάλιση επιχειρήσεων αναφέρεται η Θεοφανώ Κελέκη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αναλήψεων Πυρός & Λοιπών Γενικών Κλάδων στην Εθνική Ασφαλιστική. Όπως εξηγεί η διεθνής ασφαλιστική αγορά μετά τη μέτρηση των επιπτώσεων του κορωνοϊού, θα μελετήσει τις προϋποθέσεις και ίσως να δημιουργήσει κάποια νέα προϊόντα που θα συνδέονται με την κάλυψη της πανδημίας.

Σε ποιο βαθμό η πανδημία έχει επηρεάσει την τιμολόγηση των προγραμμάτων;

Η εμφάνιση της πανδημίας έχει επηρεάσει σημαντικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων, επιφέροντας σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομική τους κατάσταση. Είναι γεγονός ότι η πανδημία έπληξε σε μεγάλο βαθμό την παγκόσμια ασφαλιστική και αντασφαλιστική αγορά και, σε συνδυασμό με την αύξηση των φυσικών καταστροφών σε όλο τον κόσμο, οδήγησε στην άνοδο του κόστους αντασφάλισης. Παρόλα αυτά όμως, καθώς οι μεταδοτικές/μολυσματικές νόσοι ούτως ή άλλως δεν αποτελούσαν και συνεχίζουν να μην αποτελούν καλυπτόμενους κινδύνους στα ασφαλιστήρια του Κλάδου Περιουσίας, η Εταιρεία μας επέλεξε κατά βάση να μη μετακυλήσει το κόστος αυτό στα ασφαλιστικά της προγράμματα και να διατηρήσει το ύψος των ασφαλίστρων στα προ της πανδημίας επίπεδα. Στον κλάδο της Αστικής Ευθύνης και λόγω του παρατεταμένου lockdown, αρκετές ασφαλιζόμενες επιχειρήσεις που ανήκουν στους άμεσα πληττόμενους κλάδους της οικονομίας (Εστίαση, Τουρισμός, Ψυχαγωγία, κ.ά.) ζητούν μείωση των ορίων ασφάλισης ή/και των ασφαλίστρων λόγω χαμηλού υπαρκτού κινδύνου. Με την επιστροφή στην κανονικότητα και όταν πλέον η «αγορά» ανοίξει εντελώς, θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν άμεσα τα όρια καλύψεων και τα ασφάλιστρα, προκειμένου να αντανακλούν την πραγματική έκθεση στον κίνδυνο. Επίσης, αναφορικά με τον κλάδο πλοίων – πληρωμάτων, οι δευτερογενείς επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική υγεία των ναυτικών από την παρατεταμένη παρουσία πάνω στο πλοίο λόγω περιορισμών στην κινητικότητα, και η δυσκολία στην αλλαγή στις βάρδιες, ίσως παρουσιαστούν με τη μορφή αυξανόμενων απαιτήσεων νοσοκομειακών ή εξωνοσοκομειακών εξόδων.

Έχουν υπάρξει νέοι κίνδυνοι μέσα από την πανδημία που οδηγούν στην αναπροσαρμογή των καλύψεων;

Άμεσα δεν έχουν υπάρξει νέοι κίνδυνοι. Έμμεσα όμως και λόγω του lockdown που επιβλήθηκε εξαιτίας της πανδημίας παρατηρήθηκαν ζημιές σε χώρους ή/και επιχειρήσεις που λόγω δραστηριότητας παρέμεναν κλειστές και βασικά μη στελεχωμένες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ενδεικτικά, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εστίαση και εκπαιδευτικές μονάδες πάσης φύσεως έμειναν για μεγάλα διαστήματα ανενεργές, με αποτέλεσμα να καταγράφονται υλικές ζημιές από αιτίες όπως κλοπή, βανδαλισμό κ.ά. Στις περιπτώσεις αυτές ενδεχομένως το πλαίσιο κάλυψης (καλύψεις – απαλλαγές – ειδικές πρόσθετες συμφωνίες) να χρήζει επανεξέτασης ή/και αναπροσαρμογής στο προσεχές διάστημα. Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί και η άμεση αντίδραση της ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής αγοράς με την οριζόντια εφαρμογή νέων εξαιρέσεων –όπως της εξαίρεσης των ζημιών/ευθυνών από μολυσματικές & μεταδοτικές νόσους. Στο άμεσο μέλλον, ενδεχομένως να κληθούμε να εξετάσουμε ως Ασφαλιστική Αγορά τις ανάγκες για κάλυψη τέτοιων γεγονότων που όπως είδαμε από την εμπειρία του Covid-19 μπορούν να ανατρέψουν την επιχειρηματική δράση ολόκληρων κλάδων της Οικονομίας.

