Now Reading
Όσο μεταβάλλεται η απάτη, αλλάζουν και τα μέσα αντιμετώπισής της

Όσο μεταβάλλεται η απάτη, αλλάζουν και τα μέσα αντιμετώπισής της

  • Προσεγγίζουμε την πρόληψη και την καταστολή της ασφαλιστικής απάτης διαρκώς µε νέες μεθόδους
Κατερίνα Καλογήρου

Στις τεχνολογίες που αξιοποιούνται στον τομέα της πρόληψης και της αντιμετώπισης της απάτης, καθώς και τη σημασία να υπάρξει ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στις εταιρείες αναφέρεται η Κατερίνα Καλογήρου, Διευθύντρια Διαχείρισης Λειτουργικών Κινδύνων στη Eurolife FFH. Όπως εξηγεί είναι αναγκαίο να υπάρξει δομημένος σχεδιασμός και στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Πώς θωρακίζεστε σαν εταιρεία από περιπτώσεις απάτης; Αξιοποιείτε νέες τεχνολογίες;

Η εμπειρία αποδεικνύει ότι οι απειλές για απάτη μεταβάλλονται συνεχώς. Μεταβάλλονται οι τύποι των ανθρώπων που διαπράττουν απάτη, τα είδη απάτης καθώς και τα μέσα που χρησιμοποιούνται. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και οι δυνατότητές της συμβάλουν καθοριστικά σε αυτό. Σχεδόν πάντα ο απατεώνας είναι ένα βήμα μπροστά. Στη Eurolife FFH θεωρούμε ότι ένα σύστημα διαχείρισης κινδύνου απάτης για να είναι αποτελεσματικό, επιβάλλεται να είναι δυναμικό. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της διαχείρισης των λειτουργικών κινδύνων στους οποίους ο κίνδυνος αυτός εντάσσεται, προσεγγίζουμε την πρόληψη και την καταστολή της ασφαλιστικής απάτης διαρκώς με νέες μεθόδους και προσεγγίσεις. Τις δοκιμάζουμε έναντι νέων μορφών του φαινομένου, τις βελτιώνουμε και τις υιοθετούμε αντικαθιστώντας τις προηγούμενες. Εκτιμούμε ότι η αντιμετώπιση της ασφαλιστικής απάτης οφείλει να στηρίζεται σε δύο «πυλώνες».

Ο πρώτος αφορά την εσωτερική θωράκιση κάθε εταιρείας και συνοψίζεται σε κατάλληλες οργανωτικές δομές, στη θέσπιση πλαισίου και μεθοδολογίας διακυβέρνησης του κινδύνου απάτης, στην εδραίωση anti-fraud κουλτούρας, στην ευρεία χρήση της τεχνολογίας, στην εφαρμογή μηχανισμών ελέγχου και επιβολής κυρώσεων και στη συνεχή επαναξιολόγηση των παραπάνω. Ο δεύτερος, αφορά τη συλλογική και συντονισμένη δράση των ασφαλιστικών εταιρειών. Η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, για εμάς στη Eurolife FFH, συνιστά στρατηγικό στόχο. Συνεργαζόμαστε με τη FRISS έχοντας προμηθευτεί ένα σύγχρονο, διεθνώς αναγνωρισμένο anti-fraud software. Το χρησιμοποιούμε ήδη στον κλάδο του αυτοκινήτου (underwriting και claims). Με τη χρήση του διαχειριζόμαστε δεδομένα (σεβόμενοι τους περιορισμούς του GDPR) και εφαρμόζουμε πολλαπλές, συνδυαστικές και πολυεπίπεδες αναλύσεις.

Έχοντας θεσπίσει «business rules» η εφαρμογή παράγει αυτόματα ειδοποιήσεις ή flags που διευκολύνουν το έργο μας, προειδοποιούν για πιθανούς κινδύνους ή patterns και μας επιτρέπουν να προτεραιοποιούμε τις περιπτώσεις με τρόπο ώστε να επιτυγχάνουμε ταχύτερο έλεγχο περισσοτέρων από αυτές. Πέρα από τη βελτίωση των ποσοστών ανίχνευσης περιστατικών απάτης, τη μείωση του χρόνου εντοπισμού μιας ύποπτης υπόθεσης, την αυτοματοποίηση διαδικασιών, τη βελτίωση της διερευνητικής διαδικασίας, στα οφέλη προστίθεται και το ότι η εξωστρέφεια για την ύπαρξη μιας τέτοιας τεχνολογικής λύσης λειτουργεί αποτρεπτικά στους επίδοξους παραβάτες που πλέον γνωρίζουν ότι η Eurolife FFH διαθέτει τα σωστά επίπεδα ανοχής στην ασφαλιστική απάτη, τις απαραίτητες δομές και τα συστήματα για να προστατευθεί.

