Now Reading
50 χρόνια ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ: Η επόμενη μέρα

50 χρόνια ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ: Η επόμενη μέρα

  • Συνέντευξη του Νικόλαου Μακρόπουλου, Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου, Ευρώπη Ασφαλιστική, Αντιδημάρχου Δήμου Αθηναίων
Ν. Μακρόπουλος

Στα μελλοντικά σχέδια της Ευρώπη Ασφαλιστική, που φέτος κλείνει 50 χρόνια από την ίδρυσή της, αναφέρεται με συνέντευξή του στο «am» ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Νικόλαος Μακρόπουλος. Αναλύει το πώς η Ευρώπη επανατοποθετείται στον Κλάδο, προσβλέποντας στην ενίσχυση των οικονομικών της μεγεθών και των μεριδίων αγοράς. Ο κ. Μακρόπουλος, αποκαλύπτει ότι στα άμεσα σχέδια της Εταιρείας είναι η μετατροπή του κτιρίου όπου στεγάζεται σήμερα σε ξενοδοχειακή μονάδα υψηλών προδιαγραφών και προαναγγέλλει το κλείσιμο ενός κύκλου 23 χρόνων επιτυχούς συνεργασίας με την Εθνική Ασφαλιστική, η οποία λόγω της εξαγοράς της από το CVC Group αποχωρεί από το μ/κ της Ευρώπη Ασφαλιστική.

Κύριε Μακρόπουλε, θα ήθελα να αρχίσουμε τη συζήτησή μας, δίνοντάς μας την εικόνα των οικονομικών αποτελεσμάτων της Ευρώπη Ασφαλιστική για το 2020;

Το 2020 ήταν για την Ευρώπη Ασφαλιστική μια χρονιά υψηλής κερδοφορίας. Το καθαρό προ φόρων αποτέλεσμα αυξήθηκε κατά 186,95% στα 1,825 εκατ. ευρώ από 0,636 εκατ. ευρώ το 2019. Πρόκειται αναμφιβόλως για μια θετική επίδοση η οποία αποδίδεται στο επιλεκτικό underwriting, στην καλύτερη διαχείριση των λειτουργικών εξόδων και στις θετικές αποδόσεις του επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Η ανοδική επίδοση της Εταιρείας οφείλεται κυρίως στην αυξημένη κατά 4,60% παραγωγή του κλάδου Πυρός, η οποία διαμορφώθηκε το 2020 στα 5,205 εκατ. ευρώ, στην αύξηση εσόδων του κλάδου Μεταφορών κατά 17%, ήτοι από 525.000 ευρώ σε 613.000 ευρώ, και στην αυξημένη παραγωγή του κλάδου Εγγυήσεων κατά 65%. Θα ήθελα επίσης να σημειώσω ότι και το 2020 η Ευρώπη Ασφαλιστική διατήρησε πολύ υψηλά τους δείκτες φερεγγυότητάς της, γεγονός το οποίο αποτυπώνει τη χρηστή διαχείριση της Εταιρείας, τη σωστή τοποθέτησή της στους κινδύνους που αναλαμβάνει, αλλά και το ισορροπημένο χαρτοφυλάκιό της. Για παράδειγμα, ο κλάδος Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων συμμετέχει κατά 16,66% επί της συνολικής παραγωγής της Εταιρείας. Συνεπεία αυτών, ο δείκτης κάλυψης της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας (SCR) στις 31 Δεκεμβρίου 2020 διαμορφώθηκε σε 218,00% και ο δείκτης κάλυψης της Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης (MCR) σε 239,78%.

