Πρόσφατα Τεύχη

Δείτε με μία ματιά τα πιο πρόσφατα τεύχη από το Ασφαλιστικό Marketing

Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Σεπτεμβρίου  2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουλίου - Αυγούστου 2016Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουνίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαΐου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Απριλίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαρτίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Φεβρουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιανουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Δεκεμβρίου 2015 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016

Newsletter

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Ασφαλιστικού Μάρκετινγκ για να λαμβάνετε sneak peaks από τα νέα μας τεύχη αλλά και να μαθαίνετε πρώτοι  για τις προνομιακές μας εκπτώσεις.

six + 13 =

two × 4 =

Αναλογιστικές μελέτες: Οι εγγυητές της βιωσιμότητας των συνταξιοδοτικών συστημάτων

Tη βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων μετρούν οι αναλογιστικές μελέτες, που μέσα από τη χρήση μοντέλων «διαβάζουν» σε αριθμούς ποια θα είναι στο μέλλον η εξέλιξη του συνταξιοδοτικού σχήματος που είναι σε ισχύ αλλά και ποιοι θα είναι οι βασικοί δείκτες και η εικόνα ενός προτεινόμενου προς εφαρμογή συστήματος.

Όπως αναφέρει ο κ. Π. Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Generali και Πρόεδρος της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος, οι αναλογιστές με τις μελέτες τους, είναι οι εγγυητές της βιωσιμότητας ενός συνταξιοδοτικού συστήματος ενώ μπορούν να προβλέψουν και τους επαπειλούμενους κινδύνους. Με την έννοια αυτή οι αναλογιστικές μελέτες είναι απαραίτητες για το σχεδιασμό ενός αποδοτικού μοντέλου.
Ποια είναι η συμβολή της αναλογιστικής επιστήμης και του αναλογιστή στη δημιουργία βιώσιμου συνταξιοδοτικού συστήματος; Και ποιες θεωρείτε ότι είναι οι βάσεις για ένα αποδοτικό μοντέλο στην Ελλάδα;
Η αναλογιστική επιστήμη είναι η επιστήμη που εφαρμόζει μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους και ανώτερα μαθηματικά για την εκτίμηση των κινδύνων στον τομέα, όχι μόνο της ασφάλισης και των χρηματοοικονομικών, αλλά και σε πολλούς άλλους κλάδους και επαγγέλματα. Ιδιαίτερα απαραίτητη είναι η αναλογιστική επιστήμη στη μελέτη συνταξιοδοτικών συστημάτων καθώς ο αναλογιστής με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων μπορεί να περιγράψει τη μελλοντική εικόνα του συνταξιοδοτικού συστήματος, τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, το πλεόνασμα ή έλλειμμα που θα παρουσιάσει. Συνεπώς, κάθε πρωτοβουλία ή παρέμβαση σε ένα συνταξιοδοτικό σύστημα, κάθε πρόταση αλλαγής του, θα πρέπει να συνοδεύεται από μία αναλογιστική μελέτη, η οποία συνήθως αποτυπώνει τα προσδοκώ- μενα αποτελέσματα της εκάστοτε πρότασης. Όμως και πριν από τη λήψη αποφάσεων η αναλογιστική επιστήμη συμβάλλει στο να παρακολουθείται ανελλιπώς η βιωσιμότητα του εν ισχύ ασφαλιστικού συστήματος σε κάθε χώρα. Συνεπώς, οι αναλογιστές με τις μελέτες τους, είναι οι εγγυητές της βιωσιμότητας ενός συνταξιοδοτικού συστήματος ενώ μπορούν να προβλέψουν και τους επαπειλούμενους κινδύ- νους. Με την έννοια αυτή οι αναλογιστικές μελέτες είναι απαραίτητες για το σχεδιασμό ενός αποδοτικού μοντέλου. Το «χτίσιμο» του προϋποθέτει ωστόσο και άλλα στοιχεία που συνδέονται με την πορεία της οικονομίας, το δημογραφικό ζήτημα, τη γενικότερη οικονομική και δημοσιονο- μική πολιτική που εφαρμόζεται κ.λπ. Ακόμη όμως και όταν το περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αποδοτικότητα ενός προγράμματος, οι αναλογιστικές μελέτες μπορούν να αποτελέσουν έναν «οδηγό» για το τι είδους παρεμβάσεις απαιτούνται. Ειδικά για την περίπτωση της Ελλάδας όλες οι αντίστοιχες μελέτες συγκλίνουν στο ότι η εισαγωγή στοιχείων κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα στο ισχύον συνταξιοδοτικό σύστημα, αποτελεί αδήριτη ανάγκη για να συνεχίσει αυτό να είναι αποτελεσματικό διατηρώντας παράλληλα τον κοινωνικό του χαρακτήρα.

*Οι αναλογιστικές μελέτες μπορούν να αποτελέσουν έναν «οδηγό» για το τι είδους παρεμβάσεις απαιτούνται.*

Υπάρχουν προτάσεις που οι σχετικές μελέτες να έχουν εκπονηθεί από την ΕΑΕ και να έχουν την υπογραφή συλλογικά της Ένωσης που εκπροσωπείτε;
Η Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος λειτουργεί στο μέτρο των δυνατοτήτων της με τέτοιον τρόπο ώστε να ενισχύει το διάλογο για την επιστημονική αντιμετώπιση των ασφαλιστικών προβλημάτων αλλά και να δίνει το βήμα για τη διατύπωση προτάσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το πρόσφατο συνέδριο που διοργάνωσε η ΕΑΕ με τίτλο «Το Συνταξιοδοτικό στην Ελλάδα του Σήμερα», το οποίο πραγματοποιήθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου. Το Συνέδριο ήταν δομημένο έτσι ώστε να ακουστούν όσο το δυνατόν περισσότερες απόψεις ενώ στη διάρκειά του παρουσιάστηκε και μία εναλλακτική πρόταση από τους καθηγητές Μιλτιάδη Νεκτάριο και Πλάτωνα Τήνιο, από το Πανεπιστήμιο Πειραιά η οποία συμπεριλάμβανε την εισαγωγή νέου ισοζυγίου στη διαχείριση των κινδύνων μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και ένα διανεμητικό σύστημα τριών πυλώνων, που απαρτίζεται από την πρόνοια, την υποχρεωτική ασφάλιση και την προαιρετική ασφάλιση. Η παρουσίαση αυτής της πρότασης στα πλαίσια του Συνεδρίου της Ένωσης, αποτελεί βάση για περαιτέρω συζήτηση και προβληματισμό καθώς όπως έχουμε επισημάνει, στόχος μας ήταν το Συνέδριο να αποτελέσει αφορμή για διάλογο, ώστε οι διαφορετικές κοινωνικές ομάδες που εμπλέκονται στο μείζον αυτό θέμα να συνεργαστούν για την εύρεση βιώσιμης λύσης για το Συνταξιοδοτικό στη χώρα μας, γνωρίζοντας ότι το υπάρχον σύστημα χρήζει επιπλέον αλλαγών, διαφορετικά η βιωσιμότητα του συστήματος είναι αμφίβολη. Αυτή νομίζω ότι είναι και η σημαντικότερη προσφορά της ΕΑΕ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
Βαθμολογία Αναγνωστών 0 Ψήφοι