Now Reading
4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

  • Περισσότερο από το 50% των εταιρειών σχεδιάζουν να δοκιμάσουν νέους χώρους εργασίας καθώς μεταβαίνουν σε υβριδικό μοντέλο

Η πανδημία έχει δημιουργήσει νέες προκλήσεις και ευκαιρίες σχεδόν σε όλους τους κλάδους και καθώς η οικονομία επανεκκινείται ο ανταγωνισμός θα είναι έντονος. Νικητές θα είναι εκείνοι που κατανοούν πιο ξεκάθαρα τις ανάγκες των πελατών τους, συνεργάζονται για να προσδι-ορίσουν πολλαπλές λύσεις και φέρνουν νέες ιδέες στην αγορά.

Όλα δείχνουν ότι το μέλλον της εργασίας είναι υβριδικό: το 52% των εργαζομένων στις ΗΠΑ θα προτιμούσαν ένα συνδυασμό εργασίας από το σπίτι και το γραφείο, λέγοντας ότι έχει θετικό αντίκτυπο στην ικανότητά τους να είναι δημιουργικοί, να επιλύουν προβλήματα και να χτίζουν σχέσεις. Η παγκόσμια έρευνα μάς λέει ότι το 72% των εταιρικών ηγετών σχεδιάζουν να προσφέρουν ένα υβριδικό μοντέλο, και μόνο το 13% δηλώνει ότι θα μειώσουν το «αποτύπωμά» τους σε κτιριακές υποδομές, που σημαίνει ότι οι οργανισμοί θα συνεχίσουν να αξιοποιούν τους χώρους εργασίας τους ακόμα και στο υβριδικό μέλλον εργασίας.

Όμως, η εφαρμογή ενός μεικτού συστήματος θα είναι δύσκολη. Το να αποφασιστεί ποιος θα πρέπει να εργάζεται από το γραφείο και πόσο συχνά είναι ένα περίπλοκο ζήτημα με διαφο-ρετικές παραμέτρους για κάθε οργανισμό. Ένα λανθασμένο μοντέλο θα μπορούσε να απειλή-σει την εύρυθμη λειτουργία ενός οργανισμού, τη συνεργασία των ανθρώπων του και την καινοτομία. Αντίθετα, ένας καλά οργανωμένος υβριδικός χώρος εργασίας μπορεί να αποτε-λέσει εφαλτήριο ομαδικότητας και μέγιστης παραγωγικότητας.

Οι οργανισμοί που θα έχουν θετικά αποτελέ-σματα εν προκειμένω θα είναι αυτοί που θα σχεδιάσουν τους χώρους εργασίας βάσει των ατόμων και που θα συμβάλλουν στην εξέλιξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εργαζομένων τους.

Αρχικά, περισσότερο από το 50% των αμερι-κανικών εταιρειών σκοπεύουν να δοκιμάσουν νέους χώρους ως μέρος της επιστροφής
τους στο γραφείο. Για παράδειγμα, το να δημιουργήσουν ένα νέο χώρο συναναστροφής τοποθετώντας ένα μηχάνημα καφέ ανταπο-κρίνεται καλύτερα στα νέα υβριδικά πρότυπα εργασίας.

Ως αρχιτέκτονες και σχεδιαστές επίπλων γραφείου που εξυπηρετούν τους μεγαλύτερους οργανισμούς στον κόσμο, σας συνιστούμε να σκεφτείτε τέσσερις σχεδιαστικές προσεγγίσεις καθώς εξετάζετε την υβριδική στρατηγική σας.

Ενώστε την ψηφιακή και φυσική εμπειρία

Ως ηγέτες παγκόσμιων ομάδων, γνωρίζουμε ότι η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ ανθρώ-πων με φυσική παρουσία και εξ αποστάσεως εργαζομένων είναι δύσκολη, και υβριδική δουλειά σημαίνει ότι θα υπάρχει αναπόφευκτα κάποιος που είναι απομακρυσμένος, ανε-ξάρτητα από το αν οι ομάδες συντονίζουν τις ημέρες τους στο γραφείο. Οι απομακρυσμένοι συνάδελφοι μπορεί να νιώθουν απογοητευ-μένοι και να μην μπορούν να συμμετάσχουν εξίσου, και να ασχολούνται λιγότερο.

Η λύση είναι η ενσωμάτωση φυσικών χώρων και τεχνολογίας που βασίζεται σε τρεις αρχές: ισότητα, εμπλοκή και ευκολία.