Ποιοι είναι οι στόχοι πωλήσεων για το 2021;

Γεγονός είναι ότι, το 2021 αποτελεί τη δεύτερη σε σειρά χρονιά κατά την οποία η διεθνής και κατά συνέπεια η ελληνική οικονομία δοκιμάζονται από την πανδημική κρίση. Ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης καλείται και φέτος να προσαρμοστεί στις έκτακτες συνθήκες που επιβάλλουν τα περιοριστικά μέτρα λειτουργίας της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, η Ευρώπη Ασφαλιστική, έχοντας επιδείξει ήδη από το 2020 μεγάλο βαθμό προσαρμοστικότητας στα νέα δεδομένα, προσβλέπει σε ένα επίσης αναπτυξιακό 12μηνο. Αν και το κλίμα δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια για ασφαλείς προβλέψεις, θεωρώ πως η χρονιά θα κλείσει με αυξημένες πωλήσεις και ευελπιστώ σε αυξημένη κερδοφορία η οποία θα κυμανθεί μεταξύ 3 και 4 εκατ. ευρώ. Ήδη το πρώτο τετράμηνο καταγράφηκε αύξηση παραγωγής κατά 14,2% στα 3.807.808 εκατ. ευρώ με τον κλάδο Πυρός να αυξάνεται κατά 19,9% και τον κλάδο Γενικής Αστικής Ευθύνης κατά 92%. Η στρατηγική επανατοποθέτηση της Εταιρείας, σε συνδυασμό με την ενίσχυση του στελεχιακού της δυναμικού, όπως και του δικτύου πωλήσεων, το λανσάρισμα νέων καινοτόμων προϊόντων, αλλά και οι επενδύσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια για την ψηφιοποίησή της, δημιουργούν όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε η Ευρώπη Ασφαλιστική να διατηρήσει την ανοδική της πορεία.

Η επανατοποθέτηση της Ευρώπη Ασφαλιστική περιλαμβάνει και την εσωτερική αναδιάρθρωσή της;

Η εσωτερική αναδιάρθρωση αποτελεί μια εκ των βασικότερων παραμέτρων επανατοποθέτησης της Εταιρείας στον κλάδο. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, η Ευρώπη Ασφαλιστική έκανε ήδη την πρώτη και βασικότερη κίνησή της να εντάξει στο στελεχιακό δυναμικό της τον Ανδρέα Ρούβα, αναγνωρισμένο και καταξιωμένο στέλεχος της ασφαλιστικής αγοράς, που ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή. Παράλληλα, συνεχίζει να εμπλουτίζει το δυναμικό της και με άλλα νέα στελέχη. Η συνεχής ανάπτυξη της Εταιρείας απαιτεί, εξάλλου, την στήριξής της και από νέους συνεργάτες, ώστε με τις «φρέσκιες» ιδέες τους να δημιουργήσει ευρύτερα πεδία δράσης, ταχύτερη ανάπτυξη και, κυρίως, ένα επιτυχημένο λανσάρισμα καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, τόσο στον τομέα των μεγάλων εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων, όπου η Ευρώπη Ασφαλιστική ειδικεύεται για 50 έτη, όσο και στις ασφαλίσεις Κατοικιών, Υγείας, οχημάτων και εγγυήσεων, όπου διεκδικεί το μερίδιο που της αναλογεί βάσει της ιστορίας της στον Κλάδο, αλλά και της αδιαπραγμάτευτης φερεγγυότητά της.

Ποια είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ευρώπη Ασφαλιστική για την εξασφάλιση μεγαλύτερων μεριδίων αγοράς;

