Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης

Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Audencia Business School, France

2 Articles Published | Follow: