Now Reading
ΤΙ ΜΑΣ ∆Ι∆ΑΣΚΟΥΝ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ Σ∆ΙΤ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΙ ΜΑΣ ∆Ι∆ΑΣΚΟΥΝ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ Σ∆ΙΤ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

  • Πολύ σημαντικό παράγοντα στην επιτυχία τέτοιων ασφαλιστικών σχημάτων αποτελεί και η συμπληρωματική ασφάλιση υγείας, μέσω των ομαδικών ασφαλίσεων και των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης

Πώς “κινήθηκε” ο κλάδος ασφάλισης υγείας το 2020 και το 2021 στην εταιρεία σας και ποιες είναι οι εκτιµήσεις σας σχετικά µε την ανάπτυξή του την επόµενη πενταετία;

Τα έτη 2020 και 2021 αποτελούν ορόσημο για την υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πανδημία έγινε μέρος της καθημερινότητάς μας, ενώ παράλληλα προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί δυσβάσταχτες συνέπειες τόσο σε υγειονομικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.

Όλη αυτή η νέα πραγματικότητα, δεν θα μπορούσε να μην έχει επηρεάσει την στάση και την συμπεριφορά των καταναλωτών. Η ανασφάλεια οξύνθηκε κατά την περίοδο της πανδημίας και οι καταναλωτές νιώθουν μεγαλύτερο φόβο και προβληματισμό για το μέλλον τους και την υγεία τους ειδικότερα. Από τη μία πλευρά, βλέπουν θετικά το γεγονός ότι επενδύθηκαν χρήματα στο δημόσιο τομέα των υπηρεσιών υγείας, από την άλλη, όμως, προβληματίζονται γιατί τα δημόσια νοσοκομεία και οι μονάδες εντατικής θεραπείας γέμισαν, το δημόσιο σύστημα υγείας έφτασε στα όριά του και οι αναμονές για ραντεβού και χειρουργεία αυξήθηκαν.

Με βάση την πληροφόρηση που έχουμε από το δίκτυο των συνεργατών μας, ο κόσμος ψάχνει πιο έντονα από ό,τι στο παρελθόν την εναλλακτική ή συμπληρωματική λύση της ιδιωτικής ασφάλισης. Η ιδιωτική ασφάλιση αποτελεί μία διέξοδο, ένα μαξιλάρι ασφαλείας. Η κατοχή ασφαλιστικού προγράμματος υγείας θεωρείται από τους καταναλωτές ως εξασφάλιση επιπλέον φροντίδας, που τους καθησυχάζει και τους και τους παρέχει σιγουριά για περίθαλψη υψηλότερου επιπέδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η αλλαγή αυτή της στάσης των καταναλωτών, αποτυπώθηκε και στις πωλήσεις της EurolifeFFH στον κλάδο ασφάλισης υγείας. Το έτος 2020, οι πωλήσεις σημείωσαν θεαματική αύξηση, της τάξης του 30%, ενώ το 2021 οι νέες εργασίες κινούνται στο ίδιο επίπεδο με το 2020.

Προσωπικά, θεωρώ ότι αυτή η τάση θα γίνει ακόμη πιο έντονη στο μέλλον καθώς όσο η δημόσια υγεία και οι κοινωνικές παροχές παραμένουν ρευστές, τόσο αυξάνεται η ανάγκη για ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα κατέχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης υγείας στην Ευρώπη, η ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας στο μέλλον αποτελεί μονόδρομο.

Μέσω ποιών κινήτρων ο καταναλωτής θα προσανατολιστεί στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας; (Υπάρχει κάποιο µοντέλο συνεργασίας του ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα στο εξωτερικό το οποίο είναι αποδοτικό;)

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει παγιωμένη κουλτούρα όσον αφορά την ιδιωτική ασφάλιση, τόσο στον τομέα της υγείας όσο και της περιουσίας, της αστικής ευθύνης κ.ά. Σε αυτό συντελούν η έλλειψη κινήτρων από την πλευρά του κράτους, η μη επαρκής εκπαίδευση των πολιτών αλλά και η οικονομική δυσχέρεια που αντιμετωπίζει σημαντικό μέρος του πληθυσμού.

Η συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην υγεία αποτελεί για πολλούς την ενδεδειγμένη λύση, προκειμένου να επιτευχθεί η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας σε όλους τους πολίτες με κόστος εντός των οικονομικών δυνατοτήτων τους. Εδώ και αρκετά χρόνια χώρες όπως η Γαλλία και η Ολλανδία έχουν εφαρμόσει τέτοια μοντέλα.

Στην Ολλανδία η βασική ασφάλιση υγείας προσφέρεται μέσω της ιδιωτικής ασφάλισης, πάντοτε όμως υπό την εποπτεία και τους περιορισμούς που θέτει το κράτος. Η ασφαλισιμότητα για το σύνολο των πολιτών διασφαλίζεται αφενός μέσω κανόνων που αποκλείουν την επιλογή ασφαλισμένων με βάση την ηλικία ή την κατάσταση της υγείας τους και αφετέρου με την επιδότηση των ασφαλίστρων για άτομα με χαμηλό εισόδημα.

See Also

Στη Γαλλία, έχει θεσπιστεί η σύμπραξη των Δημόσιων Ταμείων Υγείας με την ασφαλιστική αγορά. Η προαιρετική ιδιωτική ασφάλιση έρχεται να καλύψει τη συμμετοχή των πολιτών στα έξοδα που δεν καλύπτονται από τη δημόσια ασφάλιση.

Ανάλογες μελέτες σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού φορέα έχουν γίνει και για τη χώρα μας, αναδεικνύοντας σημαντικά οφέλη. Ο βασικός άξονας συζήτησης αφορά τη βελτίωση των υποδομών και την αναβάθμιση των υπηρεσιών του δημόσιου συστήματος με παράλληλη εκμετάλλευση των ελεύθερων κλινών από τον ιδιωτικό τομέα. Μια τέτοια συνεργασία θα έχει οφέλη τόσο για τα δημόσια νοσοκομεία, που θα αυξήσουν τα έσοδά τους, όσο και για τους ασφαλισμένους που θα έχουν στη διάθεσή τους καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν συνθήκες ανταγωνισμού με τα ιδιωτικά νοσοκομεία με αποτέλεσμα την περιστολή του κόστους νοσηλείας και ως εκ τούτου τη μείωση των ασφαλίστρων.

Πολύ σημαντικό παράγοντα στην επιτυχία τέτοιων ασφαλιστικών σχημάτων αποτελεί και η συμπληρωματική ασφάλιση υγείας μέσω των ομαδικών ασφαλίσεων και των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης.

Τέλος, η ενίσχυση του εποπτικού ρόλου του Υπουργείου Υγείας θεωρείται απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί ισορροπία και να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για τους ασφαλισμένους πολίτες ενώ θα πρέπει να υπάρχει ειδική πρόνοια για ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού όπως οι ηλικιωμένοι, οι άνεργοι, οι πολίτες με χαμηλά εισοδήματα και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις.

Μαϊλη Άρτεµις | Product Manager, Eurolife FFH

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top