Now Reading
9 αλλαγές σε εργαζόμενους & επιχειρήσεις το 2021

9 αλλαγές σε εργαζόμενους & επιχειρήσεις το 2021

  • Η ζωή µας έχει προσαρμοστεί σε µία νέα κανονικότητα, στοιχεία της οποίας θα μείνουν μόνιμα στους χώρους εργασίας
covid_business

Η πανδημία που σημειώθηκε το 2020 είχε ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της λειτουργίας των οργανισμών και τη μετάβαση σε μία νέα κανονικότητα για τις επιχειρήσεις. Σε πολλούς οργανισμούς η κατάσταση οδήγησε σε εξ αποστάσεως εργασία, νέες μεθόδους ενίσχυσης της ευημερίας των εργαζομένων, στη διαχείριση ενός υβριδικού συστήματος και τώρα στην αντιμετώπιση νομικών προβλημάτων σχετικά με το εμβόλιο Covid-19. Θα ήταν ωραίο να πιστεύουμε ότι το 2021 θα επανέλθουμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής. Ωστόσο είναι πιθανό και αυτόν το χρόνο να βιώσουμε πολλές αλλαγές.

Εννέα παράγοντες που θα διαμορφώσουν την αγορά εργασίας είναι:

1. Οι εργοδότες από τη διαχείριση της εμπειρίας των εργαζομένων θα αρχίσουν πλέον να ασχολούνται περισσότερο με τη διαχείριση της εμπειρίας ζωής των υπαλλήλων τους

Η πανδημία έδωσε για πρώτη φορά στους εργοδότες πληροφόρηση για την προσωπική ζωή των εργαζομένων τους, που σε πολλές περιπτώσεις κλήθηκαν να εργαστούν σε δύσκολες συνθήκες τον τελευταίο χρόνο. Όσο η επιχείρηση επενδύει στη βέλτιστη ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής τόσο επιτυγχάνει μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Σύμφωνα με την έρευνα ReimagineHR Gartner 2020 οι εργοδότες που υποστηρίζουν τους υπαλλήλους τους:

  • Βλέπουν αύξηση 23% στον αριθμό των εργαζομένων που αναφέρουν καλύτερη ψυχική υγεία.
  • Αύξηση 17% στον αριθμό των εργαζομένων που αναφέρουν καλύτερη σωματική υγεία.

Πραγματικό όφελος για τους εργοδότες, οι οποίοι βλέπουν αύξηση κατά 21% στις υψηλές επιδόσεις σε σύγκριση με οργανισμούς που δεν παρέχουν τον ίδιο βαθμό υποστήριξης στους υπαλλήλους τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το 2021 θα δούμε τους εργοδότες να υποστηρίζουν τους εργαζόμενους σε διάφορους τομείς από την ψυχική υγεία μέχρι και τον… ύπνο.

2. Περισσότερες εταιρείες θα δηλώσουν τη θέση τους σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα

Η επιθυμία των εργαζομένων να εργαστούν σε οργανισμούς των οποίων οι αξίες ευθυγραμμίζονται με τις δικές τους αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Το 2020, αυτή η επιθυμία επιταχύνθηκε λόγω της πανδημίας. Όπως δείχνει η έρευνα του Gartner το 74% των εργαζομένων αναμένουν από τον εργοδότη τους να συμμετάσχει πιο ενεργά σε επίκαιρα θέματα. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι θα πρέπει να ανταποκριθούν στην ανάγκη αυτή για να διατηρήσουν και να προσελκύσουν ανθρώπους με ταλέντο και ικανότητες. Ωστόσο, το να δηλώσουν την άποψή τους σχετικά με τα θέματα της ημέρας δεν αρκεί πλέον σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας. Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι που έχουν επενδύσει πόρους σε αυτά τα θέματα έχουν ανταμειφθεί με πιο παραγωγικούς υπαλλήλους. Η έρευνα της Gartner αναφέρει ότι ο αριθμός των «πολύ παραγωγικών» εργαζομένων αυξήθηκε από 40% σε 60% όταν η εταιρεία τους έδρασε σε επίκαιρα κοινωνικά ζητήματα.

3. Το χάσμα μεταξύ μισθών και φύλων θα συνεχίσει να αυξάνεται καθώς οι υπάλληλοι επιστρέφουν στο γραφείο

Πολλές εταιρείες έχουν ήδη υιοθετήσει ένα υβριδικό εργατικό μοντέλο – ή προγραμματίζουν να κάνουν αλλαγές – με στόχο να δώσουν στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να εργάζονται από το σπίτι. Σε αυτό το υβριδικό σενάριο, οι έρευνες σε υπαλλήλους δείχνουν ότι οι άνδρες είναι πιο πιθανό να αποφασίσουν να επιστρέψουν στο χώρο εργασίας τους, ενώ οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να συνεχίσουν να εργάζονται από το σπίτι. Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα της Gartner, σε ποσοστό 64% οι διευθυντές πιστεύουν ότι οι υπάλληλοι γραφείου έχουν υψηλότερες επιδόσεις από τους απομακρυσμένους εργαζόμενους και με τη σειρά τους είναι πιθανό να δώσουν στους εργαζόμενους στο γραφείο υψηλότερη αύξηση από εκείνους που εργάζονται από το σπίτι. Ωστόσο, τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει τόσο από το 2019 (πριν την πανδημία) όσο και από το 2020 (κατά τη διάρκεια της πανδημίας) δείχνουν το αντίθετο: Οι απομακρυσμένοι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης έχουν 5% περισσότερες πιθανότητες να έχουν υψηλότερες επιδόσεις από εκείνους που εργάζονται με πλήρη απασχόληση από το γραφείο.

