Πρόσφατα Τεύχη

Δείτε με μία ματιά τα πιο πρόσφατα τεύχη από το Ασφαλιστικό Marketing

Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Σεπτεμβρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουλίου - Αυγούστου 2016Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουνίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαΐου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Απριλίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαρτίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Φεβρουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιανουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Δεκεμβρίου 2015 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016

Newsletter

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Ασφαλιστικού Μάρκετινγκ για να λαμβάνετε sneak peaks από τα νέα μας τεύχη αλλά και να μαθαίνετε πρώτοι  για τις προνομιακές μας εκπτώσεις.

[ninja-inline id=786]

* του Κωνσταντίνου Κοντογεώργου, Διευθυντή Πωλήσεων ARAG.

Tο ότι ο χώρος δράσης των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων έχει προβλήματα και κινδύνους, δεν είναι είδηση. Ούτε είδηση είναι ότι τα προβλήματα αυτά και οι κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται σε περιόδους κρίσης όπως αυτή που βιώνει τα τελευταία χρόνια η χώρα μας.

Eίδηση είναι όμως, ότι η ιδιωτική ασφάλιση μέσα από τον κλάδο της Νομικής Προστασίας, που ασκούμε στην ARAG αποκλειστικά και εξειδικευμένα για πάνω από 40 χρόνια στην Ελλάδα, προσφέρει ασπίδα προστασίας για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, ισχυροποιώντας τους να αντεπεξέλθουν στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, λόγω της δραστηριότητάς τους.

Κάθε επιτηδευματίας και ελεύθερος επαγγελματίας – είτε πρόκειται για μικρή ατομική επιχείρηση είτε για υπερκατάστημα ή αλυσίδα – είναι εκτεθειμένος σε κινδύνους. Εμείς στην ARAG μέσα από το πρόγραμμα της ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ έχουμε φροντίσει να προσφέρουμε μια δέσμη καλύψεων, που πολύ δύσκολα θα μπορέσει κάποιος να πει πως δεν είναι στην πρώτη γραμμή των αναγκών τους.

Χωρίς να υπεισέλθω σε λεπτομερή ανάλυση των κινδύνων – αναγκών για όλες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, υπάρχουν «κοινοί» κίνδυνοι.

Κωνσταντίνος Κοντογέωργος

Κωνσταντίνος Κοντογέωργος

Υπάρχουν οι «μη συναλλακτικοί κίνδυνοι»  όπως:

 • το να θέλει για παράδειγμα να αποζημιωθεί από τον υπαίτιο ή την ασφαλιστική του εταιρεία μετά από μία ζημιά στην εγκατάσταση και στον εξοπλισμό του,
 • το να θέλει νομική προστασία όταν κινδυνεύει να χάσει την επαγγελματική του έδρα μετά από μια απλή αγωγή έξωσης,
 • να έχει φροντίσει για την κάλυψη των δαπανών του, όταν πρέπει να υπερασπιστεί τον εαυτό του, σε κάποιο ποινικό δικαστήριο,
 • όταν πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, στην περίπτωση που αντιμετωπίζει σε νομικό επίπεδο διαφορές με το προσωπικό του,
 • όταν προκύπτουν διαφορές από ασφαλιστήρια συμβόλαια που φρόντισε να έχει συνάψει.

Υπάρχουν επίσης και οι «συναλλακτικοί κίνδυνοι», όταν για παράδειγμα ανοίγοντας το συρτάρι του:

 • βρίσκει απλήρωτα τιμολόγια από τρίτους,
 • διαμαρτυρημένες συναλλαγματικές και
 • ανείσπρακτες επιταγές,

που καθιστούν προβληματική τη ρευστότητά του και την συνέχιση της δραστηριότητάς του.

Για όλα αυτά υπάρχει το πρόγραμμα ARAG – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, που συμπληρώνεται, πριν από οποιαδήποτε δικονομική κίνηση με την απαραίτητη συμβουλευτική νομική καθοδήγηση και προδικαστηριακή υποστήριξη από ειδικούς, στα εκάστοτε προκύπτοντα ζητήματα.

