Now Reading
Το δίκτυο πωλήσεων, πυλώνας ανάπτυξης της Contract

Το δίκτυο πωλήσεων, πυλώνας ανάπτυξης της Contract

 • Οι συνεργασίες μεταξύ των μικρότερων γραφείων, ή η ένταξή τους σε ευρύτερα σχήματα, αποτελούν συνετή κίνηση επιβίωσης
Ευστάθιος Μπουτάκης

Στους βασικούς στόχους που επετεύχθησαν το 2020 από την Contract και το πλάνο ανάπτυξης για το μέλλον αναφέρεται ο Ευστάθιος Μπουτάκης, Επικεφαλής του Contract Network. Σε συνέντευξή του στο «am» κάνει λόγο για τις συγχωνεύσεις στην αγορά και την εξέλιξη του σύγχρονου διαμεσολαβητή.

Πώς έκλεισαν τα μεγέθη της Εταιρείας σας το 2020 και ποιες προβλέψεις κάνετε για το 2021;

Παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες, μέσα στο 2020 πετύχαμε σημαντικούς στόχους σε όλες τις εταιρείες μέλη του CONTRACT NETWORK, κάποιους από τους οποίους θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε άλματα ανάπτυξης:

 • Η υποβολή του φακέλου για την είσοδο της εταιρείας μας Contract AE στη Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ολοκληρώνεται εντός του καλοκαιριού και η ανακοίνωσή της, η οποία αναμένεται το Φθινόπωρο, την καθιστά ως τον πρώτο Έλληνα διαμεσολαβητή εισηγμένο σε Χρηματιστήριο.

Πέτυχε:

 1. αύξηση εσόδων 5,6%
 2. αύξηση χαρτοφυλακίου τόσο Ζωής όσο & Γενικών Ασφαλίσεων που ξεπερνά το 10%

Διακρίθηκε:

 1. στην Allianz, για την 1η θέση σε Νέα Παραγωγή Ζωής & την 1η θέση σε Χαρτοφυλάκιο Γενικών Ασφαλίσεων,
 2. στην INTERAMERICAN, για την 1η θέση σε χαρτοφυλάκιο Γενικών Ασφαλίσεων εκτός Αττικής,
 3. σε κορυφαίες θέσεις στην Ατλαντική Ένωση, την AIG & την Υδρόγειο Ασφαλιστική

Λειτουργεί:

με 20 γραφεία πανελλαδικά, αναπτύσσοντας ένα ισχυρό agency, το μοναδικό τόσο ευρύ agency δίκτυο διαμεσολαβητή στη χώρα μας, κατ’ εμάς Broker Insurance House.

 • Η ισότιμη συγχώνευση της Contract AEE∆ με την Momentum Finance AEE∆, ολοκληρώθηκε απρόσκοπτα, δημιουργώντας την Contract Momentum Finance AEE∆, με 5 γραφεία πανελλαδικά.
 • Η εταιρεία μας Πύλη Υγείας, μετονομάστηκε σε Πύλη Υγείας και Ενέργειας, διευρύνοντας το σκοπό της και στην ανάπτυξη πωλήσεων στον τομέα της ενέργειας.
 • Η Contract Insurance Broker OOD, η οποία εδρεύει στην Βουλγαρία κατέγραψε αύξηση χαρτοφυλακίου 35%.
 • Η Contract Insurance Broker LTD, η οποία αποτελεί το υποκατάστημα της Contract Insurance Broker OOD στην Ελλάδα, αναπτύσσεται ως Μεσίτης στην Ελλάδα.

Το 2021 κινούμαστε με ρυθμούς ανάπτυξης που ξεπερνούν το 5% στις Γενικές Ασφαλίσεις με στοιχεία 5μήνου. Στόχος μας είναι η κάθετη ανάπτυξη των υποκαταστημάτων μας, αλλά και η διεύρυνση και ενδυνάμωση του δικτύου πωλήσεων σε όλη την Ελλάδα και σε όλους τους τομείς ανάπτυξης που έχουμε επιλέξει.

Σε τι διαφοροποιείστε από τον ανταγωνισμό σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη δικτύου συνεργατών, καθώς και στις παρεχόμενες υπηρεσίες σας;

Ο ανταγωνισμός διαχρονικά δύναται να εμπνέει, να κινητοποιεί και να μας κάνει καλύτερους. Μελετώντας τον, έχουμε κατανοήσει σε βάθος το περιβάλλον που δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται το Δίκτυο των εταιρειών Contract και εργαζόμαστε μεθοδικά ενισχύοντας τη θέση μας και δημιουργώντας τις εξελίξεις. Έχοντας επιλέξει να δραστηριοποιούμαστε μέσω δικτύου συνεργατών, αποφεύγουμε τη δημοπρασία των προμηθειών που πρωτοστατεί στις σύγχρονες συμφωνίες και επιμένουμε στην ποιότητα της εξυπηρέτησης. Προκειμένου να το επιτύχουμε, ενισχύουμε το έμπειρο δυναμικό που στελεχώνει τις εταιρείες μας, επενδύουμε στη διαρκή εκπαίδευση & ενημέρωση τόσο με φυσική παρουσία, κατά τόπους, όσο και με online διαδικτυακά σεμινάρια, διατηρούμε κλάδο ζημιών ώστε να διαχειριζόμαστε τις ζημιές των πελατών μας και θέτουμε τη γνώση και εμπειρία μας τόσο στον κλάδο Ζωής & Υγείας, όσο και σε μεγάλους κινδύνους, στη διάθεση των συνεργατών μας. Με φιλοσοφία ανθρωποκεντρική, επενδύουμε στην ολιστική προσέγγιση των αναγκών του πελάτη, παρέχοντας μέσω του συνεργάτη μας ολοκληρωμένες υπηρεσίες.