Θα ήθελα να διαχωρίσω τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα σε δύο κατηγορίες. Στα νέα και στα ιστορικά – σε αυτά, δηλαδή, τα οποία χαρακτηρίζουν την Ευρώπη Ασφαλιστική από ιδρύσεώς της και που την έκαναν όλα αυτά τα χρόνια όχι απλά να ξεχωρίσει και να διαφοροποιηθεί του ανταγωνισμού, αλλά και να καθιερωθεί και να πρωταγωνιστήσει σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασφάλισης, όπως οι μεγάλοι εμπορικοί και βιομηχανικοί κίνδυνοι. Δεν μπορώ λοιπόν παρά να επισημάνω ότι η Ευρώπη Ασφαλιστική συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους, διεθνώς, αντασφαλιστικούς οίκους, οι οποίοι φέρουν πιστοποίηση AA και A κι ότι ξεχωρίζει για τη φερεγγυότητα και τη συνέπειά της. Αρκεί να τονίσω ότι η Εταιρεία παρουσίασε υπερεπάρκεια ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν, για τη χρήση του έτους 2020, στην Τράπεζα της Ελλάδος, καταγράφοντας από τα μεγαλύτερα ποσοστά της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς, γεγονός που την κατατάσσει στις πλέον φερέγγυες εταιρείες του κλάδου της. Το κύριο χαρακτηριστικό της είναι ότι, από ιδρύσεώς της λειτουργεί ως εταιρεία μπουτίκ. Όσο για τα νέα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα, θα ανέφερα το λανσάρισμα νέων προγραμμάτων ασφάλισης, τον Κανονισμό Πωλήσεων για τον οποίο ήδη μιλήσαμε, το «μπόλιασμα» του στελεχιακού της δυναμικού με νέους συνεργάτες και τη διεύρυνση του δικτύου πωλήσεων με περισσότερους διαμεσολαβητές. Εκτιμώ ότι η Ευρώπη Ασφαλιστική προσφέρει στον ασφαλισμένο μια αδιαπραγμάτευτη συνέπεια, εξειδίκευση στις παρεχόμενες υπηρεσίες, νέα σύγχρονα προϊόντα και ταχύτητα στις αποζημιώσεις.

Τι αλλάζει για τους συνεργάτες της Ευρώπη Ασφαλιστική και πού καινοτομεί η Εταιρεία με το νέο Κανονισμό Πωλήσεων;

Βασικός στόχος του νέου Κανονισμού Πωλήσεων είναι να στηρίξει την πολιτική της Ευρώπη Ασφαλιστική περί γενικότερης επανατοποθέτησής της στην αγορά, έχοντας, όπως πάντα, σύμμαχό της το συνεργάτη – ασφαλιστή και γενικότερα το δίκτυο πωλήσεων. Ο νέος Κανονισμός εστιάζει σε όλο το φάσμα των ασφαλιστικών εργασιών, διέπεται από την έννοια της ανταποδοτικότητας και στοχεύει στην επιτάχυνση των ρυθμών ανάπτυξης της Εταιρείας. Υποστηρίζει μια σειρά από νέα προϊόντα, είναι απλός ως φιλοσοφία και διαφανής, βασίζεται στην ειλικρινή σχέση και λειτουργεί ως βάση για την ανάπτυξη της παραγωγής, παρέχοντας bonus που ισχύουν από την 01.04.2021 και αποδίδονται σε άμεσο χρόνο. Προβλέπει ελκυστικές αμοιβές στους νέους συνεργάτες, «αναγνωρίζει» την αποτελεσματικότητα, βασίζεται σε νέες κλίμακες προμηθειών, δίδει κίνητρα μέσω προωθητικών ενεργειών, bonus από την πρώτη στιγμή σε κάθε νέο συνεργάτη και επιβραβεύει την αύξηση της παραγωγής, τη διατηρησιμότητα του χαρτοφυλακίου και την πρόσκτηση νέων εργασιών. Ειδικά στον Κλάδο Ασφάλισης Οχημάτων λαμβάνει υπόψη του τις ανανεώσεις και το «καλό αποτέλεσμα» του κάθε ασφαλιστικού συμβούλου. Θα ήθελα, επίσης, να σημειώσω ότι κυρίαρχη θέση στον Κανονισμό Πωλήσεων 2021 έχει το Exclusive Bonus Επίτευξης Στόχου Νέας Παραγωγής, που είναι ένα αυτοκίνητο μάρκας Mercedes GLA 200.

