Πρόσφατα Τεύχη

Δείτε με μία ματιά τα πιο πρόσφατα τεύχη από το Ασφαλιστικό Marketing

Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Σεπτεμβρίου  2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουλίου - Αυγούστου 2016Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουνίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαΐου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Απριλίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαρτίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Φεβρουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιανουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Δεκεμβρίου 2015 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016

Newsletter

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Ασφαλιστικού Μάρκετινγκ για να λαμβάνετε sneak peaks από τα νέα μας τεύχη αλλά και να μαθαίνετε πρώτοι  για τις προνομιακές μας εκπτώσεις.

[ninja-inline id=786]

Αλληλασφάλιση VS Ανασφάλειας

[easy-social-share buttons="facebook,twitter,pinterest,google,print,mail" counters=1 style="icon" template="jumbo-retina" fixedwidth="yes" fixedwidth_px="115" point_type="simple"]

Οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί φέρουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τους διακρίνουν από τις άλλες επιχειρήσεις σε επίπεδο πρακτικής και στρατηγικής αποφάσεων. Δύο από τα βασικότερα είναι ότι η φύση τους είναι πολυσυμμετοχική και ότι εξυπηρετούν την ανάγκη συνασπισμού επαγγελματιών και την προάσπιση των συμφερόντων τους. Οι κ. Δεληγιαννίδης και Τσιμπούρης, μιλούν στο ΑΜ για τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της αλληλασφάλισης και την ανάπτυξη του θεσμού σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Μπορείτε να μας πείτε με δυο λόγια τι είναι η αλληλασφάλιση;

Αλληλασφάλιση είναι η εκούσια ένωση φυσικών και νομικών προσώπων με σκοπό την κάλυψη από κοινού ασφαλιστικών αναγκών. Τα ίδια τα μέλη αποφασίζουν για το είδος της ασφαλιστικής κάλυψης, το ύψος αυτής και αντίστοιχα το επίπεδο της εισφοράς. Οι ενώσεις αυτές αποτελούνται από μέλη που έχουν αφενός αυξημένη αίσθηση ασφαλιστικής συνείδησης και αφετέρου αντίληψη της έννοιας της συλλογικότητας.

Σε τι διαφέρει ένας αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός από μία εμπορική ασφαλιστική εταιρεία;

Σε αντίθεση με τις εμπορικές ασφαλιστικές εταιρείες που σκοπό έχουν την καταγραφή κέρδους μέσα από ασφαλιστικές εργασίες, οι αλληλασφαλιστικοί δημιουργούνται με σκοπό να εξυπηρετηθούν οι συντεχνιακές εξειδικευμένες ασφαλιστικές ανάγκες των μελών. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί, πέρα από οικονομικές μονάδες που έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη του ασφαλιστικού θεσμού, αποτελούν και κοινωνικές οντότητες μέσα από τις οποίες εξυπηρετούνται οι ιδιαίτερες επιτηδεύσεις και ανάγκες των μελών τους. Ένα μεγάλο προνόμιο αλλά και ειδοποιώς διαφορά των Ασφαλιζομένων είναι ότι αποτελούν ταυτόχρονα και μέλη, ήτοι μπορούν να μετέχουν σε ισότιμη βάση στη διακυβέρνηση του οργανισμού. Με την εξέλιξη της κοινωνίας αναμενόμενο επακόλουθο ήταν να αναγνωρισθεί η ανάγκη δημιουργίας ενώσεων ώστε να ασφαλισθούν απροσδόκητοι παράγοντες που θα μπορούσαν να επιφέρουν αναπροσαρμογή στο επίπεδο ζωής των οικογενειών τους. Κάπως έτσι «γεννήθηκαν» οι πρώτες αλληλασφαλιστικές ενώσεις. Χαρακτηριστικές στην ιστορία είναι, οι ενώσεις στην αρχαία Ελλάδα για τα έξοδα κηδειών, ασφάλιση φορτίων διά θαλάσσης, αργότερα η αμοιβαία ασφάλιση για ζώα, η ανάπτυξη των αλληλασφαλιστικών ενώσεων πλοιοκτητών (τα γνωστά σε όλους μας P&I clubs) και άλλες πολλές αντίστοιχες συντεχνιακές οντότητες.

