Now Reading
Σχέδιο με 5 άξονες στη μάχη για την αντιμετώπιση της Ασφαλιστικής Απάτης

Σχέδιο με 5 άξονες στη μάχη για την αντιμετώπιση της Ασφαλιστικής Απάτης

  • Μέσα στην επόμενη διετία η ΕΑΕΕ θα θέσει τις βάσεις για τη δόμηση ενός αποδοτικού συστήματος καταπολέμησης της απάτης
Κάρολος Σαΐας

Πολυδιάστατο πλάνο δράσεων για την καταπολέμηση της ασφαλιστικής απάτης έχει εκπονήσει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών, προκειμένου να προστατεύσει τον Κλάδο από απατηλές αξιώσεις. Η ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων από υποθέσεις, η ανάλυση ανωνυμοποιημένων στοιχείων με σύγχρονα εργαλεία, η στενότερη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και η δημιουργία κώδικα δεοντολογίας είναι ενέργειες που έχει προγραμματίσει μέσα στην επόμενη διετία η Επιτροπή Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Ασφαλιστικής Απάτης της ΕΑΕΕ με Πρόεδρο τον κ. Κάρολο Σαΐα, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Interasco Ασφαλιστική.

Τοποθετούμενος στο πλαίσιο του αφιερώματός μας για την απάτη στην ιδιωτική ασφάλιση ο κ. Σαΐας, αναφέρει πως «το πρόβλημα της ασφαλιστικής απάτης αναδύεται τα τελευταία χρόνια ως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της ασφαλιστικής αγοράς σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η διάπραξη ασφαλιστικής απάτης αποτελεί ποινικό αδίκημα με πολύπλευρες δυσμενείς επιπτώσεις για την κοινωνία και την ασφαλιστική αγορά. Οι επιπτώσεις αυτές περιλαμβάνουν υψηλότερα ασφάλιστρα σε έντιμους ασφαλισμένους, σύνδεση με οργανωμένο έγκλημα και άλλου είδους απάτες, έλλειψη εμπιστοσύνης καταναλωτών προς την ιδιωτική ασφάλιση, χρήση πόρων που θα χρησιμοποιούσαν οι ασφαλιστές στη διαχείριση αληθών ασφαλιστικών απαιτήσεων αλλά και σωματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις στα θύματα της απάτης. Δεν πρέπει όμως να παραβλέπουμε και την οικονομική διάσταση της απάτης για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη μελέτη της Insurance Europe που δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο του 2019, ο οικονομικός αντίκτυπος της ασφαλιστικής απάτης στην Ευρώπη άγγιξε τα 13 δισ. ευρώ το 2017 και εκτιμάται ότι το ποσοστό αμφισβητούμενων αξιώσεων στην Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά μπορεί να φτάσει στο 10% των ετήσιων δαπανών αποζημιώσεων. Βάσει του ανωτέρω δείκτη, το κόστος της ασφαλιστικής απάτης στην Ελλάδα εκτιμάται σε 282 εκατ. ευρώ ετησίως.

Η ΕΑΕΕ, έχοντας αναγνωρίσει την ανάγκη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς να καταπολεμήσει την ασφαλιστική απάτη, έχει θεσπίσει ειδική Επιτροπή για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Ασφαλιστική Απάτης. Η επιτροπή αποτελείται από έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, όπως οι Γ. Βαλαής (Interamerican), Χ.Ε. Γκιουζέλη (AXA), Χρ. Ζαρόκωστας (Εθνική), Αικ. Θανοπούλου (AIG), Αικ. Καλογήρου (Eurolife), Ρ. Κανελάκη (Interasco), Ε. Κρικελλή (Groupama), Α. Σούλης (ERGO). Τα μέλη της Επιτροπής σε συνεργασία με τη Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ κ. Αντωνάκη, τα στελέχη της ΕΑΕΕ και τους τεχνικούς συμβούλους της επιτροπής Adj. Prof. Ε Αλεξανδράκη (AUEB- WifoR), Δ. Γαλάνη (Δικηγορική Εταιρεία Γαλάνη) και κ. Ν. Χοστελίδη (PwC) με ακαδημαϊκό, νομικό και συμβουλευτικό υπόβαθρο, μελέτησαν σε βάθος τις βέλτιστες πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών αγορών για την καταπολέμηση της ασφαλιστικής απάτης μέσω της επικοινωνίας και άντλησης χρήσιμων πληροφοριών απευθείας από τις Ενώσεις Ασφαλιστών των επιλεγμένων χωρών (Ολλανδία, Ισπανία, Γαλλία). Οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές ενώσεις, παρότι παρουσιάζουν διαφορετική οργανωτική δομή και διαφορετικό επίπεδο ωριμότητας σε θέματα ασφαλιστικής απάτης, έχουν ως κοινό σημείο την αδιαμφισβήτητη αναγνώριση του έννομου συμφέροντος της ασφαλιστικής αγοράς, αλλά και των ασφαλισμένων, για την αντιμετώπιση της ασφαλιστικής απάτης. Ολοκληρώνοντας λοιπόν τον κύκλο των επαφών με τις Ευρωπαϊκές Ενώσεις Ασφαλιστικών Εταιρειών, η Επιτροπή διενέργησε GAP Analysis και κατέληξε ομόφωνα σε ένα ολοκληρωμένο πλάνο δράσης, το οποίο περιλαμβάνει ένα ρεαλιστικό σχεδιασμό σε επίπεδο 6ετίας λαμβάνοντας υπόψη τόσο το επίπεδο ωριμότητας της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς όσο και την ελληνική πραγματικότητα σε επίπεδο θεσμικό και επικοινωνίας με τις αρμόδιες δημόσιες Αρχές. Η πρώτη διετία του πλάνου δράσεων περιλαμβάνει ενέργειες που θα θέσουν τη βάση για τη δέσμευση της ασφαλιστικής αγοράς για την αντιμετώπιση της ασφαλιστικής απάτης».

