Πρόσφατα Τεύχη

Δείτε με μία ματιά τα πιο πρόσφατα τεύχη από το Ασφαλιστικό Marketing

Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Σεπτεμβρίου  2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουλίου - Αυγούστου 2016Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουνίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαΐου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Απριλίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαρτίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Φεβρουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιανουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Δεκεμβρίου 2015 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016

Newsletter

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Ασφαλιστικού Μάρκετινγκ για να λαμβάνετε sneak peaks από τα νέα μας τεύχη αλλά και να μαθαίνετε πρώτοι  για τις προνομιακές μας εκπτώσεις.

9 − 3 =

13 + eighteen =

* Της Ελένης Αβρανά, Προϊσταμένης Δ/νσης Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής, Εθνική Ασφαλιστική

Η εγχώρια ασφαλιστική αγορά βρίσκεται ενώπιον ραγδαίων αλλαγών, άμεσα συνδεομένων με την οικονομική συγκυρία και τις πολυποίκιλες ανάγκες των πολιτών, οι οποίοι  βρίσκονται  αντιμέτωποι με τη συνεχώς φθίνουσα πορεία του λεγόμενου κοινωνικού κράτους.

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, καλούνται να αντεπεξέλθουν στη μεγαλύ – τερη, ίσως, πρόκ ληση στην ιστορική τους διαδρομή, καλούμενες αφενός να διασφαλίσουν τη βι ωσιμότητα/κερδοφορί α τους με κύρι ο μοχ λό την ε λαχι στοποί ηση του κόστους και αφετέρου να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη προς τους ασφαλισμένους τους, επιτυγχάνοντας το συνδυασμό της προσφοράς οικονομικών και αξιόπιστων προγραμμάτων. Σε μια περίοδο, λοιπόν, όπου οι προτεραιότητες των πολιτών επανακαθορίζονται, η Εθνική Ασφαλιστική «χτίζει» σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ασφαλισμένους της, δίνοντάς τους λύσεις προσαρμοσμένες στις σύγχρονες ανάγκες για ουσιώδη και ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας, με προσιτό κόστος και παροχές που διασφαλίζονται από την αξιοπιστία της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας της χώρας. Η Εθνική Ασφαλιστική, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που αναδύονται και την τεράστια εμπειρία της, αφού οι εργασίες της στον Κλάδο Υγείας καλύπτουν το μεγαλύτερο μερίδιο σε ασφάλιστρα και αποζημιώσεις επί του συνόλου της αγοράς, έχει δρομολογήσει ένα πλέγμα δράσεων με διττό στόχο: την ικανοποίηση των πολύπλευρων αναγκών των ασφαλισμένων και τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό η στρατηγική εστιάζει σε τρεις κατευθύνσεις:

α) Στις σχέσεις με τους ιδιωτικούς φορείς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας. Διευρύνουμε και ανανεώνουμε συνεχώς τις συνεργασίες μας με αξιόπιστα νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα, με συμβάσεις που περιλαμβάνουν επίκαιρους, ευνοϊκούς και προσαρμοσμένους στην εποχή όρους.

β) Στην αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερομένων παροχών και υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους. Μεριμνώντας για τον εκσυγχρονισμό των απαιτούμενων διαδικασιών, έχουμε ως βασικό μότο ότι «ο ασφαλισμένος στην Εθνική Ασφαλιστική ασχολείται με το πρόβλημά του και με τίποτε άλλο».

γ) Στη βελτίωση των συστημάτων παρακολούθησης του κόστους νοσηλείας και γενικότερα του κόστους των υπηρεσιών. Τόσο με εσωτερικούς όσο και με εξωτερικούς συνεργάτες προσαρμόζουμε τις διαδικασίες στα νέα δεδομένα, αναβαθμίζοντας συνεχώς τα συστήματά μας.

Επιπλέον, η Εθνική Ασφαλιστική μέσω σύγχρονων, ευέλικτων και οικονομικών προγραμμάτων ασφάλισης σύνταξης και αποταμίευσης, προσφέρει στους ασφαλισμένους της τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν από σήμερα το εισόδημα που οι ίδιοι ή τα παιδιά τους θα χρειαστούν στο μέλλον. Με το νέο μας συνταξιοδοτικό πρόγραμμα «Εθνική Σύνταξη», η Εθνική Ασφαλιστική έρχεται να διαμορφώσει ένα ισχυρό πλαίσιο διασφαλίσεων, συμπληρωματικό των κοινωνικών παροχών, απαντώντας σε μια ουσιαστική αγωνία όλων των πολιτών για το μέλλον τους, καθώς παρέχει τη δυνατότητα να ξεκινήσουν από σήμερα με μικρά ποσά ασφαλίστρων το δικό τους συνταξιοδοτικό σχεδιασμό. Από την άλλη, με το επίσης νέο μας πρόγραμμα «Εθνική και Παιδί» η εταιρεία μας, προσφέρει σε όλους όσους επιθυμούν να φροντίσουν για το μέλλον του παιδιού τους, τη δυνατότητα να δημιουργήσουν γι’ αυτά ένα εγγυημένο εισόδημα ξεκινώντας απο σήμερα ακόμη και με μικρά ποσά ασφαλίστρων. Σε μια εποχή αστάθειας κι ανασφάλειας, η εξασφάλιση έναντι ενδεχόμενων κινδύνων και η μελλοντικά αξιοπρεπής διαβίωση, δεν μπορεί παρά να προϋποθέτει επιλογές που φέρουν τη σφραγίδα της συνέπειας, της φερεγγυότητας και της αξιοπιστίας.