Ποια είναι η εικόνα της αλληλασφάλισης στην ελληνική αγορά συγκριτικά με τις άλλες χώρες;

Μολονότι η ασφάλιση σε αμοιβαία βάση αποτελεί την παλαιότερη μορφή ασφάλισης, στη χώρα μας αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 10% των παραγόμενων ασφαλίστρων, τη στιγμή που σε προηγμένες ασφαλιστικά χώρες καταγράφει σημαντικό μερίδιο αγοράς. Κύριος εκφραστής άσκησής της (με εξαίρεση τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική που είναι Ανώνυμος Εταιρεία αλλά η πλειονότητα των μετόχων της είναι συνεταιρισμοί και παρέχει πλήθος προϊόντων), αποτελούν εξειδικευμένες οντότητες που καλύπτουν κατά κόρον αστική ευθύνη για φορτηγά, λεωφορεία και ταξί. Άλλη μια οικεία μορφή αλληλασφάλισης στην Ελλάδα αποτελούν τα ταμεία αλληλασφάλισης τα οποία καλύπτουν κυρίως τα μέλη τους σε συντεχνιακή βάση για υγεία, ατύχημα, θάνατο, τοκετό κ.λπ. Την ίδια στιγμή στην Αυστρία η διείσδυση της αλληλασφάλισης φτάνει το 60% των παραγόμενων ασφαλίστρων. Στη Γαλλία το «Les Mutuelles 45» προσφέρει ασφάλιση υγείας στα 2/3 των πολιτών. Στην Αγγλία, συντεχνιακές ενώσεις όπως προσωπικού εστίασης, διασκέδασης, σωμάτων ασφαλείας, ελεύθερων επαγγελματιών, ιδρύουν αντίστοιχους συνεταιρισμούς. Τέλος στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται δύο θυγατρικές πολυεθνικών εταιρειών που έχουν συνεταιριστική αφετηρία.

Πώς βλέπετε τις εξελίξεις στην ασφαλιστική αγορά;

Η Ελληνική ασφαλιστική αγορά βρίσκεται εν μέσω ανακατατάξεων που οφείλονται τόσο σε νομικές και κανονιστικές ντιρεκτίβες όσο και στις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν. Κύρια χαρακτηριστικά τους ο έντονος ανταγωνισμός στον κλάδο αυτοκινήτου, η είσοδος εταιρειών με διαδικασία ΕΠΥ, η φορολογική αφαίμαξη των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και η μετακίνηση «πελατολογίων» μεταξύ μεγάλων σχημάτων.

Μέσα σε αυτό τον κυκεώνα πληροφοριών και απαιτήσεων για να συνεχίσουμε να πρεσβεύουμε τις αξίες της ιδιωτικής ασφάλισης θα πρέπει:

•Να ρίξουμε φως στη μαύρη κηλίδα των πλαστών συμβολαίων που έφερε ο έλεγχος ανασφάλιστων οχημάτων, ώστε να αποδοθούν ευθύνες.

•Εντείνουμε την επιτήρηση και έλεγχο των ανασφάλιστων οχημάτων real time.

•Ενημέρωση για τα οφέλη της ασφάλισης από μικρή ηλικία στα πλαίσια μαθημάτων κοινωνικής αγωγής και δικαίου στα σχολεία.

•Πάταξη μαύρων κωδικών και αθέμιτων πρακτικών που αμαυρώνουν το θεσμό.

•Διαρκής επικοινωνία για όλα τα θέματα με τον εποπτικό φορέα.

•Δημιουργία φοροκινήτρων για τον κλάδο. Είναι ζήτημα βιωσιμότητας του κλάδου η δημιουργία αισθήματος ασφαλιστικής συνείδησης η οποία δυστυχώς απουσιάζει.

Πώς μπορεί να αντεπεξέλθει μέσα σε αυτές τις συνθήκες ένα αλληλασφαλιστικό σχήμα;

Την εποχή της ανασφάλειας, η ασφάλεια αποκτά πρωταρχική αξία και αυτό τα μέλη των αλληλασφαλιστικών ενώσεων το γνωρίζουν καλά. Η φύση των κινδύνων που αποφασίζουν να καλύψουν και η ευκολία της αντασφάλισης από αντίστοιχα σχήματα, παρέχουν εύκολη πρόσβαση σε τεχνογνωσία, αξιόπιστη διαχείριση ζημιών, ορθολογικό underwriting βασισμένο στις ανάγκες των μελών και όχι στις τάσεις της αγοράς, αποτελούν στοιχεία μακροημέρευσής τους, μακριά από τον εξοντωτικό ανταγωνισμό. Η πολιτεία καθώς και οι εποπτικές αρχές πρέπει να σταθούν αρωγοί σε τέτοιες πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην αναβάθμιση του θεσμού.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
Βαθμολογία Αναγνωστών 0 Ψήφοι