Now Reading
Το σχέδιο διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Πίστης στον Covid-19

Το σχέδιο διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Πίστης στον Covid-19

  • Η Εταιρεία εφάρμοσε για τους ασφαλισμένους νέες πολιτικές – όπως διευκολύνσεις για την καταβολή των ασφαλίστρων, επιμήκυνση της περιόδου ανανέωσης της ασφάλισης και μηδενικές αυξήσεις
Ευρωπαϊκή Πίστη

Η Ευρωπαϊκή Πίστη προχώρησε άμεσα σε σειρά ενεργειών για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του Covid-19, τόσο για τους συνεργάτες και το προσωπικό των εσωτερικών υπηρεσιών της, όσο και για τους ασφαλισμένους της.

Πιο συγκεκριμένα, στάθηκε έμπρακτα δίπλα στο Δίκτυο Πωλήσεών της, στους εργαζομένους της και στις οικογένειές τους, παρέχοντας αρχικά ενημέρωση και καθοδήγηση στον τομέα της προσωπικής υγιεινής, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Ε.Ο.Δ.Υ.

Επίσης, έλαβε σειρά μέτρων – όπως εφαρμογή τηλεργασίας σχεδόν στο σύνολο των εργαζομένων, απολύμανση των χώρων εργασίας για το προσωπικό που εργαζόταν στα κεντρικά γραφεία, προστασία των ευπαθών ομάδων της, αναστολή των επαγγελματικών ταξιδιών και κατάργηση πολυπληθών συγκεντρώσεων.

Παράλληλα διατήρησε ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας, υποστηρίζοντας ψυχολογικά τους ανθρώπους της και προτείνοντάς τους τρόπους για να βελτιώσουν τη νέα τους καθημερινότητα.

Αναφορικά με τους ασφαλισμένους της, υιοθέτησε νέες πολιτικές όπως διευκολύνσεις για την καταβολή των ασφαλίστρων, επιμήκυνση της περιόδου ανανέωσης της ασφάλισης και μηδενικές αυξήσεις, ενώ και σε αυτή την περίπτωση διατήρησε ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας, ενημερώνοντάς τους για όλα τα μέτρα που εφάρμοσε, αλλά και για την προσφορά της στην κοινωνία, μέσω συγκεκριμένων ενεργειών.

See Also
Γιώργος Βελιζιώτης

Οι επιπτώσεις του Covid-19

Παρόλο που ο Ασφαλιστικός Κλάδος δεν πλήττεται άμεσα, είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια σειρά λιγότερο ή περισσότερο σημαντικών προβλημάτων. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη δυσκολία στην πρόσκτηση νέων εργασιών, την αναβλητικότητα στην εισπραξιμότητα του κλάδου Αυτοκινήτου, απόρροια της μηδενικής σχεδόν κυκλοφορίας, την ακύρωση όλων των εκδηλώσεων, την αναστολή λειτουργίας σχεδόν του συνόλου του Τουριστικού Κλάδου. Από την άλλη, ο μέσος πολίτης και επαγγελματίας αναγνωρίζει πλέον ακόμη πιο έντονη την αξία της ασφάλισης, ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας και της απώλειας εισοδήματος και αυτό το γεγονός εκτιμούμε ότι θα αντισταθμίσει μεσοπρόθεσμα την υστέρηση που φαίνεται ότι θα καταγραφεί στα ασφάλιστρα κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η στρατηγική μας παραμένει διαχρονικά σταθερή: Να είμαστε δίπλα σε κάθε πελάτη και συνεργάτη μας σα να μην έχουμε άλλον. Αυτό όμως που διαφοροποιείται σήμερα και στο μέλλον θα διαφοροποιηθεί ακόμη περισσότερο, είναι ο τρόπος με τον οποίο υπηρετούμε αυτή μας τη δέσμευση. Σε αυτό το πλαίσιο, ήδη ενσωματώνουμε νέες τεχνολογίες και πολιτικές που στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση της ψηφιακής υποστήριξης των συνεργατών και των πελατών μας. Ειδικότερα, για τους συνεργάτες μας, δημιουργούμε όλες τις υποδομές για να λειτουργούν 24/7 σε όλο το φάσμα των εργασιών τους (ανέπαφη αίτηση, ψηφιακή διακίνηση συμβολαίου, ηλεκτρονική παρακολούθηση χαρτοφυλακίου, εξ αποστάσεως εκπαίδευση), ενώ για τους πελάτες μας επενδύουμε στον τομέα της ψηφιακής εμπειρίας, δημιουργώντας μεταξύ άλλων υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, ανέπαφης συναλλαγής (υπογραφής ασφαλιστικών εγγράφων, καταβολής ασφαλίστρων κ.λπ.) και ηλεκτρονικής δήλωσης και διαχείρισης αποζημίωσης.

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top