See Also

Υπάρχει διαμοιρασμός πληροφοριών προκειμένου η αγορά να αντιμετωπίσει συνολικά το ζήτημα;

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δεύτερο «πυλώνα» στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου αποτελεί η συντονισμένη δράση των ασφαλιστικών. Μέσω της ΕΑΕΕ, οι εταιρείες μπορούν και πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες για ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών ξεπερνώντας πιθανούς ενδοιασμούς που πηγάζουν από μικρο-ανταγωνισμούς. Τόσο η οργανωμένη ασφαλιστική απάτη όσο και η ευκαιριακή, σπάνια πλήττουν μόνο μία εταιρεία, οπότε τα στοιχεία μιας ασφαλιστικής για διαπιστωμένες απάτες είναι πολύ χρήσιμα για τις υπόλοιπες. Η αναβάθμιση του ρόλου της ΥΣΑΕ καθίσταται επομένως επιτακτική. Απαραίτητη επίσης κρίνεται και η συντονισμένη δράση για δομημένη και συστηματική συνεργασία με τις Αρχές. Η Ελληνική Αστυνομία, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και οι ασφαλιστικές πρέπει να δράσουν από κοινού απέναντι σε ένα φαινόμενο με μεγάλο οικονομικό και ηθικό βάρος για την κοινωνία. Πολύ χρήσιμες επίσης θεωρώ τις πρωτοβουλίες για μεταφορά γνώσης και βέλτιστων πρακτικών από το εξωτερικό. Τέλος, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού και των ΜΜΕ με δράσεις και ενημερωτικές εκδηλώσεις είναι περισσότερο από επιβεβλημένες καθώς ευαισθητοποιούν την κοινωνία για τις διαστάσεις ενός φαινομένου που έχει θύματα το σύνολο των ασφαλισμένων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΕΕ, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Πρόληψης & Αντιμετώπισης Ασφαλιστικής Απάτης, ενέκρινε ένα πολυετές πλάνο δράσεων για την καταπολέμηση της ασφαλιστικής απάτης. Για τη διαμόρφωσή του τα μέλη της Επιτροπής συλλέξαμε και μελετήσαμε αντίστοιχες πρωτοβουλίες και στοιχεία ευρωπαϊκών χωρών, αξιολογήσαμε την ωριμότητα της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, λάβαμε υπόψη το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και το επίπεδο επικοινωνίας της με τις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές. Στη Eurolife FFH πιστεύουμε στη συλλογική δράση και στηρίζουμε έμπρακτα όλες τις σχετικές πρωτοβουλίες της EAEE.

Σε ποιους κλάδους εντοπίζετε τα περισσότερα περιστατικά απάτης;

Στον κλάδο αυτοκινήτου εντοπίζεται αυξημένη συχνότητα περιστατικών απάτης. Να σημειωθεί ωστόσο ότι υφίσταται υψηλός όγκος ασφαλιστικών περιπτώσεων στον εν λόγω κλάδο. Τα ύποπτα περιστατικά εδώ αφορούν κατασκευή/αλλοίωση συνθηκών ασφαλιστικού γεγονότος (δηλώσεις εξυπηρέτησης, σκηνοθετημένα ατυχήματα, αντιστροφή υπαιτιότητας), υπερκοστολογήσεις, δήλωση ψευδών στοιχείων ασφάλισης που επηρεάζουν την τιμολόγηση κ.λπ. Επίσης στους κλάδους πυρός, αστικής ευθύνης ξενοδοχείων, προσωπικού ατυχήματος και στα προϊόντα με κάρτες μπορεί να υπάρξουν περιστατικά απάτης που χαρακτηρίζονται από υψηλό severity αλλά χαμηλό frequency και τα οποία συνδέονται άρρηκτα με τη διαδικασία ανάληψης των κινδύνων αυτών. Σε ό,τι αφορά τα συμβόλαια υγείας, τα περιστατικά που εντοπίζουμε στη Eurolife FFH αφορούν κυρίως υπερκοστολογήσεις (π.χ. χρέωση εξετάσεων που δεν έχουν σχέση με την πάθηση) και διπλοχρεώσεις σε ομαδικά λόγω του μεγάλου αριθμού των περιπτώσεων και του γεγονότος ότι οι διαδικασίες αποζημίωσης είναι fast-track.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top