Τι προβλέπουν τα νέα προγράμματα ασφάλισης της Ευρώπη Ασφαλιστική;

Καταρχήν θα ήθελα να τονίσω ότι τα πρώτα προγράμματα ήδη λανσαρίστηκαν στην αγορά από την 1η Φεβρουαρίου, αφορούν τον κλάδο Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Οχημάτων. Πέραν αυτού, η αγορά γνωρίζει ότι η Ευρώπη Ασφαλιστική ξεχωρίζει για την εξειδίκευσή της στους μεγάλους εμπορικούς και βιομηχανικούς κινδύνους, καθώς και για την παροχή καλύψεων έναντι ειδικών κινδύνων, τόσο στις επαγγελματικές αστικές ευθύνες, όσο και στις ασφαλίσεις εγγυήσεων, στις οποίες η Εταιρεία δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια και για τις οποίες έχουμε λανσάρει νέα ευέλικτα προγράμματα ασφάλισης. Για την Ευρώπη Ασφαλιστική προτεραιότητα αποτελεί η ποιότητα του χαρτοφυλακίου κι η κερδοφορία και όχι ο όγκος της παραγωγής. Διαθέτοντας ένα πραγματικά ισχυρό Δ.Σ., στο οποίο συμμετέχουν έμπειρα στελέχη της αγοράς και διακεκριμένοι νομικοί, η Ευρώπη Ασφαλιστική είναι σε θέση να λαμβάνει πάντα τις ορθές αποφάσεις, τόσο για την ίδια όσο και για τον πελάτη.

Ν. Μακρόπουλος

Θεωρείτε ότι η σταδιακή επιστροφή της τουριστικής αγοράς στην «κανονικότητα» θα δημιουργήσει για την Ευρώπη Ασφαλιστική νέες ευκαιρίες ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου της;

Προφανώς, δεδομένου του μεγάλου ενδιαφέροντος της Εταιρείας μας για τον τουριστικό κλάδο. Ωστόσο, με αφορμή την ερώτησή σας θα ήθελα να δημοσιοποιήσω ότι υπάρχουν πολλές και αξιόλογες προτάσεις από μεγάλους ομίλους για τη μετατροπή και εκμετάλλευση του κτιρίου όπου σήμερα στεγάζεται η Ευρώπη Ασφαλιστική, σε ξενοδοχειακή μονάδα υψηλών προδιαγραφών. Νομίζω ότι η συγκυρία προσφέρεται για μια ανάλογη επένδυση. Εξάλλου, πρόκειται για ένα κτίριο με εξαιρετικά προνομιακή θέση και θέα, που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την Ακρόπολη και την Πλατεία Συντάγματος. Είναι κτισμένο στα όρια της Πλάκας, ανάμεσα από το ιστορικό κέντρο της Αθήνας και το Ζάππειο.

Πώς αντιμετωπίζετε τις ακραίες συνθήκες λειτουργίας που επέβαλε στην αγορά η Πανδημία;

Η Ευρώπη Ασφαλιστική είχε ήδη εκπονήσει εξειδικευμένα σχέδια συνέχειας των εργασιών της (Business Continuity Plans) τα οποία άμεσα τα προσάρμοσε, λόγω της Πανδημίας, και τα εφάρμοσε από την πρώτη στιγμή διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία της, χωρίς να επηρεαστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους και τους συνεργάτες της. Παράλληλα, με τις κατευθύνσεις του τεχνικού ασφαλείας, η Εταιρεία προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ασφάλεια και ενημέρωση του προσωπικού καθώς και για την υιοθέτηση όλων των υποχρεωτικών μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, με στόχο πάντα τον περιορισμό της διασποράς του Covid-19. Πέραν των ανωτέρω, τόσο η Διοίκηση της Εταιρείας όσο κι οι Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και το σύνολο των μελών του Δ.Σ., συνεχίζουν να παρακολουθούν συστηματικά το διεθνές και εγχώριο οικονομικό περιβάλλον και τις επιπτώσεις στην καταναλωτική ισχύ από την πανδημία, ώστε όποτε κρίνεται σκόπιμο να προσαρμόζεται ανάλογα το επιχειρηματικό πλάνο της Εταιρείας. Εκτιμώ ότι τα περσινά αποτελέσματα απέδειξαν πως τα μέτρα που λάβαμε απέδωσαν τα μέγιστα, ενώ και φέτος τα πάντα προδιαγράφουν ότι η χρονιά θα κλείσει θετικά.

