Now Reading
ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΣΟΑΛΙΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΣΟΑΛΙΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

  • Εκσυγχρονίζουν τις διαδικασίες καιμε σωστή διαχείριση θα οδηγήσουν το επάγγελμα στην επόμενη μέρα

Συνέντευξη του Τσεκούρα Γιώργου, συνεργάτη της MLP στην περιοχή της Κορίνθου

Πείτε µας λίγα λόγια για εσάς και την πορεία σας στο επάγγελµα;

Το 2003, τελειώνοντας και τις στρατιωτικές υποχρεώσεις μετά το Πανεπιστήμιο, μία αγγελία σε τοπική εφημερίδα των Πατρών ήταν η απαρχή της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας. Τα πρώτα βήματα έγιναν εκεί, σε ένα γραφείο agency πολυεθνικής εταιρείας. Το 2005 η δραστηριότητά μου μεταφέρθηκε στην Κόρινθο και στην ευρύ-τερη περιοχή, όπου το 2008 ξεκίνησα το πρώτο μου ασφαλιστικό γραφείο. Η εμπι-στοσύνη των πελατών μας και η δυναμική των συνεργασιών μας του έδωσαν την σημερινή του μορφή, ένα πρακτορείο με τη φιλοσοφία του agency με εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες.

Για ποιο λόγο επιλέξατε να ασχο-ληθείτε µε τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης;

Είναι ένας κλάδος συνεχώς αναπτυσσόμε-νος, όπου η επαφή με τον άνθρωπο είναι το κυρίαρχο στοιχείο. Η κατανόηση των αναγκών του, ο σεβασμός απέναντί του και η συνεχής επαφή δημιουργούν μία σχέση ζωής μαζί του. Τι καλύτερο από το να χτίζεις καθημερινά τέτοιες σχέσεις;

Πώς ξεκίνησε η συνεργασία σας µε την My Life Partners;

Τον Μάρτιο του 2017, μετά από συνά-ντηση με τον κ. Φαραό Περικλή ήταν και στους δυο μας ξεκάθαρο ότι είχαμε κοινό όραμα και φιλοσοφία σχετικά με το επάγγελμά μας.

Έτσι, δεν άργησε αυτή η πρώτη επαφή να μετουσιωθεί σε συνεργασία, μία συνεργασία που εδώ και τέσσερα χρόνια λειτουργεί σε κάθε επίπεδο, όπως αρχικά την είχαμε περιγράψει με ειλικρίνεια και αμοιβαία οφέλη.

Οι εµπειρίες και οι γνώσεις που αποκοµίζει ο ασφαλιστής ανεβάζουν το επίπεδο δουλειάς του και τον εξελίσσουν ως άνθρωπο

Τι είναι αυτό που σας κέρδισε στην MLP;

Αν ρωτήσουμε όλους τους συνεργάτες της MLP, νομίζω θα απαντήσουν όλοι το ίδιο ότι η My Life Partners είναι μία οικογέ-νεια. Ο σεβασμός, η συνεχής στήριξη στον συνεργάτη και γενικότερα οι αξίες που πρεσβεύει, δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον για να αναπτυχθεί ένας ασφαλιστικός σύμβουλος. Οι εμπειρίες και οι γνώσεις που αποκομίζει ανεβάζουν το επίπεδο δουλειάς του και τον εξελίσσουν ως άνθρωπο. Για το γραφείο μας, η συνερ-γασία με την MLP πυροδότησε μία σειρά από αλλαγές που βελτίωσαν την ποιότητα των υπηρεσιών του. Προσωπικά, νιώθω μέλος αυτής της οικογένειας, όπως και οι συνεργάτες μου.

See Also

Πώς βλέπετε το µέλλον του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης και τι θα συµ-βουλεύατε τους νέους ασφαλιστές;

Οι ανάγκες του ανθρώπου δεν σταματούν, μπορεί να αλλάζουν μορφή ή και να δημιουργούνται νέες. Το σημαντικό είναι ο ασφαλιστικός σύμβουλος, κάθε φορά, να προβλέπει και να προσαρμόζεται κατάλ-ληλα στις ανάγκες της εποχής, ώστε να προσφέρει τις απαραίτητες λύσεις.

Αυτό προϋποθέτει σίγουρα επαγγελμα-τισμό και ευελιξία στους μηχανισμούς λειτουργίας του. Πιστεύω σ’ ένα καλύτερο μέλλον για τον κλάδο μας όπου οι νέοι ασφαλιστές θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Φέρνουν μαζί τους την ανανέωση των προσώπων, τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών και με σωστή διαχείριση θα οδηγήσουν το επάγγελμα στην επόμενη μέρα. Θα τους συμβούλευα να μην συμβι-βάζονται με κάτι λιγότερο από την επιτυχία και η επιτυχία δεν έρχεται με «εκπτώσεις» σε οποιοδήποτε τομέα του επαγγέλματος.

Ας διοχετεύσουν την ενέργεια και το πάθος τους στην εργασία τους και να είναι σίγου-ροι ότι αυτή θα τους ανταμείψει απλόχερα.

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top