Now Reading
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μελετώντας τα όσα ειπώθηκαν στο φετινό ασφαλιστικό και αντασφαλιστικό συνέδριο της ΕΑΕΕ στην Ύδρα, ξεχωρίζουµε, µεταξύ άλλων, µια εκ των αναφορών που έγινε για τις ασφαλιστικές  “κοινότητες αλληλεγγύης” από τον Thilo Herrmannsdörfer, Market Head P&C Greece, Cyprus, Malta, Turkey στη Swiss Re.

Όπως τόνισε ο ίδιος, η πρόληψη και  ο µετριασµός του κινδύνου παίζει καθοριστικό ρόλο. “Πρέπει να κάνουµε διάλογο µε τις κυβερνήσεις για να δηµιουργηθεί ένα πλαίσιο ώστε οι άνθρωποι να µπορούν να προστατεύονται µέσα από τη συνεργασία”.

Ορθή η τοποθέτησή του, ωστόσο το ζητούµενο για τις συνεργατικές ενέργειες είναι να πρεσβεύουν την ίδια άποψη τουλάχιστον δύο µέρη. Στις µεγάλες ευρωπαϊκές οικονοµίες είναι σύνηθες αγορά και πολιτεία να συνοµιλούν  και να δίνουν από κοινού λύσεις σε κοινωνικά ζητήµατα.
Στην Ελλάδα όµως…;

Στην Ελλάδα, είναι βέβαιο ότι η… αντισυµβαλλόµενη πλευρά, η πολιτεία, είτε δεν «ακούει», είτε δεν θέλει να «ακούσει», είτε επιµένει να σκέπτεται µόνο µε πολιτικούς όρους. Κατά συνέπεια, το ζητούµενο για την ασφαλιστική αγορά είναι να θέσει το ζήτηµα της συνεργατικότητας, των Σ∆ΙΤ δηλαδή, από µηδενική βάση.

Να βγει και να «φωνάξει», µε στοιχεία και µε επιχειρήµατα, για  την αναγκαιότητα των συνεργειών, κάνοντας χρήση όλων των µέσων που προσφέρει ο χώρος της επικοινωνίας. ∆είτε για παράδειγµα τι συµβαίνει στη Βρετανία, όπου ασφαλιστική αγορά και κυβέρνηση προσανατολίζονται στη δηµιουργία ενός fund για την αντιµετώπιση των πανδηµιών.

To fund θα λειτουργήσει στο πρότυπο του αντιτροµοκρατικού αντασφαλιστικού “Pool Re”, θα  ονοµάζεται Pandemic Re και σαν εξέλιξη ήδη στηρίζεται από την κυβέρνηση. Η ανωτέρω προσπάθεια στοχεύει σ΄ ένα Σ∆ΙΤ µε την ευρύτερη έννοια του όρου και υποστηρίζεται σε µια χώρα όπου ασφαλιστική αγορά και κυβέρνηση συνοµιλούν καθηµερινά, µε τους πολίτες να αντιλαµβάνονται την έννοια, τη σηµασία και την αξία της ασφάλισης. Στην Ελλάδα…;

Στη Βρετανία κάθε πρόταση  προερχόµενη από την ασφαλιστική αγορά ακούγεται, αξιολογείται. Ξέρετε γιατί;

Γιατί ο κλάδος συµµετέχει στην πρώτη γραµµή των αποζηµιώσεων σε περιπτώσεις καταστροφών και δεν… φοβάται να θέσει όλα τα θέµατα ανοικτά, διότι πολίτες και κυβέρνηση έχουν «εκπαιδευτεί» να «ακούνε». Στη Βρετανία αποτελεί… καθηµερινότητα τα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς να τοποθετούνται δηµόσια και
παρεµβατικά για κοινωνικά ζητήµατα, πάντα στη λογική της συµβολής του κλάδου για την επίλυσή τους.
Στην Ελλάδα πώς αντιδρά ο πολίτης;

Μάλιστα, στη Βρετανία δεν αποτέλεσε ταµπού η άποψη ότι «ο ασφαλιστικός κλάδος πρέπει να µπει µπροστά
όσον αφορά την αντιµετώπιση των επιπτώσεων του Covid-19, να αποζηµιώσει άµεσα και να συνεχίσει να επιτελεί το ρόλο του, παρέχοντας ασφαλιστική προστασία στους πολίτες και τις επιχειρήσεις».

Ο Stephen Catlin, CEO της Convex Group και επικεφαλής της οµάδας εργασίας που συστάθηκε προς αναζήτηση λύσεων για µελλοντικές πανδηµίες, δήλωσε:

«Απαιτείται να δώσουµε απαντήσεις για τις µελλοντικές πανδηµίες και αυτή η συγκεκριµένη οµάδα έχει να συνενώσει πολλά χρόνια ασφαλιστικής εµπειρίας».

Με την τοποθέτησή του αυτή προκάλεσε προφανώς το ακροατήριό του να τοποθετηθεί και κυρίως να δράσει προληπτικά.

See Also

Αυτά, σε µια χώρα που η ασφαλιστική αγορά βρίσκεται ψηλά στη συνείδηση όλων. Στην Ελλάδα τι συµβαίνει;

Στο συνέδριο της Ύδρας, τώρα, ο Olav Jones, Deputy Director General & Director Economics and Finance στην Insurance Europe, τόνισε ότι «µέσα  από την εκπαίδευση θα µπορέσουν οι πολίτες να αντιληφθούν τον ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης».

Μόνο που στη χώρα µας µάθηµα περί της ιδιωτικής ασφάλισης δεν υφίσταται στα σχολεία, πανεπιστηµιακή σχολή επίσης δεν υπάρχει, ενώ… άφαντος είναι ο ασφαλιστής από τα προγράµµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού. Η αγορά έχει, ωστόσο, θεσπίσει την ηµέρα της ιδιωτικής ασφάλισης, όµως ως γεγονός, παρ΄ ότι χρόνια τώρα εορτάζεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες, όπως και από την ΕΑΕΕ, δεν έχει περάσει στη συνείδηση του µέσου πολίτη. ∆υστυχώς, στην Ελλάδα δεν είναι τίποτα τυχαίο;

Τι να πούµε… Ελπίζουµε να πιάσει τόπο η ευχή – προσδοκία που εξέφρασε ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, µιλώντας σε webi-nar που οργάνωσε η Ένωση πριν το Συνέδριο στην Ύδρα. Όπως είπε:
«Ο κόσµος αλλάζει και πρέπει όλοι: Κράτη, νοµοθέτες, ασφαλιστική αγορά και κεφαλαιαγορές, να είµαστε συγχρονισµένοι και σε επαγρύπνηση, καθώς οι τεχνικές του παρελθόντος δεν θα µας βοηθήσουν να πάµε µπροστά».

Ελπίζουµε ότι το ελληνικό κράτος κι ο νοµοθέτης του, το κοινοβούλιο δηλαδή, θα αντιληφθούν τον… χρόνο που χωρίζει τη χώρα από την υπόλοιπη Ευρώπη στα ζητήµατα της ασφάλισης και θα πράξει τα δέοντα.

του Πλάτωνα Τσούλου

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top