Φέτος η Ευρώπη Ασφαλιστική κλείνει 50 χρόνια από την ίδρυσή της. Τι σημαίνει αυτό για την Εταιρεία και τι για εσάς προσωπικά;

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση για κάθε επιχειρηματία από το να βλέπει την εταιρεία του να αναπτύσσεται, επί δεκαετίες, σε μια σταθερή και κερδοφόρα βάση. Κι επειδή μιλάμε για την Ευρώπη Ασφαλιστική, για μια ασφαλιστική εταιρεία, η οποία δρα με γνώμονα όχι μόνο το συμφέρον των μετόχων και των εργαζομένων της, αλλά και των ασφαλισμένων, η ικανοποίηση αυτή είναι διπλή. Διότι τα κέρδη κάθε ασφαλιστικής εταιρείας, θα μου επιτρέψετε να πω ότι, είναι και κέρδη του ασφαλισμένου. Η ευθύνη ενός επιχειρηματία – μετόχου μιας ασφαλιστικής εταιρείας έχει ευρύτερη διάσταση από την ευθύνη κάθε άλλου επιχειρηματία, διότι η εταιρεία του υποστηρίζει τα συμφέροντα χιλιάδων πολιτών, καταναλωτών, επαγγελματιών, όπως και επιχειρήσεων. Το να αναπτύσσεσαι, λοιπόν, επί πέντε δεκαετίες, δημοσιεύοντας κάθε χρόνο έναν κερδοφόρο εταιρικό ισολογισμό κι έναν υγιή, έναν καθ’ όλα «καθαρό», εποπτικό ισολογισμό, ούτε εύκολο είναι, ούτε… λίγο. Θα ήθελα εδώ να επισημάνω ότι, η Ευρώπη Ασφαλιστική έχει μπροστά της και μέλλον και μεγαλύτερες προοπτικές. Εξάλλου, ας μην ξεχνάμε ότι τα πρώτα 100 χρόνια είναι δύσκολα κι εμείς στην Ευρώπη Ασφαλιστική όχι απλά έχουμε συνηθίσει στα δύσκολα, αλλά έχουμε μάθει να κάνουμε τα δύσκολα εύκολα για κάθε ασφαλισμένο μας. Αρκεί να σημειώσω ότι, τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη Ασφαλιστική κατέβαλε σε αποζημιώσεις 36,5 εκατ. ευρώ, συμμετέχοντας στην κάλυψη ορισμένων εκ των μεγαλύτερων καταστροφικών συμβάντων στη χώρα. Φέτος, λοιπόν, η Εταιρεία συμπληρώνει τα 50 χρόνια από την ίδρυσή της κι, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, σχεδιάζουμε προς το τέλος του έτους να το γιορτάσουμε με μια μεγάλη εκδήλωση στην οποία θα συμμετέχουν προσκεκλημένοι από τον ασφαλιστικό, επιχειρηματικό, ακαδημαϊκό και πολιτικό κόσμο.

Στο μετοχικό κεφάλαιο της Ευρώπη Ασφαλιστική μετέχει η Εθνική Ασφαλιστική, που πλέον περνά υπό τον έλεγχο του CVC Group. Τι σημαίνει αυτό για την Εταιρεία;