Για παράδειγμα, επί του παρόντος, πολλές αίθουσες συνεδριάσεων αποτελούνται από ένα μακρύ τραπέζι με μια οθόνη στο τέλος. Οι συμμετέχοντες κάθονται γύρω από το τραπέζι, ενώ εκείνοι που συμμετέχουν απομακρυσμένα εμφανίζονται σε ένα πλέγμα μικροσκοπικών κουτιών, συχνά στην ίδια οθόνη με οποιοδή-ποτε κοινόχρηστο περιεχόμενο.

Ένας τρόπος για να δημιουργήσετε περισ-σότερη ισότητα είναι να δώσετε σε κάθε συμμετέχοντα τη δική του οθόνη, τοποθετώντας τες σε κυλιόμενα καροτσάκια που μπορούν εύκολα να μετακινηθούν. Πολλά συστήματα λογισμικού σάς επιτρέπουν τώρα να χωρίζετε άτομα και περιεχόμενο σε ξεχωριστές οθόνες.

Για να είναι πλήρως αφοσιωμένοι, οι άνθρω-ποι χρειάζονται σαφείς οπτικές γωνίες ο ένας στον άλλο και στο περιεχόμενο. Ο σχεδια-σμός για αφοσίωση των εργαζομένων σε ψηφιακό-φυσικό χώρο σημαίνει να σκέφτεστε σαν σκηνοθέτης ταινίας – φώτα, κάμερα, ήχο, περιεχόμενο. Ορισμένες λύσεις που βλέπουμε είναι τραπέζια υπό γωνία ή κινητά, επιπλέον φωτισμός, επιπλέον ηχεία, μικρόφωνα δωμα-τίου και εύκολες στην κίνηση οθόνες.

 

Ανοιχτοί χώροι εργασίας

Είναι καιρός να ξανασκεφτούμε τους ανοιχτούς χώρους εργασίας. Για δεκαετίες, τα γραφεία έχουν γίνει open spaces με συνεχώς αυξανόμενη πυκνότητα, ενώ οι συναντήσεις πραγματοποιούνται σε κλειστές αίθουσες συνεδρίων. Καθώς οι άνθρωποι επιστρέφουν στο γραφείο, αυτοί οι χώροι θα αρχίσουν να μετατοπίζονται. Οι συναντήσεις θα πραγματοποι-ούνται πιο συχνά σε ανοιχτούς χώρους και η ατομική εργασία θα πραγματοποιείται σε κλειστούς χώρους.

Οι ανοιχτοί χώροι συνεργασίας είναι εγγενώς πιο ευέλικτοι, επειδή δεν απαιτούν σταθερά χαρακτηριστικά στο σχεδια-σμό τους, επομένως μπορούν να μεταμορφωθούν και να αλλάξουν καθώς αναδύονται νέα πρότυπα εργασίας. Η καινοτομία, η επίλυση προβλημάτων και η συν-δημιουργία μπορούν να γίνουν σε γρήγορες συναντήσεις σε ανοιχτούς χώρους με εύκολη πρόσβαση στην τεχνολογία.

Εν τω μεταξύ, οι κλειστοί χώροι θα χρειαστούν περισσότερη επένδυση για να παρέχουν διαφορετικά επίπεδα οπτικής και ακουστικής ιδιωτικότητας που οι άνθρωποι είχαν όταν εργάζονταν στο σπίτι. Λόγου χάρη και μετά την πανδημία οι βιντεοκλήσεις θα πραγματοποιούνται παντού, οπότε θα πρέπει η νέα πραγματικότητα να προσαρμοστεί σε αυτές τις ανάγκες.

 

Μετατόπιση από το σταθερό στο «εύπλαστο»

Τα κτίρια κατασκευάζονται για μονιμότητα, αλλά τα πράγματα στις επιχειρήσεις αλλάζουν με γοργούς ρυθμούς. Είναι πιθανό να δούμε μέσα από αυτή την εξέλιξη τον προσανατολισμό και σε αλλαγές στις μισθώσεις. Οι περισσότερες εταιρείες που διαθέτουν ακίνητα ρωτούν, πόσο χώρο χρειαζόμαστε;

Το υβριδικό μέλλον δημιουργεί έναν πιο «εύπλαστο» χώρο εργασίας που μπορεί να μεταμορφώνεται καθώς οι ανάγκες αλλάζουν. Αυτό όχι μόνο επιταχύνει την καινοτομία και προάγει την κουλτούρα του οργανισμού, αλλά μπορεί να διασφαλίσει ότι η ακίνητη περιουσία είναι πάντα βελτιστοποι-ημένη. Στο Steelcase, βελτιστοποιήσαμε τον δικό μας χώρο σχεδιάζοντας έναν ανοιχτό χώρο που υποστηρίζει υβριδικές συναντήσεις το πρωί, γίνεται το καφέ για μεσημεριανό γεύμα, φιλοξενεί ένα δημαρχείο το απόγευμα και μπορεί να ενοικια-στεί για μια βραδινή εκδήλωση.

