Μιχάλης Μάρκου

Ο Μιχάλης Μάρκου, MBA, είναι Διευθυντικό Στέλεχος-Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων/Marketing

3 Articles Published | Follow: