Now Reading
Υπάρχουν ασφαλιστικές απάτες;

Υπάρχουν ασφαλιστικές απάτες;

 • Η διερεύνηση και απόδειξη απαιτεί υπομονή, γνώσεις, εμπειρία, θάρρος και πολλές φορές στα δύσκολα, επίκληση Δύναµης
Παναγιώτης Στρατής

Ναι, υπάρχουν Ασφαλιστικές Απάτες και πώς να μην υπάρχουν αφού δεν ζούμε σε μία κοινωνία αγγέλων. Το πρόβλημα με τις Ασφαλιστικές Απάτες είναι ότι συνήθως διαπράττονται από άτομα χαμηλού προφίλ που δεν σου δίνουν το δικαίωμα να τους υποψιαστείς, τόσο στα στάδια ανάληψης του κινδύνου, όσο και κατά την έναρξη διερεύνησης της ζημίας. Είναι κατά κάποιον τρόπο οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Βέβαια το χαμηλό προφίλ στα τελευταία στάδια διερεύνησης της ζημίας, στα δύσκολα δηλαδή, μετατρέπεται σε άκρως επιθετικό.

Όμως όπως δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, έτσι δεν υπάρχει και τέλεια οργάνωση ασφαλιστικής απάτης. Το τέλειο έγκλημα της Ασφαλιστικής Απάτης στα 40+ χρόνια της επαγγελματικής μου διαδρομής δεν το συνάντησα. Στην πραγματικότητα υπήρξαν και περιπτώσεις που από τα δεδομένα που είχες στη διάθεσή σου, την «έβλεπες» την απάτη, πλην όμως για να συμπληρώσεις τα κουτάκια της ολοκλήρωσης του παζλ απόδειξής της, σου έλειπαν ορισμένα βασικά στοιχεία.

Έβλεπες μεταξύ άλλων:

 1. Την πρόταση ασφάλισης με ανακριβείς δηλώσεις ιδιαίτερα αυτών που αφορούσαν το ιστορικό του προς ασφάλιση κινδύνου.
 2. Τη δήλωση του συμβάντος με στοιχεία προβληματισμού ως προς το χρόνο που τελέστηκε αυτό.
 3. Την υπερβολική απαίτηση έναντι της πραγματικής ζημίας.
 4. Την προσκόμιση των εμφανώς πλαστών και εικονικών στοιχείων για την επαλήθευση της απαίτησης.
 5. Το χρόνο έκδοσης του ασφαλιστηρίου σε συσχέτιση με την ασφαλιστική συνείδηση του ασφαλισμένου.
 6. Τα ασφαλισμένα κεφάλαια να είναι πολύ μεγαλύτερα των πραγματικών.
 7. Τις πιέσεις του ασφαλισμένου για συντόμευση των διαδικασιών καταβολής αποζημίωσης με στόχο τον περιορισμό έρευνας του συμβάντος.

Το πρόβλημα δεν είναι να αποφανθείς με ελαφρά τη καρδία «μα αυτό είναι απάτη» διότι μπορεί να είναι, αφού έτσι φαίνεται, όμως πώς μπορείς να σταθείς σε αντίθετα επιχειρήματα και σε πιθανή δικαστική εμπλοκή; Η διερεύνηση και απόδειξη Ασφαλιστικής Απάτης θέλει υπομονή, γνώσεις, εμπειρίες, θάρρος και πολλές φορές στα δύσκολα, επίκληση Δύναμης. Από 1/1/2015 οι έρευνες απόδειξης Ασφαλιστικής Απάτης δυσκόλεψαν πολύ με αιτία το Νο.4308/24.11.2014 με βάση τον οποίον τέθηκαν σε εφαρμογή τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.). Η εφαρμογή των Ε.Λ.Π. έφερε ανατροπές στην παραδοσιακή Λογιστική και δυσκολίες ελέγχου και εκτίμησης ζημιών, λόγω έλλειψης επαρκών λογιστικών δεδομένων.

Από το 2015 η εφαρμογή των Ε.Λ.Π. έφερε ανατροπές στην παραδοσιακή Λογιστική και δυσκολίες ελέγχου και εκτίμησης ζημιών, λόγω έλλειψης επαρκών λογιστικών δεδομένων

Η έλλειψη επαρκών λογιστικών στοιχείων οφείλεται κατά βάση στην:

See Also

 1. Κατάργηση θεώρησης βιβλίων και στοιχείων.
 2. Κατάργηση της υποχρεωτικής χρήσης φορολογικών μηχανισμών.
 3. Καταχώρηση της απογραφής σε αθεώρητο βιβλίο.
 4. Κατάργηση του ορισμένου τρόπου τήρησης των λογιστικών βιβλίων.
 5. Κατάργηση στην πραγματικότητα του δελτίου αποστολής, αφού αυτό πλέον είναι αθεώρητο και δεν αποτελεί το μοναδικό συνοδευτικό έγγραφο των πωλούμενων εμπορευμάτων.
 6. Μη έκδοση παραστατικού διακίνησης κατεστραμμένων ειδών, ειδών προς απόρριψη και παγίων μη προοριζόμενων προς πώληση.

Η έλλειψη των παραπάνω δυσκολεύουν το έργο του πραγματογνώμονα, ο οποίος υποχρεωτικά στρέφεται σε αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων της επιχείρησης μέσω εξειδικευμένου και ειδικού συγκριτικού ελέγχου. Στο στόμα του αναγνώστη του κειμένου βλέπω να διαμορφώνεται η φράση – επιθυμία «διηγήσου μας μία Ασφαλιστική Απάτη». Για να διηγηθείς μία Ασφαλιστική Απάτη πρέπει να προηγηθεί το κείμενο που υπάρχει σε πολλές κινηματογραφικές ταινίες: «το παρόν αποτελεί προϊόν μυθοπλασίας. Τα πρόσωπα, τα ονόματα και οι καταστάσεις είναι φανταστικά και οποιαδήποτε ομοιότητα είναι συμπτωματική και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».

Και αυτό γιατί;

Διότι υπάρχει το πρόβλημα της συμμόρφωσης του πραγματογνώμονα με τις διατάξεις του Νόμου 4624/19- ΦΕΚ 137Α/29.8.2019 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι διατάξεις αυτές θέτουν υπό αυστηρές προϋποθέσεις την έρευνα του πραγματογνώμονα, αλλά ακόμα και την πληροφόρηση του εντολέα του, που είναι η ασφαλιστική εταιρεία. Η πλήρης εξάλειψη της Ασφαλιστικής Απάτης δεν είναι εφικτή διότι είναι ηθικός κίνδυνος που δεν μπορεί να ελεγχθεί ολοκληρωτικά. Οι στοχευμένοι έλεγχοι από πλευράς πραγματογνώμονα και η οργάνωση της προστασίας έναντι της Ασφαλιστικής Απάτης από πλευράς ασφαλιστικών εταιρειών, είναι βέβαιο ότι θα έχουν πολύ καλά αποτελέσματα περιορισμού του κινδύνου αυτού, που βλάπτει όχι μόνο την Ασφαλιστική Αγορά, αλλά και την κοινωνία γενικότερα.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top