Επομένως, εάν οι άνδρες είναι πιο πιθανό να εργαστούν από το γραφείο και οι διευθυντές διατηρούν την προκατάληψη προς τους εργαζόμενους στο γραφείο, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τα διευθυντικά στελέχη να επιβραβεύουν τους άνδρες υπαλλήλους σε βάρος των γυναικών, επιδεινώνοντας τη διαφορά μεταξύ μισθών και φύλων.

4. Οι νέοι κανονισμοί θα περιορίσουν την παρακολούθηση των εργαζομένων

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, περισσότερες από 1 στις 4 εταιρείες έχουν αγοράσει νέα τεχνολογία για να ελέγξουν τη δραστηριότητα των υπαλλήλων τους. Ωστόσο, πολλές από αυτές τις ίδιες εταιρείες δεν έχουν βρει την ισορροπία ανάμεσα στο απόρρητο των εργαζομένων και τη χρήση της τεχνολογίας. Η έρευνα της Gartner διαπίστωσε ότι λιγότερο από το 50% των εργαζομένων εμπιστεύονται την εταιρεία τους με τα δεδομένα τους και το 44% δεν λαμβάνει καμία πληροφορία σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται.

5. Ευελιξία όχι μόνο στο χώρο αλλά και το χρόνο εργασίας

Η έρευνα ReimagineHR για τους εργαζόμενους αποκάλυψε ότι μόνο το 36% των εργαζομένων ήταν υψηλών επιδόσεων σε εταιρείες με το τυπικό ωράριο των 40 ωρών. Οι εταιρείες που προσφέρουν στους εργαζόμενους ευελιξία σε σχέση με το πότε, πού και πόσο εργάζονται, βλέπουν στο 55% του εργατικού δυναμικού τους υψηλές επιδόσεις. Το 2021, αναμένουμε να δούμε αύξηση και των νέων θέσεων εργασίας.

6. Μαζικές αγορές του εμβολίου για υπαλλήλους και μηνύσεις

Οι εργοδότες που παρέχουν το εμβόλιο Covid στο εργατικό δυναμικό τους θα αξιοποιήσουν αυτήν τη δράση για την προσέλκυση ικανών επαγγελματιών και στελεχών. Αρκετές εταιρείες θα απαιτήσουν από τους υπαλλήλους τους να πιστοποιήσουν ότι εμβολιάστηκαν πριν τους επιτρέψουν να επιστρέψουν στο χώρο εργασίας. Στη διαδικασία αυτή θα προκύψουν και σχετικές νομικές διαφορές.

7. Η υποστήριξη ψυχικής υγείας είναι το νέο φυσιολογικό

Τα τελευταία χρόνια, οι εργοδότες έχουν προσφέρει νέες παροχές για να υποστηρίξουν τους υπαλλήλους τους, για παράδειγμα διευρυμένη γονική άδεια. Ακόμη και πριν την πανδημία, η έρευνα της Gartner αποκάλυψε ότι το 45% των αυξήσεων του προϋπολογισμού ευημερίας διατέθηκε σε προγράμματα ψυχικής και συναισθηματικής ευεξίας. Η πανδημία Covid-19 έφερε στο προσκήνιο την ευημερία, καθώς οι εργοδότες γνωρίζουν περισσότερο από ποτέ τον αντίκτυπο της ψυχικής υγείας στους υπαλλήλους τους. Μέχρι τα τέλη Μαρτίου, το 68% των εταιρειών είχαν εισαγάγει τουλάχιστον ένα νέο επίδομα ευεξίας για να βοηθήσουν τους υπαλλήλους κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Το 2021, οι εργοδότες θα προχωρήσουν ακόμη περισσότερο δουλεύοντας για τον αποστιγματισμό της ψυχικής υγείας επεκτείνοντας τα οφέλη, δημιουργώντας ημέρες άδειας για να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σε όλο το εργατικό δυναμικό για αυτό το κρίσιμο ζήτημα.

8. Οι εργοδότες θα προσπαθήσουν να «νοικιάσουν» ταλέντα για να καλύψουν το κενό δεξιοτήτων

Ο αριθμός των δεξιοτήτων που αναζητούν οι εργοδότες έχει αυξηθεί δραματικά – η ανάλυσή μας δείχνει ότι οι εταιρείες απαρίθμησαν περίπου 33% περισσότερες δεξιότητες στις αγγελίες εργασίας το 2020 από ό,τι το 2017. Συνεπώς, οι εταιρείες δεν μπορούν να επαναπροσδιορίσουν τις δυνατότητες του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού τους αρκετά γρήγορα για να καλύψουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους. Θα υπάρξουν εταιρείες που θα επεκτείνουν τις συνεργασίες τους με οργανισμούς για να «ενοικιάσουν» υπαλλήλους για σύντομο χρονικό διάστημα για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

9. Αποσύνδεση της εργασίας με το χώρο

Στη νέα εποχή της απομακρυσμένης και υβριδικής εργασίας ο εργαζόμενος θα είναι λιγότερο συνδεδεμένος με το πού βρίσκεται ο εργοδότης του από ποτέ. Οι πόλεις, οι περιοχές κ.ο.κ. θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν τις φορολογικές τους πολιτικές για να δημιουργήσουν κίνητρα για τα άτομα να μετεγκατασταθούν στη δικαιοδοσία τους αντί να δώσουν εκπτώσεις φόρου μόνο σε μεγάλες εταιρείες για μετεγκατάσταση.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top