Με την πάροδο των ετών εξατομικεύσαμε αυτό το πρόγραμμα και σήμερα διαθέτουμε στην αγορά προϊόντα ασφάλισης κομμένα και ραμμένα στις ανάγκες πολλών κατηγοριών όπως Ν.Π. Ιατρών, Λογιστών – Φοροτεχνικών, Μηχανικών, Φαρμακοποιών κ.λπ.

* Έχουμε προϊόντα ασφάλισης κομμένα και ραμμένα στις ανάγκες των ελεύθερων επαγγελματιών. *

Ανάμεσα σε αυτούς ξεχωριστή θέση κατέχει το πρόγραμμα ARAG – ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ, για όλες τις βαθμίδες διαμεσολάβησης.

Οι επαγγελματίες αυτοί, πέραν της συνήθους επιχειρηματικής δράσης, έχουν ιδιαίτερη νομική θέση (ΠΔ 190/2006) και εποπτεύονται από την ασφαλιστική εποπτική αρχή, που θεσπίζει γι’ αυτούς δικαιώματα και υποχρεώσεις (πράξεις 30 & 31 Τραπέζης της Ελλάδος).

Το πρόγραμμα ARAG – ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ έγινε:

 • Για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αμελείας παράβαση ποινικών διατάξεων και αφορούν την ασφαλισμένη επαγγελματική δραστηριότητα.
 • Για την παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου με τις διοικητικές αρχές που εποπτεύουν την δραστηριότητά του.
 • Για την απόκρουση απαιτήσεων και την προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρείας που καλύπτει την επαγγελματική αστική ευθύνη του ασφαλισμένου σε περίπτωση αγωγής τρίτων εναντίον του.
 • Για την παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου στις διαφορές του με την ασφαλιστική εταιρεία που ασφαλίζει την επαγγελματική του αστική ευθύνη.
 • Για τις μισθωτικές διαφορές του ασφαλισμένου με τον ιδιοκτήτη της επαγγελματικής του  στέγης, όπως αυτή προσδιορίζεται στο ασφαλιστήριο.
 • Για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης, που θα προκληθούν στην έδρα της ασφαλισμένης επιχείρησης.
 • Για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων από εργατικές σχέσεις και ασφαλιστικά ταμεία.
 • Για τις υπαλληλικές διαφορές του ασφαλισμένου με το προσωπικό που απασχολεί, με εξαρτημένη σχέση εργασίας.

Μεγάλη έμφαση πρέπει να δοθεί στο γεγονός, ότι η Νομική Προστασία συνδυάζεται εδώ με την επαγγελματική αστική ευθύνη των διαμεσολαβούντων, που είναι υποχρεωτική. Ο συνδυασμός αυτός πρέπει να ιδωθεί με τη ματιά της αναγκαίας συμπληρωματικότητας, ώστε να μην υπάρχουν κενά στη σφαίρα της προστασίας. Για παράδειγμα:

 • η απόκρουση των απαιτήσεων τρίτων εναντίον του διαμεσολαβητή,
 • η προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρείας που καλύπτει την επαγγελματική ευθύνη,
 • η ποινική υπεράσπιση,
 • η διοικητική προστασία απέναντι στην εποπτική αρχή και
 • η ύπαρξη τυχόν διαφορών από ασφαλιστήρια συμβόλαια

δείχνουν την ανάγκη της συμπληρωματικότητας.

Τέλος, μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στην επιλογή του ασφαλιστή Νομικής Προστασίας που πρέπει, όπως η ARAG, να είναι ανεξάρτητος και εξειδικευμένος, ώστε να μην υπάρχουν κενά ή σύγκρουση συμφερόντων.

Η εξειδίκευση είναι Γνώση και Δύναμη.

Η ανεξαρτητοποίηση είναι Εγγύηση για την έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων.

Εμείς, χρόνια τώρα, λέμε «εμπιστευθείτε τους ειδικούς», εμπιστευθείτε δηλαδή για τους κινδύνους νομικής προστασίας την ARAG, που με αξιοπιστία, σοβαρότητα και συνέπεια συνεχίζει δυναμικά την δημιουργική της πορεία με καινοτόμα διάθεση και πνεύμα ευθύνης απέναντι στην αγορά, σε πελάτες και συνεργάτες.