Αυτές οι δράσεις περιλαμβάνουν:

  1. Την οργάνωση της ασφαλιστικής αγοράς μέσω ανάπτυξης ειδικού κώδικα δεοντολογίας και τον ορισμό υπεύθυνων προσώπων για θέματα απάτης τόσο από την ΕΑΕΕ όσο και από κάθε ασφαλιστική.
  2. Την πληρέστερη απεικόνιση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών της ασφαλιστικής απάτης στη χώρα μας μέσω της συλλογής στατιστικών στοιχείων και σε άλλους κλάδους ασφάλισης πέραν του κλάδου Αυτοκινήτων για τον οποίο ήδη συλλέγονται.
  3. Την ανάπτυξη συνεργασίας με τις εμπλεκόμενες δημόσιες Αρχές.
  4. Τη συλλογή ανωνυμοποιημένων πληροφοριών απάτης με σκοπό την έκδοση προειδοποιήσεων προς τις ασφαλιστικές εταιρείες μέλη της για νέες τάσεις απάτης.
  5. Την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού των ασφαλιστικών εταιρειών και των συνεργατών τους (π.χ. εμπειρογνωμόνων, ερευνητών κ.ά.).

Οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δράσεις που περιλαμβάνονται στο πλάνο δράσεων, όπως οι κοινές βάσεις δεδομένων, η ανταλλαγή πληροφοριών για έρευνες απάτης μεταξύ των ασφαλιστικών, η ενημέρωση των καταναλωτών καθώς και η αποτελεσματική συνεργασία με την αστυνομία για έρευνες απάτης στα πρότυπα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, αναμένεται να υλοποιηθούν μετά την πρώτη διετία, όταν το επίπεδο ωριμότητας της ασφαλιστικής αγοράς θα είναι μεγαλύτερο. Στόχος του Προέδρου της Επιτροπής αλλά και των μελών της είναι η αποτελεσματική δραστηριοποίηση και η ευαισθητοποίηση της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς και της κοινωνίας σε ζητήματα πρόληψης και αντιμετώπισης της ασφαλιστικής απάτης.

Το ζήτημα της ανταλλαγής δεδομένων

Σε ερώτησή μας αναφορικά με τους περιορισμούς που μπορεί να αντιμετωπίσει η επιτροπή αναφορικά με τη συλλογή και ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων για περιπτώσεις απάτης, ο κ. Σαΐας ήταν σαφής πως «η Επιτροπή θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο πλαίσιο που και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες αποδεδειγμένα έχουν έρθει σε συμφωνία με τις αντίστοιχες εθνικές αρχές. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για θέματα απάτης είναι θεμιτή όταν περιορίζεται στα απολύτως απαραίτητα δεδομένα για την προστασία του έννομου συμφέροντος του κοινωνικού συνόλου και των ασφαλιστικών εταιρειών».

See Also

Πιο οργανωμένες οι ασφαλιστικές

Ανακεφαλαιώνοντας, ο κ. Σαΐας αναφέρθηκε στην πιο πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή σε συνεργασία με την ΕΑΕΕ για τον κλάδο Οχημάτων, τα αποτελέσματα της οποίας έδειξαν ότι πλέον οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες αντιμετωπίζουν την ασφαλιστική απάτη πιο συστηματικά και οργανωμένα απ’ ό,τι στο παρελθόν, με βελτιώσεις στην εσωτερική τους οργάνωση και σημαντικές επενδύσεις σε τεχνογνωσία, τεχνολογία, fraud specialists και τμήματα διερεύνησης της ασφαλιστικής απάτης. Στη φαρέτρα των ψηφιακών εργαλείων που συμβάλουν στην πρόληψη, την ανίχνευση και το σημαντικό περιορισμό του κινδύνου ασφαλιστικής απάτης εντάσσονται τα big data analytics που περιλαμβάνουν στατιστικές και μαθηματικές μεθόδους, τεχνικές μηχανικής εκμάθησης (machine learning) και τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence).

Οι τεχνικές αυτές μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη και εξιχνίαση υποθέσεων με ψευδείς αξιώσεις και, χωρίς να υποκαθιστούν τον ανθρώπινο παράγοντα, προσανατολίζουν τα αρμόδια στελέχη στις ενδείξεις που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Δεν πρέπει ωστόσο να παραβλέπουμε ότι η ψηφιοποίηση δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για τους επίδοξους απατεώνες και νέους κινδύνους για τις εταιρείες, οι οποίοι επίσης αναδύθηκαν μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού της ασφαλιστικής αγοράς λόγω του παρατεταμένου lockdown. Για αυτόν το λόγο, αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη η επένδυση της ασφαλιστικής βιομηχανίας στην τεχνολογία ως βασικό εργαλείο θωράκισης της λειτουργίας των εταιρειών, προστασίας των ασφαλισμένων και καταπολέμησης των φαινομένων ασφαλιστικής απάτης. Προς αυτή την κατεύθυνση, η ΕΑΕΕ, μέσω της Επιτροπής Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Ασφαλιστικής Απάτης, θέτει τις βάσεις για τη συλλογική και συντονισμένη συνεργασία της ασφαλιστικής αγοράς για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ασφαλιστικής απάτης στην Ελλάδα.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top