Θα θέλαμε δε να αναφέρουμε ότι, ανάλογες ενέργειες έχουν γίνει για την αντιμετώπιση των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και πλέον αποτελεί επιτακτική ανάγκη παροχής της εν λόγω κάλυψης, κυρίως μετά το τεράστιο άλμα που έγινε με τη χρήση του διαδικτύου και εν γένει των ψηφιακών μέσων, όπως και την εξ αποστάσεως εργασία, που σίγουρα αύξησε αισθητά τον κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων, κάλυψη η οποία παρέχεται κυρίως με μεμονωμένα ασφαλιστήρια. Η διεθνής ασφαλιστική και αντασφαλιστική αγορά αναμένεται μελλοντικά – αφού θα έχουν μετρηθεί οι επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 – να μελετήσει τις προϋποθέσεις και ίσως να δημιουργήσει κάποια νέα προϊόντα που θα συνδέονται με την κάλυψη της πανδημίας, σαν ανάγκη να ανταποκριθεί στους κινδύνους που προέκυψαν ως απόρροια της τελευταίας αυτής πανδημίας. Οι νέες τεχνολογίες και ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα είναι βασικοί αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια. Ωστόσο, όπως προαναφέρεται, η πρώτη αντίδραση της παγκόσμιας ασφαλιστικής & αντασφαλιστικής αγοράς, προκειμένου να διασφαλίσει τη βιωσιμότητά της ήταν να αποσαφηνίσει το εύρος των καλύψεων για τις οποίες είχε προεισπράξει ασφάλιστρα σύμφωνα με τη λειτουργία της. Έτσι ανέπτυξε συγκεκριμένα λεκτικά των καλύψεων για το εύρος των υφιστάμενα ασφαλισμένων καλύψεων.

Έχει μεγαλώσει ή μικρύνει ο όγκος των ασφαλιζομένων κεφαλαίων;

Στον κλάδο Περιουσίας τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια για τις Υλικές Ζημιές δεν επηρεάστηκαν σημαντικά, ενώ στην Απώλεια Κερδών παρατηρήθηκε μείωση των ασφαλιζομένων κεφαλαίων ακόμα και ακυρώσεις συμβολαίων, ιδιαίτερα σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας που επλήγησαν σοβαρά κατά την περίοδο της Πανδημίας –όπως Τουρισμός, Ψυχαγωγία, Εστίαση, κ.ά.– ακόμα και σε ιδιωτικές νοσηλευτικές μονάδες που λόγω κρατικής απόφασης από γενικές κλινικές μετατράπηκαν σε κλινικές Covid-19 με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πορεία των εργασιών τους (για το τρέχον έτος ή για την πρόβλεψη των κερδών για τα επόμενα έτη). Με τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα, αναμένουμε σταδιακή επανάκαμψη του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων και αντίστοιχα αύξηση των προς ασφάλιση κεφαλαίων στα προ της πανδημίας επίπεδα. Στον κλάδο της Αστικής Ευθύνης, όπως προαναφέρθηκε, υπάρχουν αιτήματα για μειώσεις ορίων κάλυψης, τα οποία όμως αναμένεται να επανέλθουν μετά το άνοιγμα της αγοράς.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top