Πρόκειται για μια μετοχική συνεργασία που ξεκίνησε πριν από 23 χρόνια, με τη συμμετοχή της Εθνικής Ασφαλιστικής κατά 30% στο μ/κ της Ευρώπη Ασφαλιστική και που όλο αυτό το διάστημα κύλησε σε άριστο κλίμα, εξασφαλίζοντας σημαντικά οφέλη και για τις δύο πλευρές. Θα ήθελα, λοιπόν, να ευχαριστήσω όλες τις διοικήσεις της Εθνικής Ασφαλιστικής με τις οποίες συνεργάστηκα από το 1998 μέχρι σήμερα. Κατά την πολυετή αυτή συνεργασία, η Ευρώπη Ασφαλιστική ενίσχυσε τη θέση της στην αγορά έχοντας ως μετοχικό εταίρο τη μεγαλύτερη και αρχαιότερη ασφαλιστική εταιρεία της χώρας. Πρόκειται για μια στρατηγική συνέργεια η οποία τους επόμενους μήνες θα ολοκληρωθεί, λόγω της εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής από το CVC Group.

See Also

Κύριε Μακρόπουλε, θα ήθελα να κλείσουμε τη συζήτησή μας με μια ερώτηση σχετικά με την ενασχόλησή σας στο Δήμο Αθηναίων. Ποιες είναι οι έως τώρα εντυπώσεις σας από τη συμμετοχή σας στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, ως Αντιδήμαρχος;

Θα μου επιτρέψετε, καταρχήν, να σημειώσω ότι με το Δήμο Αθηναίων συνδέομαι ήδη από το 1970, οπότε οι συγκυρίες με έφεραν να γνωρίσω στο Λονδίνο, τον εξόριστο τότε από τη χούντα Δήμαρχο Αθηναίων, Γεώργιο Πλυτά, ο οποίος αργότερα έγινε πεθερός μου κι ήταν ο μέντοράς μου, ο οποίος με μύησε στο θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης. Μετά από 51 χρόνια βρίσκομαι στο δημαρχιακό μέγαρο της Αθήνας να ασκώ τα καθήκοντα του Αντιδημάρχου. Η ζωή, λοιπόν, κάνει κύκλους που κανείς δεν μπορεί να φανταστεί και, σήμερα, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι πρόκειται για μια πραγματικά πρωτόγνωρη εμπειρία να προσφέρεις στα κοινά από μια τόσο κομβική για την Αθήνα θέση, όπως αυτή του Αντιδημάρχου με αρμοδιότητα την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Με το Δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, συνεργαζόμαστε αρμονικά, με στόχο ο Δήμος να μπορεί να χρηματοδοτήσει μια σειρά από έργα, τα περισσότερα από τα οποία χαρακτηρίζονται αναπτυξιακής χροιάς. Το ότι ο Δήμαρχος μου εμπιστεύθηκε ένα τόσο σημαντικό χαρτοφυλάκιο αρμοδιοτήτων, πέραν του ότι πραγματικά με τιμά, θεωρώ ότι μου δίνει την ευκαιρία να προσφέρω στο Δήμο από μια θέση που μου ταιριάζει, δεδομένης της πολυετούς συμμετοχής μου στον επιχειρηματικό στίβο. Μάλιστα, αυτή την περίοδο επεξεργαζόμαστε μια σειρά από εναλλακτικές, μέσω των οποίων ο Δήμος θα αντλήσει περισσότερα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση νέων έργων, εντός των συνόρων του. Οφείλω να τονίσω, ότι ο Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος είναι ένας χαρισματικός άνθρωπος, όχι απλά υποστηρίζει και υλοποιεί, πολιτικά, μια πραγματικά καλή και παραγωγική δουλειά στο Δήμο, αλλά κι ότι για κάθε απόφασή του το πρώτο που «ζυγίζει» είναι το συμφέρον του δημότη.