Ισορροπήστε το «Εμείς» και το «Εγώ»

See Also
μελάνωμα

Η πανδημία μάς έκανε να ξανασκεφτούμε το σκοπό και  την έννοια του γραφείου και πολλοί ηγέτες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το γραφείο είναι ένας τόπος συλλογικής εργασίας. Έρευνα του Ινστιτούτου του Gensler, που διεξήχθη εν μέσω της πανδημίας, δείχνει ότι οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης από το σπίτι σημείωσαν πτώση 37% στο μέσο χρόνο συνεργασίας. Ως αποτέλεσμα, οι ηγέτες επικεντρώ-νονται σωστά στην ενίσχυση της συνεργασίας και η έρευνα Steelcase δείχνει ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των ηγετών θέλουν να αυξήσουν τους χώρους τόσο για προσωπικές όσο και για υβριδικές μορφές συνεργασίας.

Όμως, η συνεργασία δεν αφορά μόνο την ομαδική εργασία, αλλά απαιτεί και τη μοναξιά. Η αποτελεσματική συνεργασία συμβαίνει όταν υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που συνα-ντιούνται για να εργαστούν συλλογικά και στη συνέχεια απομακρύνονται για να εστιάσουν ο καθένας ξεχωριστά στο δικό του έργο, να επεξεργαστούν τις ιδέες τους και να παρα-κολουθήσουν τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί.

Ο πάρα πολύς χρόνος μαζί, χωρίς αρκετό ατομικό χρόνο συγκέντρωσης μπορεί να οδηγήσει μόνο σε ομαδική σκέψη, οπότε είναι σημαντικό να μη σχεδιάζονται γραφεία που αφο-ρούν μόνο το «εμείς» αλλά να εξισορροπούν και την ανάγκη για το «εγώ».

Το ερώτημα για το αν η εργασία από το σπίτι είναι πιο παραγωγική ή όχι παραμένει. Το προηγούμενο έτος, οι εργαζόμενοι ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα παραγωγικό-τητας εφόσον από το σπίτι τους μπορούν να εργάζονται χωρίς διακοπή.

Το γραφείο στο οποίο επιστρέφουμε πρέπει να προσφέρει στους ανθρώπους μια καλύτερη εμπειρία από αυτή που έχουν στο σπίτι και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τους δίνει το σωστό συνδυασμό χώρων για τα project που έχουν να διεκπεραιώσουν.

Οι οργανισμοί που επιλέγουν μια προσέγγιση “wait and see” κινδυνεύουν να απογοητεύσουν τους υπαλλήλους τους που θεωρούν ότι το παλιό γραφείο δεν υποστηρίζει τους νέους τρόπους – θέτοντας σε κίνδυνο τα ανταγωνιστικά πλεονεκτή-ματα της επικοινωνίας και της ομαδικότητας.

Οι άνθρωποι των οποίων οι οργανισμοί προχωρούν και δημιουργούν χώρους εργασίας, που προσαρμόζονται ευέλι-κτα και ευδοκιμούν, θα προσελκύσουν και θα διατηρήσουν το καλύτερο προσωπικό σε επίπεδο ταλέντου και θα επωφε-ληθούν από την καινοτομία και την ανάπτυξη. Το μελλοντικό γραφείο θα είναι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για οργανι-σμούς που το εκμεταλλεύονται αυτήν τη στιγμή.

Όταν επιστρέψουμε όλοι στο γραφείο, δεν θα είναι το ίδιο και αυτό είναι καλό.

Το να αποφασιστεί ποιος θα πρέπει να εργάζεται από το γραφείο και πόσο συχνά είναι ένα περίπλοκο ζήτηµα µε διαφορετικές παραµέτρους για κάθε οργανισµό

Jim Keane, Πρόεδρος και CEO της Steelcase Inc.,
& Todd Heiser, Co-managing Director της Gensler

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top