Now Reading
Στο επίκεντρο τα ομαδικά αποταμιευτικά προγράμματα

Στο επίκεντρο τα ομαδικά αποταμιευτικά προγράμματα

  • Η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος θα οδηγήσει όλο και περισσότερες επιχειρήσεις στο να επενδύσουν στην αξία της ομαδικής ασφάλισης

Η παραγωγή ασφαλίστρων ζωής το 2019, παρουσίασε αξιοσημείωτη θετική μεταβολή σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο έτος. Σε ό,τι αφορά στις ομαδικές ασφαλίσεις, τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εστιάστηκε κυρίως στα ομαδικά αποταμιευτικά προγράμματα.

Έχοντας ως παρακαταθήκη την ανοδική πορεία που κατέγραψε ο Κλάδος μας την χρονιά που πέρασε και λαμβάνοντας υπόψη τα θετικά μηνύματα της αγοράς, εκτιμώ ότι σταδιακά και αφήνοντας πλέον πίσω μας τα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης, η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος θα οδηγήσει όλο και περισσότερες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, να αποφασίσουν να επενδύσουν στην αξία της ομαδικής ασφάλισης. Γεγονός το οποίο συμβάλλει στη συνέχιση της ανοδικής πορείας των ομαδικών ασφαλίσεων και κατά το 2020.

Τα οφέλη των ομαδικών καλύψεων
Με την παροχή ενός προγράμματος ομαδικής ασφάλισης προς το προσωπικό τους, οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν το ανθρώπινο πρόσωπό τους και να δείξουν έμπρακτα ότι ενδιαφέρονται για το ανθρώπινο δυναμικό τους, κάτι που αποτελεί το πολυτιμότερο κεφάλαιο κάθε εταιρείας.

Με την ασφαλιστική κάλυψη του κρίσιμου τομέα της υγείας, οι εργαζόμενοι μπορούν να επικεντρωθούν καλύτερα στην εργασία του

Μέσω της ένταξης σε ένα ομαδικό ασφαλιστήριο, οι εργαζόμενοι αλλά και πολλές φορές τα εξαρτώμενα μέλη αυτών, απολαμβάνουν τις παροχές και τα πολλαπλά οφέλη της ιδιωτικής ασφάλισης. Συνειδητοποιώντας ότι έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν ευκολότερα τις δυσάρεστες συνέπειες μιας απρόβλεπτης κατάστασης, οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα της παροχής που τους προσφέρει η εταιρεία τους, ενισχύοντας τους δεσμούς αφοσίωσης μαζί της.

Με την ασφαλιστική κάλυψη του κρίσιμου τομέα της υγείας, οι εργαζόμενοι μπορούν να επικεντρωθούν καλύτερα στην εργασία τους και να ενισχύσουν την απόδοσή τους, γεγονός το οποίο συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων μιας εταιρείας.

Διευρυμένη κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων μέσω των ατομικών
Ένα πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης, σχεδιάζεται ώστε να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των μελών μιας ομάδας, όπως είναι για παράδειγμα το προσωπικό μιας επιχείρησης. Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι τα οφέλη για ένα πρόσωπο το οποίο εντάσσεται σε αυτό, είναι πολλαπλά.

Το παραπάνω όμως, δεν συνεπάγεται ότι ένα πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης μπορεί να υποκαταστήσει ένα ατομικό πρόγραμμα ασφάλισης ή ότι όσοι έχουν ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης δεν έχουν και άλλες εξατομικευμένες ανάγκες να καλύψουν.

Η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, καθώς επίσης και οι αναμενόμενες μεταρρυθμίσεις στον τομέα των συντάξεων και της υγείας, δημιουργούν ευνοϊκό κλίμα και τις κατάλληλες προϋποθέσεις που απαιτούνται, για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων cross selling.

Ένα πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης που θα συνδυαστεί/συμπληρωθεί κατάλληλα με ένα ατομικό ασφαλιστήριο, προσφέρει στον ασφαλισμένο πληρέστερη και πιο διευρυμένη κάλυψη των προσωπικών του αναγκών.

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα

Η επικείμενη μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό, θεωρείται επιβεβλημένη για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων, καθώς και για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος και των μελλοντικών συντάξεων.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, προβλέπει τη λειτουργία ενός συστήματος τριών πυλώνων. Συνοπτικά, ο πρώτος πυλώνας διασφαλίζει την κύρια σύνταξη που παρέχει το κράτος, ο δεύτερος πυλώνας αφορά στην επικουρική ασφάλιση με τη δημιουργία ατομικών λογαριασμών, οι οποίοι θα τροφοδοτούνται από τις εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων και ο τρίτος πυλώνας έχει προαιρετικό χαρακτήρα και βασίζεται στην ιδιωτική ασφάλιση.

Ως Κλάδος παρακολουθούμε τις εξελίξεις αυτές και προετοιμαζόμαστε για την επόμενη ημέρα. Εκσυγχρονίζουμε τις υποδομές μας και στρέφουμε τη στρατηγική και τη φιλοσοφία μας προς την κατεύθυνση που θα μας επιτρέψει να ανταποκριθούμε άμεσα στις νέες απαιτήσεις.

Έχουμε υψηλούς δείκτες φερεγγυότητας, διαθέτουμε την κατάλληλη τεχνογνωσία και μπορούμε να συμμετέχουμε, ενεργά και αποτελεσματικά, στην ανάπτυξη του δεύτερου πυλώνα.

Με τη λογική ενός κεφαλαιοποιητικού συστήματος αποταμίευσης για την επικουρική σύνταξη, δίνεται σε εργοδότες και εργαζόμενους, η δυνατότητα ευέλικτων επιλογών με στόχο τη μεγιστοποίηση της ανταποδοτικότητας εισφορών/παροχών τους.

Καινοτόμες και ευέλικτες λύσεις

Βασικός προσανατολισμός μας είναι και παραμένει η παροχή καινοτόμων λύσεων με τη δημιουργία ευέλικτων προγραμμάτων. Αυτά προσαρμόζονται και λειτουργούν με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες κάθε διαφορετικής ομάδας προσώπων η οποία μας εμπιστεύεται για την ασφάλισή της.

Περαιτέρω επικεντρωνόμαστε στη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών μας, καθώς για τη CNP ΖΩΗΣ, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα, η προσφορά ποιοτικής και άμεσης εξυπηρέτησης. Αυτή, εκτός των άλλων, περιλαμβάνει την υιοθέτηση απλοποιημένων διαδικασιών και αυτοματοποιήσεων αναφορικά με τη διαχείριση κάθε ομαδικού προγράμματος. Με επίκεντρο τον ασφαλισμένο, επιδιώκουμε την επίτευξη υψηλών ποσοστών ικανοποίησης σε κάθε επίπεδο συνεργασίας.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top