(Από αριστερά) Ο κ. Νικόλαος Μακρόπουλος, ο κ. Κώστας Μπακογιάννης & η κ. Katleen Μακροπούλου
(Από αριστερά) Ο κ. Νικόλαος Μακρόπουλος, ο κ. Κώστας Μπακογιάννης & η κ. Katleen Μακροπούλου

Ποιος είναι ο Νικόλαος Α. Μακρόπουλος

Ο Νικόλαος Α. Μακρόπουλος γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, σπούδασε στο London Academy και στο Πανεπιστήμιο του Leeds. Το 1970 «μυήθηκε» στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης, ξεκινώντας τη σταδιοδρομία του αρχικά στο Λονδίνο και μετέπειτα στην Αθήνα, στα γραφεία του αείμνηστου τέως Δημάρχου Αθηνών και διακεκριμένου ασφαλιστή Γ. Πλυτά. Το 1993 ίδρυσε το Ασφαλιστικό Συγκρότημα στο οποίο ανήκουν η Ευρώπη Ασφαλιστική στην οποία το 1998 στο μετοχικό κεφάλαιό της εισήλθε με μειοψηφική συμμετοχή η Εθνική Ασφαλιστική, η μεγαλύτερη Ασφαλιστική εταιρία της Ελλάδας, αναγνωρίζοντας το κύρος και την φερεγγυότητα της όπως και την αναπτυξιακή της προοπτική. Ιδρύθηκε, επίσης, και η θυγατρική ΝΙΜΑ Μεσίτες Ασφαλειών και Αντασφαλειών Α.Ε. (η πρώτη εταιρεία που αναγνωρίσθηκε στην Ελλάδα ως εξουσιοδοτημένος ανταποκριτής Binding Authority των LLOYD’S OF LONDON για non marine ασφαλίσεις).

Παράλληλα με την ασφαλιστική του δραστηριότητα ο Νικόλαος Μακρόπουλος ασχολήθηκε ενεργά με τα κοινά της ιδιωτικής ασφάλισης. Το 1973 εκλέχθηκε για πρώτη φορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.) και στη διετία 1978 – 1980 εκλέχθηκε γενικός γραμματέας του Συνδέσμου Εκπροσώπων Ασφαλιστικών Εταιρειών. Το 1988 αποτέλεσε ορόσημο στην καριέρα, καθότι υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων, όπου στο διάστημα 1992 – 1994 εκλέχθηκε Πρόεδρος και το 1994 ανακηρύχθηκε επίτιμος Πρόεδρος ως αναγνώριση της συνεισφοράς του στο θεσμό των μεσιτών ασφαλίσεων. Επίσης, στο διάστημα 1994 – 2003 εκλέχθηκε Πρόεδρος του Association of Lloyd’ s Brokers Representatives in Greece και επί σειρά ετών διετέλεσε αιρετό μέλος του Δ.Σ. της Ε.Α.Ε.Ε. Στη διετία 2009 – 2011 διετέλεσε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και από το από το 2012 ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ενώ το 2013 επανεξελέγη Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών & Δημοσίων σχέσεων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών.

Το έτος 2018 βραβεύθηκε με την τιμητική διάκριση του «Ηγέτη στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά» για την προσφορά του στον θεσμό της Ιδιωτικής Ασφάλισης. Εκτός από την δραστηριότητά του στον ασφαλιστικό κλάδο, το 2014 εξελέγη Αντιπρόεδρος στο Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο. Έχει, επίσης, διατελέσει αντιπρόεδρος στον Αθλητικό Όμιλο Παναθηναϊκός και μέλος του Δ.Σ. της Παναθηναϊκός Π.Α.Ε Tο 2019 έλαβε μέρος στις δημοτικές εκλογές κατά τις οποίες εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων με το Συνδυασμό του Κώστα Μπακογιάννη «ΑΘΗΝΑ ΨΗΛΑ». Τον Σεπτέμβριο του 2019 ορίστηκε Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων με αρμοδιότητες για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του Δήμου, της προσέλκυσης νέων επενδύσεων και την προαγωγή της συνεργασίας των δημοτικών φορέων με την ιδιωτική πρωτοβουλία.

Ο Νικόλαος Μακρόπουλος είναι παντρεμένος με την Katleen Wagner, με την οποία απέκτησε τη Λαβίνια, ενώ από τον πρώτο του γάμο με την Εύα Γ. Πλυτά έχει δύο παιδιά, το Γιώργο και τη Μαρία.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top