Now Reading
4 δυναμικές αλλαγές στην ασφάλιση οχημάτων

4 δυναμικές αλλαγές στην ασφάλιση οχημάτων

  • Oι ασφαλίσεις των νέων πωλήσεων οχημάτων δεν θα περνούν από τα δίκτυα διαμεσολάβησης αλλά απευθείας στις ασφαλιστικές εταιρείες
Σοφία Σικοτάκη

Οι επερχόμενες μεταβολές στον κλάδο οχημάτων θα οδηγήσουν και στη μετάβαση των διαμεσολαβητικών γραφείων –που στηρίζουν αποκλειστικά τη λειτουργία τους στις ασφαλίσεις αυτοκινήτων– σε νέο μοντέλο, προκειμένου να διασφαλίσουν τη συνέχειά τους στην αγορά. Αυτό εξηγεί η Σοφία Σικοτάκη, Γενική Διευθύντρια της Εταιρείας αναφέροντας ότι η Απόλλων έχει αφενός συγκεράσει πρακτικές ψηφιακές και ανθρώπινης επικοινωνίας, αλλά και αφετέρου έχει διευρύνει το πεδίο και το φάσμα των εργασιών που δραστηριοποιείται.

Ποια είναι η ιστορία σας, πότε ιδρύθηκε το γραφείο σας; Ποιο σκοπό αρχικά εξυπηρετούσε και πώς έχει μετασχηματιστεί σήμερα;

Η Εταιρία ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην ελληνική ασφαλιστική αγορά από το 1956. Aρχικά ιδρύθηκε ως Homebroker για την εξυπηρέτηση των ασφαλιστικών αναγκών του Ομίλου Σαρακάκη. Αποτελεί ένα από τα παλαιότερα γραφεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην ελληνική αγορά και είναι μέλος του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη. Σημειωτέων ότι ο Όμιλος Σαρακάκη δραστηριοποιείται στην αγορά παροχής υπηρεσιών αυτοκίνησης από το 1922.

Εξυπηρετείτε ανάγκες μόνο του ομίλου στον οποίο ανήκετε ή έχετε και δίκτυο συνεργατών με υπηρεσίες σε λοιπούς κλάδους και κλάδο ζωής;

Με την ύφεση που υπέστη ο χώρος της αυτοκινητοβιομηχανίας την τελευταία δεκαετία, η Απόλλων στρατηγικά επέλεξε να εξελιχθεί σε ανεξάρτητο γραφείο ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, αυξάνοντας την εξωστρέφειά της, επενδύοντας σε δίκτυα συνεργατών και αναπτύσσοντας δραστηριότητα σε όλους τους κλάδους ασφάλισης, με συνέπεια σήμερα να έχει μετασχηματιστεί σε μια σύγχρονη εταιρεία διαμεσολάβησης και παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ασφάλισης και διαχείρισης κινδύνων. Το Όραμά μας, είναι να αποτελεί η Απόλλων Α.Ε. την καλύτερη Εταιρεία στην αγορά της ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, για τους Πελάτες και Συνεργάτες της, προσφέροντας «Ξεχωριστή Εμπειρία», μέσα από αποτελεσματικές και καινοτόμες ασφαλιστικές υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας ανάπτυξη και κερδοφορία, λειτουργώντας σε ένα περιβάλλον που εμπνέει Αξιοπιστία, Σεβασμό και Υπερηφάνεια Στόχος μας είναι να στηρίζουμε τους Συνεργάτες / Πελάτες μας (επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες), μέσω ενός Phygital μοντέλου παρέχοντας την πιο αξιόπιστη και εξειδικευμένη τεχνογνωσία, ώστε να ανταποκρινόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο νέο VUCA περιβάλλον (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous) που κινούμαστε. Η εμφάνιση ολοένα και περισσότερων σύγχρονων κινδύνων που απειλούν μια επιχείρηση ή έναν ιδιώτη, απαιτούν εγρήγορση, ενημέρωση, εκπαίδευση εξειδίκευση, πρόσβαση σε επιλογές και λύσεις αλλά και επένδυση σε ένα καλά οργανωμένο και εκπαιδευμένο δίκτυο διαμεσολαβητών.

Η Εταιρεία μας σήμερα καλύπτει όλο το φάσμα της ασφαλιστικής δραστηριότητας με δομές τόσο retail όσο και corporate κινδύνων, όπου ο κλάδος Αυτοκινήτου καλύπτει το 60% της παραγωγής ενώ στους λοιπούς γενικούς κλάδους και τους κλάδους ζωής αντιστοιχεί το 40%. Ο μετασχηματισμός αυτός, των τελευταίων ετών της Εταιρείας μας, αποτελεί μέρος της κεντρικής στρατηγικής της, η οποία τα τελευταία χρόνια δεν εστιάζει στην ανάπτυξη του κλάδου αυτοκινήτου αλλά αντίθετα σε όλους τους άλλους κλάδους ασφάλισης είτε σε retail, είτε σε corporate επίπεδο. Ο βασικός λόγος είναι ότι με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, η αγορά του αυτοκινήτου μετασχηματίζεται και αυτό συμπαρασύρει και το μοντέλο ασφάλισης.

See Also
Λεωφόρος Συγγρού

Ποια είναι η γνώμη σας για την ασφάλιση οχημάτων στο μέλλον;

Πιο συγκεκριμένα εμείς βλέπουμε 4 βασικές δυναμικές αλλαγές, τόσο μεσοπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες στην ασφάλιση της αγορά του αυτοκινήτου.

  1. Με δεδομένο ότι η αγορά μετακινείται από την ιδιοκτησία στη χρησικτησία, αυτόματα οι ασφαλίσεις των νέων πωλήσεων οχημάτων δεν θα περνούν από τα δίκτυα διαμεσολάβησης αλλά απευθείας στις ασφαλιστικές εταιρείες.
  2. Οι Online πωλήσεις από χρόνο σε χρόνο κερδίζουν μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο των κυκλοφορούντων οχημάτων.
  3. Οι δραστικές και δομικές αλλαγές που φέρνουν οι νέες τεχνολογίες που ήδη βιώνουμε στον τομέα των αυτοδύναμα κινούμενων οχημάτων, μετακυλύουν την ανάγκη ασφάλισης από τον ιδιοκτήτη στον κατασκευαστή.
  4. Οι εξελίξεις στην τεχνολογία με την τηλεματική, τα αυτόνομα οχήματα, το IoT στα οχήματα, τη διαχείριση των big data, και άλλων συστημάτων, αλλάζουν δραστικά τον τρόπο εκτίμησης, αξιολόγησης και κατά συνέπεια τιμολόγησης αλλά και διαχείρισης του κινδύνου από την πλευρά των ασφαλιστικών εταιρειών.

Με βάση τα ανωτέρω, τα δίκτυα διαμεσολάβησης που εστιάζουν την ανάπτυξή τους και δη στον κλάδο αυτοκινήτου, θα έπρεπε ήδη να έχουν αλλάξει το μοντέλο λειτουργίας τους προκειμένου να καταστήσουν βιώσιμες τις επιχειρήσεις τους, συμβάλλοντας στην έγκαιρη προσαρμογή τους στις νέες συνθήκες αγοράς, διεκδικώντας άμεσα μερίδιο εκτός της αγοράς αυτοκινήτου. Εμείς στην Απόλλων, αυτήν τη στρατηγική την κάνουμε ήδη πράξη και εστιάζουμε στην ενδυνάμωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του δικτύου συνεργατών μας ώστε να τους βοηθήσουμε να προσαρμοστούν στη νέα τάξη πραγμάτων της ασφαλιστικής αγοράς.

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top