Now Reading
Το μοντέλο αντι-fraud της Υδρογείου

Το μοντέλο αντι-fraud της Υδρογείου

  • Τα περισσότερα περιστατικά απάτης εντοπίζονται στον κλάδο Ασφάλισης Αυτοκινήτου
Κωνσταντίνος Ξένος

Τις μεθόδους διαχείρισης και αντιμετώπισης των περιπτώσεων απάτης και τα τεχνολογικά εργαλεία που αξιοποιούνται στην Υδρόγειο Ασφαλιστική κατά της απάτης αναλύει ο Κωνσταντίνος Ξένος, Ειδικός Ερευνητής Ζημιών στην Εταιρεία. Η ύπαρξη ενιαίας βάσης δεδομένων και η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των εταιρειών θα οδηγήσει σε πιο στοχευμένη διαχείριση του φαινομένου στην Ελλάδα.

Πώς θωρακίζεστε ως εταιρεία από περιπτώσεις απάτης; Αξιοποιείτε νέες τεχνολογίες;

Στο πλαίσιο της θωράκισής της από περιπτώσεις απάτης, η Υδρόγειος Ασφαλιστική έχει αναθέσει το συγκεκριμένο ρόλο στο τμήμα αποζημιώσεων και σε άτομο με εξειδίκευση σχετικά με τη διερεύνηση και την παρακολούθηση της ασφαλιστικής απάτης. Επιπρόσθετα, μέσα από την παραπάνω διαχείριση, η διερεύνηση ύποπτων περιπτώσεων ασφαλιστικής απάτης ανατίθεται και σε εξωτερικούς συνεργάτες της Εταιρείας. Η Υδρόγειος Ασφαλιστική αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες μέσα από τη συνεργασία με τη SAS και τη χρήση του SAS Claims Fraud Framework, το οποίο αποτελεί ειδικό λογισμικό για την καταπολέμηση της ασφαλιστικής απάτης. Το λογισμικό θέτει περισσότερους από 80 κανόνες-alerts οι οποίοι αποτελούν ενδείξεις απάτης και συνυπολογίζονται με τα υπόλοιπα δεδομένα της ζημιάς σχετικά με την περαιτέρω διερεύνηση της κάθε περίπτωσης. Στο πλαίσιο του λογισμικού, παρουσιάζεται η ανάλυση του Κοινωνικού Δικτύου (Social Network Analysis), το οποίο, συνδυάζοντας το δικτυακό εντοπισμό και την απεικόνιση μέσω αλγορίθμων με την ικανότητα εξόρυξης μεγάλου όγκου δεδομένων, αποκαλύπτει συνδέσεις μεταξύ των δεδομένων της κάθε ζημιάς ή μεταξύ διαφορετικών ζημιών, οι οποίες σε πρώτη φάση δεν είχαν εντοπιστεί, δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να εξετάσει ύποπτες δραστηριότητες και συσχετισμούς. Τέλος, μέσα από τα visual analytics, η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει το σύνολο των περιπτώσεων απάτης ανά περιοχή και ασφαλιστική κάλυψη και με αυτό τον τρόπο καθίσταται δυνατή η εκπόνηση στοχευμένων ελέγχων περιπτώσεων ασφαλιστικής απάτης.

Υπάρχει διαμοιρασμός πληροφοριών προκειμένου η αγορά να αντιμετωπίσει συνολικά το ζήτημα;

Αναφορικά με το διαμοιρασμό των πληροφοριών στο πλαίσιο της αγοράς, είναι σημαντικό να τονιστεί ο ρόλος που διαδραματίζει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος μέσω της δυνατότητας χρήσης της εφαρμογής της Υπηρεσίας Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιρειών (ΥΣΑΕ). Μέσα από τη χρήση της ΥΣΑΕ δίνεται η δυνατότητα να ελέγχεται το ασφαλιστικό ιστορικό των οχημάτων, των εμπλεκομένων προσώπων καθώς και το ιστορικό των δηλωμένων ζημιών. Με αυτό τον τρόπο, οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να αντλούν και να αναλύουν τα δεδομένα που παρουσιάζονται αναφορικά με την ύπαρξη πιθανών συσχετισμών με τα δεδομένα που διαχειρίζονται σε μία ζημιά, με στόχο την εύρεση ενδείξεων πιθανής απάτης. Σε κάθε περίπτωση, θα ήταν απαραίτητη η δυνατότητα περαιτέρω διαμοιρασμού πληροφοριών μεταξύ των εταιρειών, ώστε μέσα από μία κοινή βάση δεδομένων αναφορικά με την ασφαλιστική απάτη να καταστεί δυνατή και η πιο στοχευμένη αντιμετώπισή της, διαδικασία την όποια συναντάμε και σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα στην Αγγλία με το Insurance Fraud Bureau, το οποίο έχει ως στόχο την οργανωμένη αντιμετώπιση της ασφαλιστικής απάτης.

See Also

Σε ποιους κλάδους εντοπίζετε τα περισσότερα περιστατικά απάτης;

Με βάση την κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας, τα περιστατικά απάτης εντοπίζονται στον κλάδο Ασφάλισης Αυτοκινήτου. Βάσει της συχνότητας εμφάνισής τους, οι περιπτώσεις ασφαλιστικής απάτης που εντοπίστηκαν και αντιμετωπίστηκαν, περιλαμβάνουν σκηνοθετημένα εικονικά ατυχήματα, απαίτηση αποζημίωσης για κάλυψη πριν την έναρξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, υπερκοστολόγηση εργασιών και ανταλλακτικών επισκευής, ασυμβατότητα ζημιών, ζημιές που δεν αφορούν το συγκεκριμένο συμβάν και δήλωση ψευδών στοιχείων ασφάλισης που επηρεάζουν την τιμολόγηση. Μέσα από τη συνεχή συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων τμημάτων της Εταιρείας, επιτυγχάνεται ο εντοπισμός των περιπτώσεων ασφαλιστικής απάτης τόσο κατά τη διαδικασία ανάληψης του κινδύνου όσο και κατά τη διαδικασία αποζημίωσης.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top