See Also

Πιστεύουμε λοιπόν ότι η εμπειρία που έχουμε αποκτήσει, έχοντας γεννηθεί μέσα από το δικό μας agency, μας καθιστά ένα μοναδικό σχήμα διαμεσολάβησης που έχει τη δυνατότητα να διδάξει, να καθοδηγήσει και να υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων συνεργατών και την ενδυνάμωση των υπαρχόντων. Μέσα από τη μοναδική δομή του CONTRACT NETWORK εξασφαλίζονται για το δίκτυο διαμεσολαβητών μας:

 1. Απευθείας συνεργασία με έναν από τους μεγαλύτερους Ασφαλιστικούς Ομίλους στον κόσμο, την Allianz, απολαμβάνοντας τα πλεονεκτήματα του κορυφαίου συνεργάτη της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και αξιοποιώντας τους κανονισμούς πωλήσεων της εταιρείας, κλάδου Ζωής & Υγείας, αλλά και Γενικών Ασφαλίσεων.
 2. Δυνατότητα να αξιοποιεί όλες τις συνεργασίες της Contract AE στον κλάδο των Γενικών Ασφαλίσεων, ενδυναμώνοντας τη θέση του σε κάθε εταιρεία εντασσόμενος στην ομάδα μας.
 3. Μέσω της Πύλης Υγείας & Ενέργειας, πρόσβαση στα δικά μας προϊόντα προνομίων & παροχών υγείας SmartCare, καθώς και συνδυαστικά προϊόντα υγείας τα οποία παρέχουν προνόμια & παροχές υγείας μαζί με ασφαλιστική κάλυψη σε συνεργασία με Ασφαλιστικές Εταιρείες. Επιπλέον, πρόσβαση στον αναπτυσσόμενο κλάδο της Ενέργειας.
 4. Δυνατότητα συνεργασίας με την Contract Insurance Broker OOD της Βουλγαρίας, διασφαλίζοντας διακράτηση αλλά και διεύρυνση πελατολογίου και ανάπτυξη εργασιών.
 5. Επενδυτικές υπηρεσίες μέσω της Contract Momentum Finance AEE∆.
 6. Εφόσον το επιθυμούν, απευθείας συνεργασία με Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, μέσω της ContractNet, η οποία λειτουργεί ως Συντονιστής, μεγιστοποιώντας έτσι τα οφέλη και για τις δύο πλευρές. 7. Εξυπηρέτηση του δικτύου μεσιτών μας μέσω της Contract Insurance Broker LTD, υποκατάστημα της Contract Insurance Broker OOD στην Ελλάδα.

Πιστεύουμε ότι η αύξηση του εισοδήματος του διαμεσολαβητή δεν προκύπτει από την αύξηση μιας μονάδας στο ποσοστό προμηθειών του, αλλά από την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών που μπορούμε να του παρέχουμε, αλλά και να του διδάξουμε, καθώς και τις επιλογές και τις λύσεις που μπορούμε να του προσφέρουμε. Εκεί είναι που εντοπίζουμε την προοπτική ανάπτυξης και επικεντρώνουμε την προσοχή και τις ενέργειές μας.

Πιστεύετε ότι μέσα στην επόμενη τριετία θα καταγραφούν στη διαμεσολαβητική αγορά εξαγορές και συγχωνεύσεις και για ποιους λόγους; Σχεδιάζετε κάποια ανάλογη κίνηση;

Πιστεύω πως έχει ήδη δημιουργηθεί το πλαίσιο για υγιείς συγχωνεύσεις και συμπράξεις, οι οποίες θα φέρουν την ελληνική ασφαλιστική αγορά στην επόμενη μέρα της, αυτή της ανάπτυξης. Σαφώς και ενδιαφερόμαστε να παίξουμε ενεργό ρόλο στον τομέα των συγχωνεύσεων και μάλιστα έχουμε ήδη εμπειρία. Το ζήτημα των συγχωνεύσεων & συμπράξεων δεν αφορά πλέον μόνο τις μεγάλες εταιρείες. Οι συνεργασίες μεταξύ των μικρότερων γραφείων, ή η ένταξή τους σε ευρύτερα σχήματα, αποτελούν συνετή κίνηση επιβίωσης έναντι των αυξημένων υποχρεώσεων και των εξελίξεων της αγοράς, όπως αυτές διαμορφώνονται δυναμικά.

Εμείς πιστεύουμε στον επαγγελματία διαμεσολαβητή, ο οποίος με την κατάλληλη υποστήριξη και καθοδήγηση θεωρούμε ότι έχει λαμπρό μέλλον και εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης. Άλλωστε αυτό το αποδεικνύει και η στρατηγική μας επιλογή να δραστηριοποιούμαστε μέσω δικτύου συνεργατών. Τα μοντέλα ανάπτυξης που έχουμε διαμορφώσει από το 2004, όπως αναλύονται στο site της Εταιρείας μας, παραμένουν ισχυροί πυλώνες της ανάπτυξης του δικτύου συνεργατών μας και καλύπτουν κάθε φιλοδοξία. Η είσοδος στο Χρηματιστήριο, θα συμβάλει σημαντικά σε διαδικασίες συγχωνεύσεων και συνενώσεων, διαμορφώνοντας μία πολυμετοχική εταιρεία διαμεσολάβησης, στην οποία ο Συνεργάτης θα μπορεί να συμμετέχει έχοντας λόγο για τις εξελίξεις και άποψη για το μέλλον. Θα διαμορφώνει ο ίδιος το μέλλον του.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top